Inline, interni, ili eksterni CSS?

Prednosti i mane različitih metoda povezivanja HTML-a i CSS-a

Eksterni metod najviše štedi vreme ali i bandwidth jer se učitava jednom i može biti primenjen na sve stranice web sajta. Znači, ako početna strana web sajta i svaka naredna koriste isti css stil, ovaj fajl se učitava samo jednom i uslužuje iz memorije pretraživača pri naknadnom pozivanju. Takodje, mnogo je jednostavnije jer na jednom mestu možete promeniti neki parametar i njegova izmena se automatski primenjuje na sve HTML dokumente koji to pravilo mogu da primene.

Interni metod štedi vreme za pisanje CSS koda a može se koristiti za sve elemente u okviru jedne web strane. Takodje je i pregledan jer su sva podešavanja na jednom mestu.

Inline metod se uglavnom koristi u slučaju kada samo jedna instanca nekog elementa na strani treba da bude različita od ostalih. Na primer, svi paragrafi na strani imaju crnu boju sem jednog čiji tekst želimo u zelenoj boji.

VAŽNO: Jedini slučaj kada je inline metod preferiran je u slučaju kreiranja HTML email-ova (formatirani mailovi sa slikama). Tada se to radi zbog “zaostalosti” email engine-a u procesuiranju CSS-a. O ovome ne treba brinuti jer pisanje HTML email-ova predstavlja zasebnu temu koju ovom prilikom ne obradjujemo.

Razlike u slučaju pisanja CSS koda unutar HTML elementa (inline) i ostalih (interni i eksterni) je u tome što se u slučaju inline pisanja ne govori o kom je tagu reč jer je to očigledno. Sve ostalo je identično!

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn