HR tag i naglašavanje teksta

<hr> tag

Dok smo još ovde, vredi pomenuti još jedan tag, pod imenom <hr>. Taj tag prikazuje crnu liniju preko celog ekrana pretraživača, naravno na mestu na kome je umetnut. HR tag je samozatvarajući tag. Ako u kod prethodnog primera dodamo <hr> tag izmedju poslednjeg zatvarajućeg </h6> taga i otvarajućeg <p> taga, dobićemo prikaz kao na slici ispod:

15-hr-html-tag

Kao što vidite, izmedju naslova i teksta umetnuta je linija koja se proteže celom širinom prozora. Efekat ovog taga moguće je postići korišćenjem raznih CSS metoda ali nije loše znati njegovu ulogu. Možda vam nekad zatreba.

Tagovi za naglašavanje delova teksta

Često u okviru jedne rečenice postoji reč (ili više njih) koju na neki način treba izdvojiti ili naglasiti. U tu svrhu kreirana su četiri taga. To su: <b>, <i>, <strong> i <em>. Strong i em su uvedeni kasnije.

U najvećem broju slučajeva, činiće vam se da je isti efekat ako umesto <b> koristite <strong> ili umesto <i> koristite <em> To u prikazu u prozoru pretraživača i jeste slučaj.

<b> označava podebljanje odredjene reči a <i> govori pretraživaču da zakrivi slova koja se nadju unutar tog taga. Slično italic fukciji u Wordu.

Korespodentni tagovi njima su <strong> i <em>. Iako u većini pretraživača daju isti efekat kao <b> i <i> razlika je u sledećem:

Tekst unutar strong i em elemenata može biti dodatno stilizovan, promenjena boja ili veličina teksta dok sa <b> i <i> to nije slučaj. Takodje, na nekim ekranima sav tekst je već podebljan pa samim tim <b> ne znači ništa. Razlika dolazi do izražaja i u slučaju čitanja različitim screen reader-ima (za slepe osobe) kada <b> ne znači ništa dok <strong> može značiti pojačan ton pri izgovoru teksta koji se nalazi unutar njega.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn