CSS Osnove

Grupisanje tagova

Kada imamo slučaj da na različite elemente treba primeniti identična CSS pravila, umesto da to predstavimo kao

h1 {color:black;}

h2 {color:black;}

p {color:black;}

primenićemo sintaksu kojom set pravila dodeljujemo većem broju selektora. U tom slučaju, sve selektore razdvajamo zarezom u cilju grupisanja i zapisujemo kao:

h1, h2, p {color:black;}

U ovom primeru, definisanu crnu boju teksta (color:black;) dodeljujemo tagovima h1, h2 i p. Ovim zamenjujemo pisanje tri posebne linije za svaki tag.

Nasledjivanje atributa (inherit)

Zbog strukture samog HTML dokumenta, neki tagovi nalaze se unutar drugih. CSS koristi ovu HTML hijerarhiju definisanu kao DOM (Document Object Model) model.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn