HTML Osnove

<wbr> Tag

Tag po smislu sličan <br> tagu je <wbr> . Ovo je novi tag u HTML verziji 5 i koristi se u slučaju dugackih reči koje bi u suprotnom pravile problem. Primer ispod:

<p>
Da bi naucili AJAX, morate se prethodno upoznati sa XML<wbr>Http<wbr>Request objektom.
</p>

U primeru iznad vidite da postoji izuzetno dugačka reč XMLHttpRequest. Ukoliko ova reč bude poslednja u prikazu pretraživača, tj, ukoliko ne bude mogla da stane u prozor pretraživača, nad njom će biti izvršen prelom, tj. neće celokupno preći u novi, pa će na primer u jednom redu ostati XML a u drugom preostali deo reči HttpRequest. Bez ovog taga definisanog na dva mesta unutar reči, kompletna reč bila bi prenesena u novi red.

Komentar unutar HTML koda

U primerima do sada, komentarisanje koda nije bilo od neke naročite važnosti jer je kod kratak i jednostavan. Radi lakšeg snalaženja kasnije, VRLO JE DOBRA PRAKSA unutar samog HTML koda pisati komentare.

Komentar u HTML-u izgleda ovako:

<!– Ovo je komentar. On nece biti prikazan u prozoru pretraživača.–>

i može se pisati u više linija. Bitno je da počinje sa <!– i završava se sa –>

Praznine pri pisanju HTML koda

Iako smo ovo pomenuli u prethodnom izlaganju, ovde ćemo malo detaljnije objasniti ponašanje HTML-a kada naidje na praznine u kodu. Praznine unutar teksta pretraživač ne prepoznaje kao takve. Znači, isti izgled u pretraživaču dobijate i ako tekst napišete na sledeći način:

<body>
Ovo je prva recenica u prvom redu.                       Ovo je druga recenica u prvom redu<br>

Ovo je prva recenica u drugom redu.                                                    <br>Ovo je prva recenica u trecem redu….</body>

Ili ako ga napisete bez praznina:

<body>Ovo je prva recenica u prvom redu. Ovo je druga recenica u prvom redu<br>Ovo je prva recenica u drugom redu.<br> Ovo je prva recenica u trecem redu….</body>
Sa druge stran, ako želite da u pretraživaču vaša rečenica izgleda ovako

Ovde je toliko     dosadno.

Tekst u html dokumentu treba da napišete na sledeći način:

Ovde je toliko &nbsp; &nbsp; &nbsp; dosadno.

Jednu prazninu pretraživač uzima u obzir jer bi u suprotnom svaku rečenicu morali da pišete bez razmaka izmedju reči ali više od toga, prosto ignoriše. U primeru iznad, imaćemo 5 praznina (jednu izmedju reči toliko i prvog &nbsp; , još tri zbog tri &nbsp; znaka i na kraju, još jednu zbog praznine izmedju poslednjeg &nbsp; i reči dosadno.

Postoji ipak način da tekst zadrži format bez besomučne upotrebe <br> i nbsp; sintakse. Ovaj tag je sledeći na redu.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn