HTML interno povezivanje

Navodjenje putanja u HTML-u

Ovo je izuzetno važna stvar. Kada kažemo putanja u HTML-u, tu mislimo na pozivanje drugih dokumenata, slika ili nečeg trećeg što se nalazi negde na Internetu ili našem web serveru. Uzećemo primer taga <img>, tačnije njegovog atributa src. Ovde možemo imati nekoliko opcija. Jedna je da navedemo kompletnu URL adresu gde se slika nalazi. Na primer, u slučaju da se slika nalazi u na web serveru unutar root domena http://www.primer.rs u podfolderu slike, src atribut bi izgledao ovako:

<img src=”http://www.primer.rs/slike/slika1.jpg” alt=”Prva slika”>

Ovo je najjednostavniji primer. Sa druge strane ovo može napraviti problem. Zašto? Iz prostog razloga što u slučaju da je ovo test site a da se kasnije ceo sajt prebaci na drugi domen, veza ka svim slikama bi morala da se redefiniše tako da odražava novu strukturu. U tom slučaju svi linkovi bi morali da se menjaju, jedan po jedan.

Ovo se naziva apsolutna putanja. Preostali primeri se zbirno nazivaju relativnim putanjama.

Sledeći primer je kada se slika nalazi u istom direktorijumu gde i HTML dokument iz koga se slika poziva.

<img src=”slika1.jpg” alt=”Prva slika”>

Navodjenje samo imena slike slika1.jpg govori pretraživaču da na ovo mesto postavi sliku sa tim imenom koja se nalazi u istom direktorijumu (folderu) u kome je i dokument iz koga se poziva.

Treći primer je za slučaj da su sve slike smeštene u folder images a da se HTML dokument nalazi u istom direktorijumu gde i direktorijum images, putanja bi izgledala ovako:

<img src=”images/slika1.jpg” alt=”Prva slika”>

Generalna pravila:

Ako počnete src sa “/” znači da krećete iz root direktorijuma sajta.

Ako počnete sa “../” znači da se vraćate jedan direktorijum iznad (roditelj ) i krećete sa tog mesta

Ako počnete sa “../../” znači da se vraćate dva direktorijuma iznad HTML dokumenta.

Sada ćemo se vratiti na priču o linkovima.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn