HTML Osnove

LINKOVI <a> tag

a tag je tag koji nam omogućava da prelazimo sa stranice na stranicu, sa sajta na sajt itd. Svo kretanje unutar stranica obezbedjuje ovaj tag. Bez njega ne bi bilo weba i svakoj strani bi pristupali tako što bi adresu svake strane morali da kucamo u adresnoj liniji pretraživača i znamo napamet. Otuda i njegova izuzetna važnost.

Najosnovniji oblik a taga prikazan je u kodu ispod:

<a href=”http://www.google.com”>Klikni da odes na Google</a>

Pre nego počnemo sa objašnjenjem prikazanog koda, pogledajmo kako ovaj kod izgleda u tekst editoru a kasnije i u pretraživaču:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Naslov dokumenta</title>

<meta charset=”UTF-8″>

</head>

<body>

<a href=”http://www.google.com”>Klikni da odes na Google</a>

</body>

</html>

19-a-html-tag

Zbog lakšeg razumevanja, iskopirali smo ključnu liniju:

<a href=”http://www.google.com”>Klikni da odes na Google</a>

Sama činjenica da se tekst ispisan na web strani “Klikni da odes na Google” nalazi unutar a taga govori pretraživaču da je na ovaj tekst moguće kliknuti i da se klikom na njega aktivira mehanizam koji čita href atribut, tj. njegovu vrednost. Vrednost href atributa predstavlja lokaciju na koju nas klik vodi, u ovom slucaju sajt Googlea.

Ono što možete primetiti je da je tekst, za razliku od izgleda teksta u ranije obradjenim tekstualnim tagovima (p,h1,span) u plavoj boji i podvučen linijom. Ovo je podrazumevani stil kada je u pitanju a tag i davno je tako osmišljen kako bi se znalo da se radi o linku na koji korisnik može da klikne a da bi se razlikovao od ostatka teksta koji je bio u crnoj boji i nije bio podvučen.

U slučaju da želite da vam se stranica otvori u novom tabu, iskoristićete atribut a taga – target.

Njegova vrednost _blank upravo govori pretraživaču da otvori stranicu u novom tabu. Izmenjen kod izgleda ovako:

<a href=”http://www.google.comtarget=”_blank”>Klikni da odes na Google</a>

Ranije se umesto _blank koristila vrednost _new ali je ona sada prevazidjena.

Prema tome gde link može da nas odvede nakon što kliknemo na tekst linka, razlikujemo nekoliko slučajeva.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn