CSS Osnove

text-decoration

Ovaj parametar je zadužen za podvlačenje teksta, precrtavanje i nadvlačenje teksta. Najviše se koristi vrednost underline za podvlačenje i parametar line-through za precrtavanje. Vrednost none koristi se kod linkova koji po definiciji imaju podvučen tekst linka kada se želi da tekst linka na neki drugi način bude naglašen (stavljanjem druge boje u odnosu na ostatak teksta, na primer)

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset=utf-8>

<title>Poravnanje teksta</title>

<style>

div{width:300px;margin-right:30px;float:left;}

#podvucen {text-decoration:underline;}

#nadvucen {text-decoration:overline;}

#precrtan {text-decoration:line-through;}

#noramalan{text-decoration:none;}

</style>

</head>

<body>

<div id=”podvucen”>

<h1>Podvucen tekst</h1>

<div id=”nadvucen”>

<h1>Nadvucen</h1>

<div id=”precrtan” >

<h1>Precrtan </h1>

</div>

<div id=”normalan”>

<h1>Bez icega</h1>

</div>

</body>

</html>

U pretraživaču:

CSS-struktura-16

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn