HTML Osnove

LINKOVANJE KA RAZNIM LOKACIJAMA

Referenciranje druge strane unutar istog sajta – je slučaj u kome se u href atributu navodi samo putanja, tj. ime html dokumenta (strane) na koju želimo da odemo. U našem primeru, ta strana se zove druga_strana.html.

<a href=”druga_strana.html”>idi na drugu stranu</a>

Zašto navodimo samo ime fajla? Ovde je izvršena pretpostavka da se obe pomenute strane, strana na kojoj se nalazi link i strana na koju odlazimo (u ovom slučaju druga_strana.html ) nalaze u istom folderu na web serveru.

Za slučaj da se predmetna strana hijerarhijski ne nalazi u istom folderu već u podfolderu u odnosu na fajl iz koga je pozivamo (na primer folder pod imenom kreativa ) href atribut izgledao bi ovako:

<a href=”kreativa/druga_strana.html”>idi na drugu stranu</a>

Za slučaj da se pomenuti fajl/strana (druga_strana.html) nalazi u nivou foldera u kome se nalazi prvi.html, href atribut imao bi sledecu putanju href=”../druga_strana.html”

<a href=”../druga_strana.html”>idi na drugu stranu</a>

Ovo je možda idealno mesto da napravimo digresiju i objasnimo kako se navode putanje, bilo da je u pitanju link ili slika, ili već nešto treće.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn