CSS Osnove

BORDER

Jedino pravilo koje se zaista može videti je border i ono definiše ivice elementa. Takodje se može podesiti po pojedinačnoj strani (gore, dole, levo i desno) ili zbirno. Na primer,

div{border-top: 2px solid black;}

div{border-right: 2px solid black;}

div{border-bottom: 2px solid black;}

div{border-left: 2px solid black;}

ili zbirno:

div{border: 2px solid black;}

govori pretraživaču da ovo pravilo primeni na sve div elemente i to tako da sve ivice oboji u crno punom linijom u debljini od 2px.

Postoji još jedno pravilo pod imenom outline, ali zbog sličnosti sa border pravilom, malo se koristi i najbolje ga je podesiti na outline:none; naročito na tagovima <img> kako ne bi pravilo probleme. Inače, na slikama se u nekim pretraživačima pojavljuje plavi okvir ukoliko se ne definiše pravilo img{outline:none;}

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn