CSS Osnove

OPACITY

U slučaju da želite da odredjeni element na strani učinite delimično ili potpuno prozirnim, koristićete pravilo opacity.

Opacity može da ima vrednost u rasponu od 0 do 1 gde vrednost 1 znači potpuno neprozirni element (i isto je kao da niste primenili pravilo opacity) dok vrednost nula govori da je element potpuno proziran, tj, da se ne vidi na stranici. Pandam parametru opacity:0; bio bi visibility:hidden;

Primer:

img{opacity:0.5;}

Znači da je element poluproziran (50%).

Ovo je izuzetno korisno u situaciji kada želite da efekat prelaska mišem dovede do potpune neprozirnosti elementa. CSS kod će u tom slučaju izgledati:

img{opacity:0.7;}

img:hover {opacity:1;}

pa će slika u normalnom prikazu biti vidljiva 70%, dok će u momentu kada je miš iznad nje, njena vidljivost biti potpuna (100%).

Primer:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<style>

img {opacity:0.5;}

img:hover{opacity:1;}

</style>

</head>

<body>

<img src=”kafe2.jpg”>

</body>

</html>

 

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn