Gnezdjenje tagova

U prethodnom primeru imali smo slučaj da se jedna lista nalazi unutar druge. Sada ćemo objasniti generalno pravilo kada je jedan element unutar drugog u HTML strukturi strane.

Postoji izričito pravilo da tagovi moraju biti ugnjezdjeni unutar drugih. Šta to znači? Pogledajmo jednostavan primer ispravno ugnjezdjenih tagova:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Naslov dokumenta</title>

<meta charset=”UTF-8″>

</head>

<body>

<p>HTML sintaksa je prilicno laka. <i>Osnovno sto treba nauciti je da <strong>tagovi unutar drugih moraju i da pocnu i da se zavrse.</strong></i> Pogledajte primer na sledecoj strani. Unutar njega <a href=”http://www.google.com”>naci cete adekvatan primer</a></p>

</body>

</html>

Svi tagovi počinju i završavaju se po principu ugnjezdjenja. Znači, pravilo glasi da

tag koji se otvori unutar drugog taga mora biti zatvoren pre nego se taj drugi tag zatvori. Ili, tagovi unutar drugih tagova moraju da se otvore i zatvore pre zatvaranja taga u okviru koga se nalaze.

Ako pogledamo bitan deo koda iz primera iznad:

<p>HTML sintaksa je prilicno laka. <i>Osnovno sto treba nauciti je da <strong>tagovi unutar drugih moraju i da pocnu i da se zavrse.</strong></i> Pogledajte primer na sledecoj strani. Unutar njega <a href=”http://www.google.com”>naci cete adekvatan primer</a></p>

vidimo da u odnosu na otvarajući tag <p>, svi ostali tagovi (<i>,<strong> i <a>) počinju i završavaju pre zatvarajućeg </p> taga. Ako krenemo dublje, videćemo da se <strong> tag otvara i zatvara unutar <i> taga.

Ovo naravno važi i za sve tagove koji se nalazi unutar HTML dokumenta, pa se na primer body tag otvara i zatvara unutar html taga, title i meta tag unutar head taga, itd.

Ovo je naročito važno pravilo, koje, u slučaju mnogo složenijeg koda od prikazanog, zna da napravi veliki problem jer se greška teže nalazi.

Primer nepravilnog gnezdjenja prikazan je ispod:

<i>Osnovno sto treba nauciti je da <strong>tagovi unutar drugih moraju i da pocnu i da se zavrse.</i></strong>

Ovde vidimo da se tag <strong >zatvara nakon <i> taga iako je otvoren nakon otvaranja istog. Na ovaj način, pretraživač pri prolasku kroz html kod ne zna gde da završi prikazivanje italic ili bold teksta.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn