HTML Osnove

Referenciranje dokumenata/aplikacija

Ukoliko želite da korisnik klikom na link download-uje ili otvori file koji se nalazi na serveru, najsigurniji način je kreiranje dokumenta u pdf formatu jer većina pretraživača ima ugradjen Adobe Acrobat Reader engine pa može da otvori dokument unutar prozora pretraživača. Ukoliko želite da korisnik dobije mogućnost čuvanja umesto automatskog otvaranja, najsigurniji način je da fajl upakujete kao .zip arhivu i linkujete nju. Svi ostali načini u nekim pretraživačima rade, a u nekima ne.

<a href=”uputstvo.zip”>Preuzmite uputstvo</a>

21-zipovanje-a-tag

Ovim smo iscrpeli sve moguće scenarije koje ćete sretati u praksi.

Pretpostavljam da će neki od vas pomisliti kako je prilično dosadno kliktati na tekst i da je mnogo uzbudljivije kliknuti na sliku. Ovo nas dovodi do taga <img> .

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn