CSS Osnove

Vidljivost elemenata

Postoje situacije kada želite da neki element strane sakrijete kompletno, tj. oslobodite prostor koji zauzima u prozoru pretraživača. Zašto bi to radili? Postoje brojne situacije a neke od njih su:

Želite da element bude sakriven dok se ne izvrši neka akcija (definisana Java Script-om) koja će dovesti do njegovog prikaza.

Ili, dobili ste zadatak da taj element uklonite sa web strane a ne znate koji kod je u pozadini taj element generisao. Bez ulaženja u programski kod (najčešće php ili asp) elegantno i brzo rešenje je da primenite pravilo :

img {display:none;}

koje će sve slike na strani sakriti i osloboditi njihovo mesto za druge elemente stranice.

Ostala svojstva CSS atributa display su block i inline koje smo ranije objasnili.

VISIBILITY

Drugo pravilo koje sakriva element ali za razliku od display pravila, ostavlja prazan rezervisan prostor i naziva se visibility. Pomenuti efekat postiže se deklaracijom visibility:hidden;

Ako pogledamo primer koda dat ispod, videćemo da se slika, zbog primenjenog svojstva visibility:hidden; neće prikazati u pretraživaču ali će prostor koji zauzima ostati zauzet.

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<style>

img {visibility:hidden;}

</style>

</head>

<body>

<h1>Ovo je recenica koja se nalazi iznad slike</h1>

<img src=” kafe2.jpg”>

<p>Ovo je recenica koja se nalazi ispod slike</p>

</body>

</html>

CSS-struktura-21

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn