HTML Osnove

Šta predstavlja web server?

Web server je prvenstveno aplikacija namenjena skladištenju i usluživanju web strana, mada se često podrazumeva da je web server hardver na kome je instalirana web server aplikacija. Osnovna aktivnost web servera je da na zahtev pretraživača za odredjenom stranicom taj sadrzaj isporuči u što kraćem roku.

Kako izgleda proces traženja web strane?

Korisnik u adresnoj liniji pretraživača ukucava web adresu nekog sajta. Na primer, www.it4you.co.rs . Nakon što pritisne Enter na tastaturi, njegov pretraživač pokušava da pronadje web server na internetu na kome se „hostuje“ sajt domena it4you.co.rs i to tako što prethodno kontaktira drugi servis (aplikaciju) na računaru korisnika, po imenu DNS (Domain Name Service). Uloga DNS aplikacije je da pronadje server na Internetu i preda je zainteresovanoj aplikaciji.

Šta predstavlja IP adresa?

IP adresa je „prava“ adresa nekog računara, tj. adresa koju mrežni uredjaji od kojih je sazdan Internet koriste za komunikaciju. Ti uredjaji nazivaju se ruteri. IP adresa je napisana u formatu koji im omogućava da brzo i lako uspostave kanal izmedju dva računara koji žele da komuniciraju. Svaki računar povezan na Internet ima hardver koji se naziva mrežna kartica. Mrežna kartica je ta koja ima jednu ili više pridruženih IP adresa kojima računar u kome se nalazi povezuje sa Internetom. IP adresa kojom se računar predstavlja spoljnom svetu je jedinstvena.

Zašto korisnici komuniciraju putem adresa predstavljenih kao niz reči (u ovom slučaju www.it4you.co.rs) umesto da direktno koriste IP adresu i time skrate put? Iz prostog razloga što IP adresa gore pomenutog domena izgleda ovako: 46.22.145.32. Tačnije, 46.22.145.32:80

Deo :80 koji se nalazi na kraju predstavlja dodatak adresi koji se naziva virtualni port a koji je dogovorom medju ljudima proglašen za port koji komunicira sa web server aplikacijom na serveru i pretraživačem na vašem računaru. Tako server tačno zna da je saobraćaj namenjen web aplikaciji/serveru a ne recimo mail serveru koji se na istom hardveru može nalaziti.

Da zaključimo, niz reči umesto IP adrese koristi se jer je neuporedivo lakše zapamtiti www.it4you.co.rs nego 46.22.145.32

Stvar bi u slučaju pretraživanja Interneta na ovaj način bila neizvodljiva jer bi to značilo da u Google search polju unosimo brojeve koji nemaju nikakvu logiku.

Kako izgleda proces traženja servera na kome su dokumenti sajta www.it4you.co.rs?

DNS aplikacija instalirana na vašem računaru ima ugradjeni nepromenljivi spisak (običan tekstualni fajl) od 13 globalnih IP adresa koje su ustvari IP adrese DNS servera na Internetu koji vas dalje upućuju na druge DNS servere, zavisno od toga šta ih pitate. U našem slučaju upit je za .rs domen.

Za sve rs domene, uključujući i drugostepene co.rs domene, odgovorna je organizacija u Srbiji koja se naziva RNIDS. Stoga će vas jedan od tih root servera na Internetu uputiti ka RNIDS-u tako što će vam dati adrese njegovih DNS servera u cilju daljeg pronalaženja domena it4you.co.rs za čije adresiranje je RNIDS odgovoran. Kada RNIDS dobije upit za adresom www.it4you.co.rs on gleda u svoj „ imenik“ i pretražuje koji od hosting provajdera trenutno „ugošćava“ dokumente vašeg sajta. Nakon što utvrdi ko je hosting provajder (u ovom konkretnom slučaju Panet iz Pančeva), šalje vam IP adresu Panet-ovog DNS servera. Panet-ov DNS server ima informaciju na kojem od web servera (koje on drži u svom data centru) se nalaze dokumenti vezani za sajt www.it4you.co.rs i šalje vam njegovu IP adresu. Ovim je potraga završena.

Tada vas pretraživač, sa dobijenom IP adresom, direktno kontaktira predmetni server i od njega traži „home“ HTML stranu sajta www.it4you.co.rs.

U istom obraćanju vi njemu šaljete svoju IP adresu tako da server zna kome da taj dokument pošalje. Nakon prispeća stranice, vas pretraživač učitava dobijeni HTML dokument i prikazuje ga u prozoru pretraživača.

Ovim se proces završava.

Postoje još dve stvari koje treba objasniti.

Prva je, ako znamo da web strana ustvari predstavlja jedan HTML dokument a vi niste naveli ime te strane/dokumenta u svom obraćanju (već samo ime domena) kako server zna koju od mnoštva strana vašeg sajta da isporuči?

Dogovorom je utvrdjeno da, u slučaju da pri adresiranju sajta u pretraživaču ne navedete ekspliticitno koji fajl tražite, server vam vraća početnu stranu (index.html, default.html, home.html) pa pri kreiranju sajta početnu stranu treba tako i nazvati, na primer index.html.

Druga je vezana za rad web servera. Web server je, kao što smo pomenuli, aplikacija zadužena da hostuje web sajtove, od nekoliko do nekoliko stotina. Kako web server zna koju početnu stranicu (index.html) da isporuči?

Jednostavno, svakom sajtu čija dokumenta drži (hostuje), web server dodeljuje folder sa imenom koje je ujedno i ime domena (root folder sajta). U taj folder osoba odredjena za kreiranje web sajta (u većini slučajeva – Web Developer) smešta sve neophodne dokumente (uključujući i HTML dokumente) Na taj način, kada web server dobije zahtev u vidu www.it4you.co.rs, on odlazi u folder it4you.co.rs i iz njega šalje zahtevanu index.html stranu.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn