HTML Osnove

Tagovi za prikazivanje teksta

Kao što smo pomenuli, u slučaju da vas ne zanima ništa više od mogućnosti da imate stranu sa crnim tekstom i belom pozadinom, tekst možete unositi direktno izmedju <body> otvarajućeg i </body> zatvarajućeg taga. U slučaju da želite nešto više od toga, kao na primer, da izmenite veličinu slova kojima je pojedini tekst napisan, promenite boju ili font kojim želite da tekst bude ispisan, stilizujete ga na razne načine ili kasnije nad njim vršite neke Java Script akcije, koristićete tag-ove. Tagovi omogućavaju da tekst napisan unutar njih bude formatiran onako kako želite a bez uticaja na ostatak teksta na strani. Osnovni tagovi za grupisanje teksta su <h1> do <h6>, <p> i <span>. Pored njih postoje i drugi tagovi koje bi mogli nazvati pomoćnim i uglavnom se koriste za formatiranje manjih delova teksta. Ti tagovi su <b> , <i>, <sub>, <sup>, itd. Sa sve jačom podrškom za CSS, o kojoj ćemo pričati kasnije, ovi tagovi sve više gube na značaju.

Tag <p>

Tag p predstavlja skraćenicu za paragraf i otprilike se tako i primenjuje – na blok teksta sastavljen od jedne ili više rečenica koje logički predstavljaju celinu.

Primer:

<p>Ovo je prva recenica paragrafa. Zatim sledi druga recenica paragrafa. Iza nje sledi treca recenica paragrafa a iza nje jos jedna. Sve ove recenice deo su jednog te istog paragrafa. Sve ove recenice deo su jednog te istog paragrafa. Sve ove recenice deo su jednog te istog paragrafa. Sve ove recenice deo su jednog te istog paragrafa. Sve ove recenice deo su jednog te istog paragrafa. Sve ove recenice deo su jednog te istog paragrafa. Sve ove recenice deo su jednog te istog paragrafa.</p>

Ukoliko ovu sekciju teksta dodate na prethodni primer, celokupan kod izgledaće ovako

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Naslov dokumenta</title>

<meta charset=”UTF-8″>

</head>

<body>

Ovo je prva recenica u prvom redu. Ovo je druga recenica u prvom redu<br>Ovo je prva recenica u drugom redu.<br>Ovo je prva recenica u trecem redu.<br>

Ovde je toliko &nbsp; &nbsp; &nbsp; dosadno.

<p>Ovo je prva recenica paragrafa. Zatim sledi druga recenica paragrafa. Iza nje sledi treca recenica paragrafa a iza nje jos jedna. Sve ove recenice deo su jednog te istog paragrafa. Sve ove recenice deo su jednog te istog paragrafa. Sve ove recenice deo su jednog te istog paragrafa. Sve ove recenice deo su jednog te istog paragrafa. Sve ove recenice deo su jednog te istog paragrafa. Sve ove recenice deo su jednog te istog paragrafa. Sve ove recenice deo su jednog te istog paragrafa.</p>

</body>

</html>

Ako ovaj kod snimite i prikažete ga u pretraživaču, videćete šta je to što razlikuje tekst koji pišemo bez tagova i tekst koji je deo paragrafa, tj. onog teksta koji se piše izmedju <p> otvarajućeg i </p> zatvarajucćeg taga.

<p> tag dodaje takozvane margine iznad i ispod paragrafa čineci ga uočljivo izdvojenom celinom. Otud i reč paragraf. Iskopirajte ceo blok teksta još jednom ispod poslednjeg zatvarajućeg </p> taga i dobićete nešto kao na slici ispod.

12-p-tag-html

Odredjivanje pomenutih margina (vertikalnih belih praznina izmedju paragrafa može se promeniti kao i još puno drugih parametara vezanih za formatiranje).

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn