HTML Osnove

<base> tag

Base tag je tag koji se smešta odmah na početku head dela HTML koda, najbolje odmah ispod otvarajućeg head taga kako bi svi ostali tagovi mogli da ga koriste.

Kada na jednoj web strani ima puno linkova sa istim apsolutnim putanjama, vrlo je praktično definisati base tag kako bi se izbegla ponavljanja pri definisanju linkova na web strani. Zamislite da imamo 10 slika na jednoj web strani i da je potrebno definisati njihove href attribute sa apsolutnim putanjama 10 puta. Dodatno, zamislite da sajt razvijamo na test server/domenu i da nakon što predjemo na produkcioni server, treba promeniti sve te linkove. Umesto 10 puta, promenićemo samo base href atribut i time završiti posao.

Evo primera koda cele HTML strane gde se base tag NE koristi:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Naslov dokumenta</title>

<meta charset=”UTF-8″>

</head>

<body>

<a href=”http://www.primer.rs/probnidirektorijum/strana1.html “ target=”_blank”>Strana1</a>

<a href=”http://www.primer.rs/probnidirektorijum/strana2.html” target=”_blank”>Strana2</a>

<a href=”http://www.primer.rs/probnidirektorijum/strana3.html” target=”_blank”>Strana3</a>

</body>

</html>

Ako bolje pogledate, videćete da za svaki link pišemo kompletnu URL putanju. U slučaju da koristimo base atribut, u svim <a> tagovima stavili bi samo imena dokumenata (strana1.html, strana2.html i strana3.html, respektivno) Primer koda sa ubačenim <base> tagom i izmenjenim linkovima dat je ispod:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<base href=”http://www.primer.rs/probnidirektorijum/”   target=”_blank”>

<title>Naslov dokumenta</title>

<meta charset=”UTF-8″>

</head>

<body>

<a href=” strana1.html”>Strana1</a>

<a href=”strana2.html” >Strana2</a>

<a href=”strana3.html>Strana3</a>

</body>

</html>

Dodavanjem <base> taga, izbegavamo ponavljanje ispisivanja celih putanja i atributa target=”_blank”.

Tag u

<u> tag se koristi za podvlačenje teksta, jedne ili više reči. Zbog usvojenog ponašanja linkova gde je u svesti ljudi da podvučena reč predstavlja link, treba je oprezno koristiti, tj. koristiti u specijalnim slučajevima.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn