Šta je JavaScript?

Java Script osnove

Ukoliko ste novi u ovoj oblasti, preporučujemo da prvo prodjete naša četiri kursa Registracija Domena, Hosting, HTML i CSS. U slučaju da vam je sve nabrojano već poznato, nastavite…

Java Script je scripting jezik, što znači da ga je moguće izvršavati unutar neke aplikacije. Nema kompajliranja i sličnih kompleksnosti. Java Script se koristi za kreiranje dinamičkih web strana pisanih u HTML-u i CSS-u.

Da bi plastično objasnili šta znači dinamički, uzećemo jedan jednostavan HTML file, u njega staviti Java Script kod i izvršiti ga.

NAPOMENA: Prethodno treba instalirati Firefox, Firebug kao njegovu ekstenziju dok editor može biti bilo koji na koji ste navikli, pa čak i Windows Notepad.

<!DOCTYPE html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<p>Ovo je jednostavna HTML stranica u okviru koje ce, kada se ucita u pretrazivac, iskociti tzv. pop up prozor sa ispisom “Pozdrav!”</p>
<script>
alert(‘Pozdrav!’);
</script>
</body>
</html>
Ako otvorite ovu stranu u pretraživaču, videćete da se pojavljuje pop up prozor u okviru koga je ispisano: “Pozdrav!”. To se dešava jer smo definisali Java Script komandu

alert(‘Pozdrav!’);

NAPOMENA: Java Script je case-sensitive! To znači da obraća pažnju na mala i velika slova i posmatra ih različito.

1-java-script-popup-prozor

Naravno, postavljanje komande alert je takvo da se jasno odvoji od HTML koda. Za tu namenu koristimo otvarajući i zatvarajući tag <script>

Ono sto primećujemo je sledeće: Java Script kod moguće je ubaciti u body HTML dokumenta.

Drugo što možemo primetiti je da, za slučaj da smo <script> blok stavili pre paragrafa, paragraph bi bio ispisan tek nakon što kliknemo na OK dugme popup prozora, što znači da, ovako napisan, kod se izvršava u momentu kada se na njega naidje u okviru HTML dokumenta. Da smo kojim slučajem kod stavili pre <p> taga, on bi se prikazao tek nakon što kliknemo na OK i zatvorimo prozor.
<!DOCTYPE html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<script>
alert(‘Pozdrav!’);
</script>
<p>Ovo je jednostavna HTML stranica u okviru koje ce, kada se ucita u pretrazivac, iskociti tzv. pop up prozor sa ispisom “Pozdrav!”</p>
</body>
</html>

2-java-script-popup-prozor

Ono što još primećujemo je da se popup prozor otvorio bez ikakve intervencije sa naše strane (bez klika na odredjeni element, itd.) Ovo se dešava iz razloga što njegovo izvršenje nismo uslovili ni sa čim. Naravno, moguće je usloviti otvaranje iskačućeg prozora, kao i sve ostale akcije koje se mogu izvršiti kodiranjem JavaScripta.

Komentarisanje Java Script koda

Komentari su prilično bitna stvar unutar svakog koda jer osobi koja ispravlja kod govore o čemu se u kodu radi ili šta se kodom želi postići. Ako komentar zauzima jednu liniju, sintaksa je //

// Komentar

U slučaju da komentar zauzima više od jedne linije, moguće je ili svaku liniju započeti znacima // ili početi sa /* a završiti sa */

Primer:

// Ovo je komentar u jednom redu

/* Ovo je komentar

Koji se pise u vise

Redova

*/

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn