CSS sintaksa

Kako izgleda CSS pravilo?

Kako bi izbegli složene definicije, krenimo od primera. Zamislite da želite da promenite veličinu slova u nekom paragrafu. To ćete postići pisanjem sledećeg izraza:

p { font-size : 12px ; }

Ovde primećujemo sintaksu koja je struktuirana na sledeći način:

p – predstavlja selektor koji pretraživaču govori da pravila definisana ovim putem primeni na sve p tagove koje nadje na web stranici.

{} – velika otvorena zagrada na početku i kraju definišu da se na selektor (u ovom slučaju p) primeni skup pravila koji se unutar zagrada nalazi.

font-size – je službena CSS reč koja označava komandu za definisanje veličine slova i od same vrednosti se odvaja sa dve tačke (:).

12px – je vrednost atributa font-size izražena u jedinici piksel koja će se primeniti na sve p tagove na strani.

; – je obavezan znak koji se stavlja na kraj svakog definisanog atributa.

Naravno, u okviru velikih zagrada može se definisati nekoliko pravila i tada znak ; dobija pun smisao jer odvaja definisana pravila jedna od drugih. Primer:

p { font-size : 12px ; color:red; }

Ono što u ovom primeru možete takodje uočiti je da izmedju reči i zagrada postoje blank mesta. Ovo nije obavezno ali se svodi na bolju vidljivost koda. Sada ćemo objasniti ovaj primer:

color – je službena CSS reč koja označava komandu za definisanje boje teksta unutar taga

red – je službena reč za crvenu boju i takvih, tekstualno definisanih vrednosti za boju postoji nekoliko. Pored ovog, boja se u CSS-u definiše na još dva načina: kao RGB vrednost rgb(0,222,34) ili u heksadecimalnom obliku što je i najcčešći slučaj kao #afb23d. U našem primeru, heksadecimalna vrednost za boju red je rgb(255,0,0) dok je njena heksadecimalna vrednost #FF0000

U prethodnom primeru, to bi izgledalo ovako:

color:rgb(255,0,0); ili color:#FF0000;

O bojama kasnije.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn