Formatiranje teksta

U prethodnom izlaganju dali smo dovoljno informacija o font-size parametru, prvom od parametara koje se odosi na formatiranje teksta. Jedno od najkompleksnijih je pravilo izbora fonta.

font-family

Kako pretraživač prikazuje fontove?

Font iz interne biblioteke

Ukoliko kreirate web stranu i ni na jednom mestu ne definešete koji font će strana koristiti, pravilo je da će u zavisnosti od operativnog sistema (Windows, Linux, Mac) ali i tipa pretraživača (IE, Firefox,Chrome, itd.) tekst stranice biti prikazan u nekom od predefinisanih fontova koji postoji instaliran na lokalnom računaru. Znači, prikaz default fonta web stranice nema nikakve veze sa web serverom.

Ukoliko želite da imate veću kontrolu nad prikazanim fontom, vi ćete zadati CSS pravilo font-family slično ovome:

font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;

Šta ovako napisan izraz znači?

On govori pretraživaču sledeće: ukoliko na računaru postoji font Arial, ispiši tekst u tom fontu. Ukoliko ga nema, potraži font po imenu Helvetica. Ako i to ne nadješ, prikaži ga u nekom sans-serif fontu na koji prvo naidješ. Ovde se svakako radi o fontovima sa ravnim ivicama. Postoji desetine kombinacija fontova koji se mogu zateći na lokalnom računaru. To su fontovi koji dolaze uz operativni sistem. Neki od poznatijih fontova su Times New Roman, Georgia, Verdana, itd.

Izraz se može napisati i kao:

font-family: sans-serif;

Time bi definisali da pretraživač ispiše tekst u prvom fontu na koji naidje a koji ima ravne ivice. Pandam ovom zapisu bio bi:

font-family:serif;

koji bi značio suprotno. Ispiši tekst strane u prvom serifnom fontu na koji prvi naidješ. Primer serifnog fonta je Times New Roman, koji ima stilizovane ivice.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn