HTML linkovi

LINKOVI <a> tag

a tag je tag koji nam omogućava da prelazimo sa stranice na stranicu, sa sajta na sajt itd. Svo kretanje unutar stranica obezbedjuje ovaj tag. Bez njega ne bi bilo weba i svakoj strani bi pristupali tako što bi adresu svake strane morali da kucamo u adresnoj liniji pretraživača i znamo napamet. Otuda i njegova izuzetna važnost.

Najosnovniji oblik a taga prikazan je u kodu ispod:

<a href=”http://www.google.com”>Klikni da odes na Google</a>

Pre nego počnemo sa objašnjenjem prikazanog koda, pogledajmo kako ovaj kod izgleda u tekst editoru a kasnije i u pretraživaču:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Naslov dokumenta</title>

<meta charset=”UTF-8″>

</head>

<body>

<a href=”http://www.google.com”>Klikni da odes na Google</a>

</body>

</html>

19-a-html-tag

Zbog lakšeg razumevanja, iskopirali smo ključnu liniju:

<a href=”http://www.google.com”>Klikni da odes na Google</a>

Sama činjenica da se tekst ispisan na web strani “Klikni da odes na Google” nalazi unutar a taga govori pretraživaču da je na ovaj tekst moguće kliknuti i da se klikom na njega aktivira mehanizam koji čita href atribut, tj. njegovu vrednost. Vrednost href atributa predstavlja lokaciju na koju nas klik vodi, u ovom slucaju sajt Googlea.

Ono što možete primetiti je da je tekst, za razliku od izgleda teksta u ranije obradjenim tekstualnim tagovima (p,h1,span) u plavoj boji i podvučen linijom. Ovo je podrazumevani stil kada je u pitanju a tag i davno je tako osmišljen kako bi se znalo da se radi o linku na koji korisnik može da klikne a da bi se razlikovao od ostatka teksta koji je bio u crnoj boji i nije bio podvučen.

U slučaju da želite da vam se stranica otvori u novom tabu, iskoristićete atribut a taga – target.

Njegova vrednost _blank upravo govori pretraživaču da otvori stranicu u novom tabu. Izmenjen kod izgleda ovako:

<a href=”http://www.google.comtarget=”_blank”>Klikni da odes na Google</a>

Ranije se umesto _blank koristila vrednost _new ali je ona sada prevazidjena.

Prema tome gde link može da nas odvede nakon što kliknemo na tekst linka, razlikujemo nekoliko slučajeva.

LINKOVANJE KA RAZNIM LOKACIJAMA

Referenciranje druge strane unutar istog sajta – je slučaj u kome se u href atributu navodi samo putanja, tj. ime html dokumenta (strane) na koju želimo da odemo. U našem primeru, ta strana se zove druga_strana.html.

<a href=”druga_strana.html”>idi na drugu stranu</a>

Zašto navodimo samo ime fajla? Ovde je izvršena pretpostavka da se obe pomenute strane, strana na kojoj se nalazi link i strana na koju odlazimo (u ovom slučaju druga_strana.html ) nalaze u istom folderu na web serveru.

Za slučaj da se predmetna strana hijerarhijski ne nalazi u istom folderu već u podfolderu u odnosu na fajl iz koga je pozivamo (na primer folder pod imenom kreativa ) href atribut izgledao bi ovako:

<a href=”kreativa/druga_strana.html”>idi na drugu stranu</a>

Za slučaj da se pomenuti fajl/strana (druga_strana.html) nalazi u nivou foldera u kome se nalazi prvi.html, href atribut imao bi sledecu putanju href=”../druga_strana.html”

<a href=”../druga_strana.html”>idi na drugu stranu</a>

Ovo je možda idealno mesto da napravimo digresiju i objasnimo kako se navode putanje, bilo da je u pitanju link ili slika, ili već nešto treće.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn