Kompleksne HTML Forme

KOMPLEKSNA FORMA I SLANJE NA ZADATU MAIL ADRESU

Sada ćemo kreirati kompletnu formu i poslati je na zadatu mail adresu. U ovom primeru koristićemo dva fajla: jedan HTML dokument za prikaz i popunjavanje forme i drugi php fajl za procesuiranje i slanje podataka na zadatu mail adresu.

Forma će imati sledeći izgled u prozoru pretraživača:

38-kompleksna-html-forma-i-slanje-na-mail-adresu

HTML kod koji koristimo izgleda ovako:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset=”utf-8″>

<title>HTML forma</title>

</head>

<body>

<form method=”get” enctype=”text/plain” action=”posaljimail.php”>

Ime<input type=”text” name=”ime”><br>

Prezime<input type=”text” name=”prezime”><br>

Email adresa<input type=”text” name=”email”><br><br>

Izaberite pol<br>

<select name=”pol”>

<option name=”muski”>Muski</option>

<option name=”zenski”>Zenski</option>

</select><br><br>

Zelim da mi periodično saljete vesti<br>

Da<input type=”radio” name=”vesti” value=”Da”>

Ne<input type=”radio” name=”vesti” value=”Ne”><br><br>

Oblast koja vas interesuje?<br>

HTML<input type=”checkbox” name=”oblast[]” value=”HTML”><br>

CSS<input type=”checkbox” name=”oblast[]” value=”CSS”><br>

JavaScript<input type=”checkbox” name=”oblast[]” value=”JavaScript”><br>

WordPress<input type=”checkbox” name=”oblast[]” value=”Wordpress”><br><br>

<input type=”submit” value=”Send”>

</form>

</body>

</html>

PHP dokument pod imenom posaljimail.php ima sledeću sintaksu:

<?php

$ime=$_GET[‘ime’];

$prezime=$_GET[‘prezime’];

$email=$_GET[’email’];

$pol=$_GET[‘pol’];

$vesti=$_GET[‘vesti’];

$oblast=$_GET[‘oblast’];

$broj=count($oblast);

$poruka=’Ime: ‘.$ime.'<br>';

$poruka .=’Prezime: ‘.$prezime.'<br>';

$poruka .=’Email: ‘.$email.'<br>';

$poruka .=’Pol: ‘.$pol.'<br>';

$poruka .=’Vesti: ‘.$vesti.'<br>';

$poruka .=’Oblast: ‘;

for($i=0;$i<$broj;$i++){

$poruka .=$oblast[$i].”,”;

}

$headers = “From: bratimir@it4you.rs” . “\r\n” .

$headers .= “MIME-Version: 1.0″ . “\r\n”;

$headers .= “Content-type:text/html;charset=UTF-8″ . “\r\n”;

mail(“office@it4you.rs”,”Poruka sa sajta”,$poruka, $headers);

?>

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn