CSS Osnove

CSS Selektori

CSS selektori su onaj deo CSS sintakse koji se stavlja ispred dela kojim definišemo atribute i njihove vrednosti. Oni služe da specificiraju na koji tačno element treba primeniti pravila koja slede unutar velikih zagrada. Krenućemo odmah sa primerima kako bi videli šta je sve moguće kada su selektori u pitanju.

U primeru ispod vidi se da se pravila odnose na sve <p> elemente. Na isti način se ciljaju i drugi HTML elementi kao što su html, body, h1, h6, span, img itd. Ovo je ujedno i najjednostavniji način specificiranja elemenata. Primeri ispod.

p {…}

h1{…}

h3{…}

span{…}

div{…}

body{…}

html{…}

Opšti selektor

Postoji jedan univerzalni selektor čijim se navodjenjem CSS pravila primenjuju na sve elemente ukoliko nije drugačije definisano. Taj element predstavlja se zvezdicom – *

*{…}

Naravno, on ima najmanji prioritet, tj. navodjenje istog pravila korišćenjem bilo kog drugog selektora poništava definiciju koja se nalazi unutar njega.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn