JavaScript petlje

PETLJE (LOOPS)

U velikom broju slučajeva, imaćemo potrebu da odredjeni kod izvršimo nekoliko puta. U tom slučaju koristimo tzv. petlje. Petlje su programske celine koje izvršavaju blok koda odredjeni broj puta.

U Java Script-u postoji nekoliko vrsti petlji: for, while, foreach.

WHILE petlja

While petlja se izvršava dogod je uslov ispunjen, tj. istinit. Pogledajmo primer:

var a=1;
while(a<5){
// izvrsi neki kod
a++;
}

Ovde prvo vrednost promenljive a definišemo kao vrednost 1 i postavljamo uslov da se kod ponavlja dogod je vrednost promenljive a manja od broja 5. Svaki put kada se kod izvrši, mi vrednost promenljive a povećamo za jedan. To postižemo kroz a++; komandu.

Prevedeno: ukoliko je vrednost a manja od pet, izvrši kod. Pošto je na početku vrednost promenljive 1, kod ce biti izvršen. Vrednost promenljive povećavamo na 2 i ponovo ispitujemo uslov, ali ovoga puta da li je 2 manje od 5. Takodje ispunjen i kod će se ponovo izvršiti. Sada je vrednost promenljive 3. Opet je uslov ispunjen i može se izvršiti kod. To će se desiti jos jednom, kada vrednost promenljive povećamo na 4 a u poslednjoj iteraciji kod više neće biti izvršavan jer je vrednost sada 5 i uslov nije ispunjen. Ovo je ujedno i trenutak kada se while petlja završava i izvršavanje koda koji je ispod nje, počinje.

FOR petlja

Ova petlja služi istoj svrsi kao i WHILE. Razlika je u sintaksi. Pogledajmo primer:

for(i=1 ; i<10 ; i++){
// izvrši blok koda
}

Prevedeno, mi u okviru izraza postavljamo vrednost promenljive i, proveravamo da li je uslov ispunjen i govorimo kako će se menjati vrednost koju ispitujemo. U ovom primeru:

promenljiva i je postavljena na vrednost 1 i dogod je manja od 10 kod će se izvršavati a njena vrednost će se povećavati za jedan u svakom prolasku kroz petlju.

Vrednost promenljive ne mora da se povećava ili smanjuje za jedan (i++ ili i–) već to može biti proizvoljna vrednost. Na primer, ukoliko želimo da se vrednost promenljive menja tako što će se povećavati u svakom prolasku za 4, napisaćemo i +=4 ili ukoliko želimo da se povećava duplo, napisaćemo i *=2. Primer:

 

var i;
for(i=1;i<35;i *=2){
alert(i);
}
Komanda BREAK

Ova komanda nas izbacuje iz petlje, tj. nakon nje prestaje izvršavanje, čak i pod uslovom da uslov definisan u petlji i dalje važi. Primer:

for(i=1; i <10; i++){
if(i==5){break;}
alert(i);
}

U ovom primeru, biće ispisane vrednosti 1,2,3,4 i nakon što vrednost promenljive i dodje na vrednost 5 izvršenje petlje se zaustavlja i nasilno prekida. U slučaju da želimo da nastavimo sa izvršenjem petlje, sem u slučaju da je vrednost promenljive i=5 koristićemo komandu continue; pa će kod izgledati ovako:

for(i=1; i <10; i++){
if(i==5){continue;}
alert(i);
}

Znači, biće ispisane vrednosti 1,2,3,4,6,7,8 i 9. Jedino broj 5 neće biti ispisan.

Dašemo jos jedan primer. U njemu ne želimo da ispisujemo nijedan broj koji je deljiv sa 5. To ćemo postići korišćenjem modulo operatera %:

for(i=1; i <100; i++){
if(i%5==0){continue;}
alert(i);
}

a ukoliko ne želimo ni brojeve deljive sa 2, modifikovaćemo ga kao:

for(i=1; i <100; i++){
if(i%5==0 && i%2==0){continue;}
alert(i);
}

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn