Kako web sajt funkcioniše kao celina?

Da bi objašnjenje uprostili, uzećemo za primer takozvani statički sajt sa fiktivnim domenom www.primer.rs , tj. sajt sastavljen od ukupno 5 web strana. Tih pet strana na serveru predstavljene su u vidu pet HTML dokumenata, smeštenih u root folder, pod imenom primer.rs sa imenima

index.html

o-nama.html

kontakt.html

cime-se-bavimo.html

nasi-klijenti.html

Kako se tim stranama pristupa?

I način – Tako što se u browseru direktno ukuca njihovo ime iza navodjenja imena domena i kose crte (/)

U prethodno pomenutom primeru, kucali bi:

www.primer.rs/index.html (ovo može i samo navodjenjem www.primer.html kao sto šmo prethodno objasnili)

www.primer.rs/o-nama.html

www.primer.rs/kontakt.html

www.primer.rs/cime-se-bavimo.html

www.primer.rs/nasi-klijenti.html

II način – Drugi način pristupanja ovim stranama je kucanjem imena domena www.primer.rs što nas odvodi na index.html stranu. Sa nje je na druge strane moguće otići preko takozvanih „linkova“ koji su definisani preko HTML link <a> tagova. Tipičan primer tih linkova je u obliku menija koji se nalaze u vrhu web strane većine sajtova. Primer koda koji bi bio sadržan u dokumentu index.html predstavlja link ka strani o-nama.html:

<a href=“http://www.primer.rs/o-nama.html “>O nama</a>

U browseru ovaj upravo otkucani red HTML koda izgledao bi ovako O nama i na njega bi moglo da se klikne mišem. Klik mišem na ovaj „link“ tekst inicirao bi proces u kome bi vas pretraživač zatražio stranu o-nama.html po prethodno opisanoj proceduri i prikazao je u prozoru vaseg pretraživača.

Za slučaj da se sve strane nalaze u istom folderu prethodni red koda mogao bi da izgleda i ovako:

<a href=“o-nama.html “>O nama</a>

jer navodjenjem samo imena fajla server pretpostavlja da se traženi dokument nalazi u istom folderu. (relativna putanja)

NAPOMENA Postoje situacije u kojima vi u adresnoj liniji pretraživača ne ukucavate www. ispred imena domena, tj. kucate samo primer.rs i opet uspešno završavate na index.html strani pomenutog domena (www.primer.rs/index.html)

To je iz razloga što su web serveri podešeni da podrazumevaju www ispred imena domena koje kucate i sami ih pridodaju. Postoje serveri na kojima ovo nije podešeno i u slučaju da ne otkucate www dobićete informaciju da tražena strana ne postoji. Sve veći broj web servera je podešen da ovo prepozna kao ispravno unetu adresu.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn