CSS Osnove

STILIZOVANJE TABELA

Tabele se sastoje iz ćelija (<td>) i redova (<tr>) kao i osnovnog taga tabele (<table>). Stilizovanje tabele u većini slučajeva uključuje kao obavezno definisanje parametra za rastojanje izmedju ćelija, cellspacing=’0’ kao i cellpadding koji kontroliše razmak izmedju sadržaja i ivica ćelije. Još jedno svojstvo koje se često koristi je unutar taga table i obezbedjuje da u slučaju definisanja ivica nema preklapanja medju ćelijama. To svojstvo je border-collapse i uzima vrednost collapse, tj. :

border-collapse:collapse;

Često je zbog vidljivosti dobro različitim pozadinskim bojama obojiti svaki parni ili neparni red. To postižemo pseudo selektorima nth-child(odd) ili nth-child(even) i primenjujemo ga na tr elemente tabele

tr:nth-child(odd) {background-color:grey;}

tr:nth-child(even) {background-color:yellow;}

Ovo je sve što smo pripremili od CSS osnova. Sledeći korak predtavlja upoznavanje sa jezikom koji web strane čini da ožive, JavaScript.

Poštovani čitaoče,

Kao autor, odričem se finansijske nadoknade za ovaj edukativni materijal, ali se ne odričem autorskih prava. Sva prava na ovaj materijal su zadržana.Ovaj materijal je besplatan za privatnu upotrebu. Ne smete ga prodavati, menjati ili polagati prava na njega, u celini ili u njegovim delovima.

Iznad svega, i najvažnije, nadam se da će vam biti od koristi.

Bratimir Timotijević, IT4YOU

Beograd, Mart 2015.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn