HTML Osnove

Definicione liste

Definicione liste se kao HTML elementi retko koriste ali ih, kada za tim ima potrebe i smisla, ne treba izbegavati. Pored strukture, one pomažu i pretraživačima jer obično predstavljaju sadržaj u kome se objašnjavaju neki pojmovi.

Inače, pored osnovnog otvarajucćeg <dl> i zatvarajućeg </dl> taga, unutar njih se nalaze još dva taga zadužena za ime pojma i taj tag se zapisuje kao <dt>. Pored njega, tag zadužen za objasnjenje pojma zapisuje se kao <dd>.

Oba imaju otvarajući i zatvarajući deo kao i ostali tagovi čiji je sadržaj tekst . Primer je dat ispod:

<dl>

<dt>Ime pojma 1</dt>

<dd>Definicija 1</dd>

<dt>Ime pojma 2</dt>

<dd>Definicija 2</dd>

<dt>Ime pojma 3</dt>

<dd>Definicija 3</dd>

</dl>

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn