CSS Osnove

text-indent

Koristi se za naglašavanje prvog reda paragrafa, kada se prvi red uvlači u odnosu na ostatak teksta ili ispušta u odnosu na ostale redove zadavanjem negativnih vrednosti. Vrednosti se zadaju u pikselima.

text-indent: 50px;

CSS-struktura-18

text-shadow

Ovo svojstvo može se primeniti na tekst u vidu senke. Sintaksa je sledeća:

text-shadow: 2px 2px 8px #FF0000;

Prva vrednost govori kolika je senka po horizontali,druga po vertikali, treća koliko još piksela senka bledi i četvrta definiše boju senke.

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<style>

h1 {

   text-shadow: 2px 2px 8px red;

}

</style>

</head>

<body>

<h1>Text-shadow with blur effect</h1>

</body>

</html>

Prikaz u pretraživaču:

CSS-struktura-19

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn