WordPress Osnove

WordPress osnove ili Kako da samostalno kreirate i ažurirate website?

WordPress je aplikacija koja se “instalira” na web serveru (najčešće što zovemo home direktorijum) i koja pomaže da brzo i lako postavite i održavate svoj privatni ili kompanijski web sajt. Popularno, aplikacije poput WordPress-a nose zbirni naziv CMS (Content Management System).

Smisao kreiranja sajta kroz WordPress je da korisniku koji ne poznaje ni jednu od web tehnologija potrebnih za izradu dinamičkih sajtova (HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, MySQL) omogući postavljanje i ažuriranje veb sajta pri čemu dodatna snaga leži u mogućnosti njegovog prilagodjavanja potrebama korisnika. Neke od funkcija prilagodjavanja su jednostavne (izbor teme, instalacija plugin-ova) dok su druge zahtevnije (HTML i CSS modifikacije, programske modifikacije PHP dokumenata, itd. izmene u samoj bazi/tabelama MySQL baze podataka)

Na ovom kursu obradićemo postavljanje WordPress sajta na način koji neće zahtevati znanje iz gore pomenutih tehnologija.

Ono čega morate biti svesni je da ovo sa sobom nosi odredjena ograničenja. Ograničenja se najviše odnose na činjenicu da ćete, po pitanju izgleda i funkcionalnosti sajta, morati da pristanete na neke kompromise. Sa druge strane, benefit je svakako samostalno postavljanje i ažuriranje websajta bez dodatnih ulaganja.

Šta je potrebno uraditi pre instalacije WordPress-a?

Pre instalacije WordPress-a potrebno je uraditi sledeće :

 1. Izabrati ime domena i proveriti njegovu dostupnost
 2. Zakupiti domen ili izvršiti Transfer već registrovanog domena
 3. Zakupiti hosting

Ukoliko ste ovo već obavili, predjite na sledeću sekciju.

 1. Izbor imena domena i provera dostupnosti

Izbor imena je nešto, na prvi pogled prilično lako, ali postaje ozbiljan mentalni proces u momentu kada počnete da proveravate njegovu dostupnost i ono što ste vi zamislili, i kada shvatite da su vaši prvi izbori – već zauzeti! Dostupnost imena znači da li je ime domena koje želite, upareno sa željenom ekstenzijom – već zauzeto?

Poseban problem se javlja kada želite da registrujete ime isto ili slično imenu nekog od velikih brendova. Svakako vam ne bih preporučio da za ime izaberete nesto tipa koka-kola.rs. Većina velikih brendova je prilično osetljiva po tom pitanju i konstantno ulaže napore (preko svojih timova advokata :)) kako bi ime brenda zaštitila – pa i na Internetu.

U slučaju da ipak insistirate na imenu koje je već zauzeto, u bazi RNIDS-a ili kod nekog od ovlašćenih registara potražite kontakt osobe navedene kao Administrativni kontakt i probajte da otkupite domen, tj. ime od trenutnog vlasnika.

Postoji mnoštvo domena koje su pojedinci ili kompanije zakupili, da bi posle par nedelja ili meseci shvatili da im ta investicija nije bila neophodna. I sam sam jedan od njih. :) Vredi pokušati.

Kako proveriti dostupnost imena domena?

Na strani organizacije RNIDS ili kod nekog od ovlašćenih registara možete proveriti dostupnost svih imena sa ekstenzijama za koje su oni odgovorni, tj. .rs, .co.rs, org.rs, in.rs, edu.rs kao i ćirilične ekstenzije (srb).

 1. Zakup domena ili Transfer domena

Zakup domena podrazumeva privremenu registraciju imena domena na odredjeni vremenski period. Znači, ime domena nije nešto trajno, već se svake godine obnavlja ili u startu registruje na veći broj godina. Kompanije koje vrše registraciju domena u vaše ime, nazivaju se ovlašćeni registri (u daljem tekstu provajderi) a njihov spisak možete naći na adresi http://rnids.rs/lat/spisak-ovlašćenih-registara . Ograničenje zakupa je do maksimalnih 10 godina.

U slučaju da želite da registrujete domen sa ekstenzijom .com, .org, .net i slično, na raspolaganju su vam domaći provajderi ali i brojne strane kompanije.

U skorije vreme došli je do pojave novih, takozvanih gTld domena (gde gotovo da nema ograničenja u ekstenzijama: .agency, .club, itd.) koje takodje mogu biti registrovane i kod domaćih ali i stranih provajdera.

Procedura za registraciju domena sa .rs ili .co.rs ekstenzijom

Većina ovlašćenih provajdera nudi mogućnost online registracije domena. Pre nego krenete u popunjavanje online obrazaca, za slučaj da domen registruje pravno lice, pripremite sve neophodne podatke o firmi uključujući PIB, Matični broj i podatke kontakt osobe (telefon, email, JMBG, itd). Nakon što završite sa popunjavanjem obrasca, provajder vam šalje profakturu (ili vam nudi opciju plaćanja kreditnom karticom).

Nakon izvršenog plaćanja, provajder obavlja proceduru registracije domena u vaše ime kod organizacije koja je odgovorna za sve nacionalne domene (rs , .co.rs ili срб ćirilične domene) i naziva se RNIDS.

Procedura za registraciju internacionalnih domena (com, org, net, info, agency, club, itd.)

Procedura je slična gore navedenoj. Izbor može biti neko od domaćih ovlašćenih registara http://rnids.rs/lat/spisak-ovlašćenih-registara ali i mnogobrojne strane kompanije. Neki od poznatijih stranih provajdera nalaze se na adresama: www.register.com , www.godaddy.com , www.enom.com, itd.

Transfer domena (prenos domena) je proces u kome vi već registrovani domen želite da prebacite kod drugog provajdera, tj. proces u kome šaljete zahtev postojećem provajderu da izmeni svoje DNS zapise, tj. IP adresu servera na kome će se od tog trenutka pa nadalje nalaziti vaš sajt. U slučaju pomenutih rs, co.rs ili срб domena, transfer je besplatan dok se u slučaju internacionalnih ekstenzija (.com, .org, .net, itd) ta operacija naplaćuje.

 1. Zakupiti hosting

Hosting usluga je nezavisna usluga od registracije domena u tom smislu što ona predstavlja uslugu držanja i usluživanja stranica vašeg veb sajta, rada mail servisa, itd. Hosting se takodje plaća u intervalu od jedne, dve ili više godina.

Zakup hostinga je nešto što se često meša sa registracijom domena. Ovo se dešava iz prostog razloga što korisnici registruju domen i postavljaju sajt kod istog provajdera pa im se ta operacija čini kao jedinstvena.

Znači, radi pojašnjenja, moguće je registrovati domen kod jednog provajdera a držati vebsajt kod drugog.

Dodatno, moguće je imati registrovan domen a nemati sajt.

Treći mogući scenario je da kod jednog provajdera imate registrovan domen, pa čak i mail server a kod drugog provajdera postavljen vebsajt. Ovo nije racionalno (jer plaćate istu uslugu na dva mesta) ali može biti teorijski korisno iz razloga dostupnosti bar jednog od servisa – maila ili vebsajta.

I u ovom slučaju dolazi do zabune jer hosting paket, u većini slučajeva, pored držanja vebsajta, podrazumeva i uslugu mail servisa koju klijenti ne koriste već komunikaciju održavaju putem gmail, hotmail, live i sličnih javnih mail servisa nad kojim realno nemaju nikakvu kontrolu.

Znači, imamo dve nezavisne stvari. Prva je ona kojom želite da promenite to ko daje odgovore gde se nalazi vaš sajt (kada dodje upit od korisnika za vašom veb stranicom) a drugi je mesto na kome će se dokumenti od kojih je sačinjen vaš sajt, nalaziti. Svakako je uvek najbolja varijanta da obe stvari držite kod istog provajdera.

Kako funkcioniše mail usluga u okviru hosting paketa?

Ako zamislimo da registrujete domen www.nesto.rs, vi u okviru hosting paketa definišete mail adrese koje izgledaju ovako: office@nesto.rs, dragan@nesto.rs , milan.petrovic@nesto.rs, itd.

Za svaki od tih mail naloga možete podesiti takozvanu kvotu, znači ograničiti količinu prostora u MB koja će biti alocirana za skladištenje mailova. Treba uzeti u obzir da će, u većini slučajeva, količina prostora koju koristite za mail smanjiti vaš preostali prostor za sadržaj sajta i obrnuto.

Izbor hosting paketa

Mislim da je ovo najmanje jasan korak za prosečnog korisnika, tj. korisnika koji po prvi put radi zakup hostinga. Stvar postaje još kompleksnija zbog činjenice da je i ovde, kao kod većine usluga u savremenom svetu, marketing prilično zastupljen. :)

Pojasnićemo neke od parametara koji se pominju kao karakteristike paketa kako bi vam olakšali izbor.

Broj baza – većina CMS sistema (kakav je i WordPress) zahtevaju jednu MySQL bazu u cilju skladištenja podataka. U najjednostavnijem slučaju, jedan sajt zahteva jednu bazu.

Kada možete imati potrebu za više od jedne baze? U slučaju kada, u okviru istog hosting paketa želite da postavite više nezavisnih sajtova. Tada svaki od njih ima svoju bazu (ne mora, ali je lakše za kasniju administraciju). Takodje, za slučaj da želite da pored sajta, imate i nezavisnu aplikaciju koju je neko napravio za vas, najbolja praksa je da podaci vezani za aplikaciju budu smešteni u nezavisnu bazu kako bi se i proces bekapa i oporavka na neki način, razdvojio. Dodatni razlog je što ćete u tom slučaju izolovati problem kada on nastane na jednom od sajtova ili aplikacija.

Prostor na disku – Prostor na disku je, kao što mu ime govori, dodeljen prostor na diskovima provajdera koji možete koristiti u svrhu skladištenje podataka. U to spada: zauzeće prostora za dokumente koji sačinjavaju vaš vebsajt, podaci koji se nalaze u pripadajućoj bazi podataka ali i podaci koji se čuvaju a tiču se vaših mail naloga, tj. mailova.

Često, naročito u fazi razvoja sajta, korisnici rade bekap na taj način što kopiraju kompletan home folder koji kasnije download-uju na svoj računar ili na neko besplatno skladište na webu. U slučaju da tako čuvate podatke, vaš hosting paket mora da podrazumeva dodatni, gotovo nepotrebni prostor koji vam u krajnjem diktira zakup paketa sa većim skladišnim prostorom. Zbog toga je izuzetno bitno proveriti da li vaš hosting provajder ima uslugu automatskog čuvanja podataka (na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou) a koja vam ovaj problem u velikoj meri otklanja.

Broj sajtova (broj domena) – Ovaj podatak govori koliko nezavisnih web sajtova je moguće postaviti u okviru jednog hosting paketa. Kao što smo pomenuli, ovaj parametar vam znači da ćete na istom mestu i za istu cenu, moći da postavite nekoliko sajtova potpuno različite sadržine. Svaki od njih predstavljaće poseban folder u kome će biti smešteni neophodni dokumenti za ispravno funkcionisanje web sajta ili web aplikacije.

Broj poddomena – ovaj parametar govori koliko nezavisnih sajtova na istom domenu može biti postavljeno. Na primer, beograd.naplata.rs, pancevo.naplata.rs, novisad.naplata.rs su nezavisni sajtovi koji funkcionišu pod zajedničkim domenom, u ovom slučaju naplata.rs. Sa druge strane, to su potpuno nezavisni sajtovi sa razdvojenom administracijom. U slučaju WordPress-a, postoji rešenje (Multisite) koje vam olakšava administraciju većeg broja sajtova na istom mestu ali je za njegovo korišćenje potrebno dodatno znanje.

Maksimalni mesečni protok – je ograničenje količine saobraćaja ka i od svih sajtova postavljenih u okviru jednog hosting paketa. Resursi provajdera nisu samo diskovi, procesori i memorija koju koristite kako bi vaši sajtovi radili bez prekida, već i resursi za komunikaciju sa spoljnim svetom (nazovimo ga Internetom). Takodje, na deljenom hostingu, (deljeni hosting objašnjavamo u nastavku) kada ne bi bilo postavljeno ograničenje protoka, intenzivan rad samo jednog sajta doveo bi do degradacije dostupnosti ostalih.

Javna IP adresa – ima važnost u slučaju da se, umesto klasičnog vebsajta, na serveru nalazi aplikacija kojoj se, u većini slučajeva, ne pristupa putem pretraživača već putem neke klijentske aplikacije. Takodje, javna IP adresa vas odvaja od drugih koji se nalaze na tom istom web serveru, po pitanju identiteta. Na primer, za slučaj da na serveru postoji sajt koji ima neprikladnu sadržinu ili je namenjen za slanje spama, uredjaji na Internetu koji o tome brinu, mogu blacklist-ovati tu javnu IP adresu, ne vodeći računa o ostalima koji koriste tu istu adresu, i na taj način, uskratiti pristup ostalim sajtovima ili mail-ove poslate sa drugih domena označiti kao spam.

Ograničenje broja poslatih mailova po satu – ovo je važan parametar za one koji imaju nameru da, direktno sa servera, šalju veliki broj mailova svojim korisnicima. To mogu biti mass mailing poruke ili periodično slanje newslettera i sličnih materijala. Svakako, ukoliko nameravate da koristite ovu funkcionalnost, obavezno zakupite javnu IP adresu.

Broj mail naloga – ovo je parametar koji označava ukupan broj mail adresa koji je moguće kreirati u okviru hosting paketa. Svaki od definisanih mail naloga troši neke resurse…

Mail kvota – je parametar koji definišite za svakog od korisnika (tj. za svaki mail nalog) i označava količinu podataka, nezavisno od broja mailova, koje je provajder u obavezi da drži (čuva) na serveru. Ovo je prilično bitan podatak jer u slučaju prekoračenja ove kvote može doći do privremenog prestanka isporuke ili slanja mailova. Uglavnom, uz prethodno obaveštenje da je kvota prekoračena, provajder automatski šalje mail obaveštenje o tome, što vam je signal da što pre, ili pobrišete nepotrebne mailove ili neke od njih arhivirate na lokalnom računaru, u okviru mail klijenta koji koristite (MS Outlook, itd.).

SSL sertifikati – su sertifikati koji omogućavaju kriptovanu vezu za prenos podataka izmedju web servera i kranjeg korisnika, tj. posetioca sajta. SSL sertifikat vam omogućava da podaci u komunikaciji servera i klijenta budu nečitljivi onome ko pokuša i uspe da ih presretne. U slučaju klasičnih sajtova, bitno je posedovati jedan od njih samo u slučaju da se u komunikaciji vrši prenos osetljivih informacija. Klasičan primer je kada radite online trgovinu i na svom serveru čuvate ili procesuirate podatke o kreditnim karticama.

Broj parkiranih domena – parkirani domen se koristi u situaciji kada hoćete da više domena upućujete na isti ili preusmerite upit koji dolazi ka tom domenu na neki drugi sajt. Drugi primer je kada hoćete da registrujete domen a još uvek nemate (ili ne planirate u skorijoj budućnosti) sadržaj na tom domenu.

Primer parkiranog domena može biti sledeći. Registrovali ste sledeće domene: mojsajt.rs, mojsajt.co.rs, мојсајт.срб, mojsajt.com, itd. Vi ne želite da duplirate sadržaj ovih sajtova već želite da sajt postavite i ažurirate kao mojsajt.rs a da za slučaj da neko ukuca adresu mojsajt.com, bude preusmeren na mojsajt.rs.

Da zaključimo, ono što je ovde važno primetiti je da svaki od parametara hosting paketa, sam za sebe govori nešto.

Nažalost, pri izboru hosting paketa (ali i provajdera) treba obratiti pažnju na vaše specifične potrebe, ali i ukrstiti dva ili više pojedinačnih parametara. Na primer, ukoliko u paketu imate 1GB prostora, parametar Broj domena koji kaže da možete postaviti neograničen broj sajtova nema baš nekog smisla jer ćete ubrzo shvatiti da vam 1GB u nekim slučajevima nije dovoljan ni za jedan site a kamoli neograničeni broj. Drugi primer bi bio 1GB raspoloživog prostora sa neograničenim brojem baza podataka, koji takodje, u većini slučajeva ne znači puno.

Takodje, kada govorimo o smeštaju više od jednog klijenta u okviru jednog hosting paketa, treba biti obazriv jer su u tom slučaju svi sajtovi pod jedinstvenim cPanel username/password-om. U slučaju da jedan od klijenata želi pristup cPanelu, najčešće je to baza, samostalno kreiranje mail naloga i slično, nije dobra ideja staviti ga u okviru jednog paketa jer će u tom slučaju korisnik imati pristup svim ostalim sajtovima na vašem cPanel nalogu. Praktično, to znači da jedan korisnik može obrisati sve ostale sajtove ili izmeniti informacije na njima.

Svakako, bez ograničenja, pristupati tudjim podacima.

Izbor hosting provajdera

Pored tehničkih parametara koji svakako igraju ulogu pri izboru paketa, dodatno je potrebno ispitati kvalitet samog pružaoca usluge, tj.

 • da li i kakvu zaštitu imaju serveri na kojima se domen nalazi (zaštita samog servera kao i mail naloga, zaštita od hakovanja sajta)?
 • kakva je podrška u slučaju problema sa nekim od servisa (web, mail, 8×5 ili 24×7 itd)?
 • koja je brzina odziva i vreme rešavanja vašeg problema?
 • da li su serveri pod zaštitom od privremenog nestanka električne energije, tj. da li provajder u Data Centru poseduje agregat ili UPS?
 • koliko često se radi automatski potpuni bekap podataka? (ovo je izuzetno važno u periodu startovanja sajta dok je sajt u fazi izrade i čestih izmena)
 • da li korisnik može samostalno (brzo i lako) da povrati sadržaj sajta bez potrebe za kontaktiranjem podrške i/ili koliko izmena pritom gubi: dan, nedelju dana, mesec?

Jedna od bitnih stvari kod izbora hosting provajdera je i lokacija njegovih servera, naročito u slučaju da većina posetilaca dolazi iz jedne zemlje ili regiona. Iako je brzina kojom podaci putuju kroz optičke kablove tolika da ovaj kriterijum nema presudnog uticaja na odziv sajta, svakako je nešto o čemu treba razmisliti.

Tipovi hostinga – deljeni, VPS i dedicated

Deljeni (shared) ili masovni hosting

Deljeni hosting podrazumeva da jedan fizički web server opslužuje stotine korisničkih prezentacija. Prednosti ovog modela su izuzetno niska cena iznajmljivanja a mane što po pitanju raspoloživih resursa zavisite od ozbiljnosti provajdera i to po sledećim pitanjima:

 • koliko je jak server na kome se nalazi shared hosting? (RAM, procesorska snaga, mrežni resursi)
 • koliko korisnika je smešteno na jednom serveru?
 • da li provajder vodi računa o tome da na različite servere stavlja korisnike sa sličnim potrebama?
 • da li je provajder implementirao bar neka ograničenja po pitanju korišćenja resursa kako bi uticao na ravnopravno korišćenje resursa svih korisnika?
 • da li periodično prati ponašanje klijenata i “nekorektne” sklanja na druge servere?
 • da li vodi računa o tome da korisnike sa zastarelim platformama (programskim kodom) prepunim sigurnosnih propusta, o tome obaveštava ili sklanja na drugi web server i time smanjuje rizik bezbednosti ostalih korisnika na tom serveru?

Nažalost, ovi podaci su, u većini slučajeva, potpuno netransparentni za krajnjeg korisnika i ništa od toga se uglavnom na nalazi u opisu paketa usluga koje provajderi nude. Jedino rešenje je temeljno istraživanje različitih foruma na kojima se mogu pročitati iskustva korisnika. Mada, ovde treba biti izuzetno oprezan jer jedno mišljenje ne znači da je provajder zaista loš (nažalost, taj komentar može biti delo konkurencije ili korisnika koji za male pare očekuje čuda).

Ipak, nakon što postavite sajt, moguće probleme možete uočiti putem dostupnih alata na Internetu kao što je Reverse IP lookup. Ovim postupkom okvirno možete saznati koliko se još korisnika, pored vas, nalazi na web serveru.

Primer. Ako odete na stranu http://www.yougetsignal.com/tools/web-sites-on-web-server/   i ukucate web adresu vašeg sajta, dobićete broj i spisak sajtova sa kojima delite hosting resurse. Podatak sam za sebe ne znači puno (jer snaga servera može biti prilagodjena tom broju) ali će vam svakako ukazati da nešto nije u redu ukoliko na tom serveru zateknete stotine ili hiljade drugih sajtova. Druga korisna informacija koju možete dobiti je prisustvo nekog od sajtova sa neprikladnom sadržinom. Ova činjenica nije zanemarljiva jer će većina pretraživača kao što su Google, Bing, Yahoo itd. i vaš sajt (zbog činjenice da ste na istoj IP adresi) rangirati lošije i vaš sajt, tj. skor za pretragu, umanjiti.

Iz ovog razloga, čak i kada se nalazite na deljenom hostingu, nije loše zakupiti svoju IP adresu kako bi većinu problema sa SEO rangiranjem ili blacklist-ovanjem sprečili.

Druga grupa problematičnih sajtova sa kojima delite prostor su sajtovi sa velikom količinom video sadržaja, koji su dosta posećeni ili oni kojima se pristupa nesrazmerno mnogo u odnosu na vaš. Njihov uticaj na mrežu je priličan i mogu ugroziti ostale korisnike na serveru po pitanju mrežnih resursa ali i procesorske snage.

VPS hosting

VPS hosting je usluga kojom dobijate mnogo veću kontrolu nad resursima, bezbednošću i zadovoljenjem vaših specifičnih potreba, u poredjenju sa deljenim hostingom kod koga to nije moguće. Naravno, ono što je “mana” je viša cena usluge.

U VPS okruženju vi imate garantovane resurse (CPU, RAM, skladišni prostor, IP adresu). Da ne bude zabune, vi u ovom scenariju takodje delite resurse fizičkog servera ali su njegovi resursi tako particionisani da garantuju resurse koji stoje u ponudi. Praktično, probleme koji pravi drugi VPS korisnik na tom serveru ne odražavaju se na rad vašeg. Sigurnosni propusti na jednom od njih nemaju uticaja na sigurnost vašeg, itd. pa je i bezbednost kod ovog tipa hostinga povećana. Moguće je da mreža bude deljeni resurs mada se i to u slučaju dobro uredjenih podešavanja, izbegava. Ukratko, u dobro podešenom VPS okruženju gotovo da nema mogućnosti za probleme koji se javljaju u slučaju Deljenog (Shared) Hostinga.

Dodatne prednosti VPS okruženja su mogućnost finog podešavanja potrebnih aplikacija koje su neophodne za rad vašeg web servisa a kojih u slučaju deljenog hostinga nema. Još jedna prednost ovog tipa servisa je da pad jednog od servisa koji se na serveru nalaze, ne prouzrokuje nikakav prekid rada vašeg, i obrnuto.

Mana ovog rešenja, ukoliko se tako može nazvati, je viša cena usluge koja je opet u skladu sa povećanim kvalitetom. Preporuka je da se uvek počne sa najmanjim paketom VPS usluge i po potrebi, kroz vreme, povećava.

Dedicated hosting

Dedicated hosting je najskuplji vid usluge i prilično je malo zastupljen. Ovaj vid usluge podrazumeva da je ceo server namenjen korišćenju od strane samo jednog korisnika. Praktično, ceo server je u vašem posedu. Ukoliko imate potrebu za ovakvim vidom usluge, preporuka je da uvek prvo krenete sa VPS uslugom i vidite da li i u kojoj meri zadovoljava vaše potrebe.

 

INSTALACIJA WORDPRESS-a

Nakon što uspešno izvršite zakup domena i odaberete tip hostinga, vaš deo servera (home folder) je spreman za rad. Ono što vaš provajder treba da vam pošalje na mail adresu koju ste naveli pri registraciji su pristupni parametri. Oni se uglavnom odnose na web adresu vašeg home foldera, FTP adresu (ukoliko prebacivanje dokumenata vršite putem nekog od FTP softvera) sa pripadajućim korisničkim imenom i lozinkom kao i podatke za pristup cPanel softveru.

Ukoliko je vaš provajder obezbedio gotovu instalaciju WordPress-a, predjite na sledeću sekciju pod nazivom ADMINISTRACIJA WORDPRESS SAJTA. U suprotnom, moraćete da prodjete kroz instalaciju.

WordPress instalacija podrazumeva

 • kreiranje MySQL baze podataka sa pripadajućim korisnikom
 • upload WordPress softvera u home direktorijum i
 • izvršavanje skripta za instalaciju WordPress-a
 1. Kreiranje MySQL baze podataka

Prvo što treba da uradite je da se ulogujete na vaš cPanel nalog. To radite tako što u adresnoj liniji pretraživača kucate www.ime_sajta/cpanel i unesete dodeljeni username/password za pristup.

U prozoru koji vam se otvori, izaberite MySQL Databases u sekciji Databases.

1-WordPress-cpanel

Ono što treba da uradite je da

 • kreirate bazu,
 • kreirate usera koji će pristupati toj bazi i kao poslednji korak,
 • povežete bazu i korisnika.

Kreiranje baze

U sekciji Create a New Database unesite ime baze i zatim kliknite na dugme Create Database

2-WordPress-cpanel

Kreiranje usera

3-WordPress-cpanel-mysql

Na istoj strani na kojoj ste kreirali bazu, u sekciji MySQL Users unesite username (1), dva puta isti password (2) i nakon toga kliknite na dugme Create a User (3). Ovim postupkom ste kreirali novog usera čiji će username/password biti korišćen za pristup WordPress bazi podataka ali koji joj još uvek nije pridružen. Za pridruživanje korisnika potrebno je izvršiti još jedan korak koji sledi.

Pridruživanje korisnika MySQL bazi

Na istoj strani na kojoj ste kreirali bazu i korisnika, u sekciji Add a User to a Database, pridružićete korisnika bazi. Ovo se radi iz razloga što u okviru jednog cPanel hosting naloga vi možete imati više sajtova, a samim tim i više baza kao i korisnika koji im pristupaju. Sve što je potrebno uraditi u ovom koraku je izabrati korisnika iz menija User: i odgovarajuću bazu iz menija Database: i nakon toga kliknuti na dugme Add.

4-WordPress-cpanel-mysql

Nakon što ste kliknuli na dugme Add, otići ćete na stranicu na kojoj definišete koje će sve privilegije korisnik imati nad bazom.

5-WordPress-cpanel-mysql

Ovde ćete kliknuti na ALL PRIVILEGES i kliknuti na dugme Make Changes. Pojedinačno selektovanje privilegija preporučuje se samo naprednim korisnicima.

Opisanim postupkom kreirali ste bazu, korisnika za pristup bazi, pridružili joj ga i definisali privilegije koje korisnik nad njom može da obavlja (prava pristupa).

Upload WordPress softvera u home direktorijum

Sledeća procedura se sastoji u download-u WordPress instalacije i njenom raspakivanju u okviru home foldera.

Prvo što treba uraditi je skinuti najsvežiju stabilnu verziju WordPress-a. To se postiže odlaskom na adresu https://wordpress.org/ i klikom na plavo dugme Download WordPress. Nakon klika, otvara se stranica sa sličnim dugmetom na kome je pored naziva prikazana i verzija WordPress-a koju skidate. (u momentu pisanja uputstva, to je WordPress 4.1.1)

Nakon što se zipovani folder skine, treba ga raspakovati. Ovo je vrlo bitan deo. U okviru njega ćete naći direktorijum pod imenom wordpress. Udjite u njega i držanjem tastera CTRL+A označite sav sadržaj. Na Windows platformi/računaru desnim klikom izaberite Send To> Compressed(Zipped) Folder. Novo kreiranom folderu biće dodeljeno ime prvog fajla koji ste osenčili. Možete ga promeniti u neko smisleno ime tipa wordpress_instalacija i slično. Tako kreiran folder treba upload-ovati u svoj home folder na web serveru.

Upload radite tako što se ulogujete na cPanel, izaberete FileManager i iz menija kliknete Upload, i izaberete zipovani folder (prethodno nazvan wordpress_instalacija).

Nakon što se završi upload tog foldera, kliknite na njega i izaberite Extract. Ovim završavate upload instalacionih WordPress dokumenata.

Povezivanje WordPress instalacije i baze podataka

Nakon što ste kreirali bazu podataka i upload-ovali WordPress instalaciju, preostaje vam da završite proces povezivanjem WordPress-a i baze podataka. To radite na sledeći način:

U pretraživaču ukucate adresu vašeg sajta. Ako ste prethodne korake uradili prema opisanoj proceduri, trebalo bi da vidite prozor sličan ovom na slici ispod:

6-WordPress-instalacija

Ovde možete ostaviti podrazumevani jezik English ili izabrati neki drugi jezik. Nakon toga, kliknite na dugme Continue.

NAPOMENA Nastavak dokumenta podrazumeva da ste za jezik ostavili podrazumevani English.

U sledećem prozoru WordPress vas obaveštava koje će vam sve informacije trebati u procesu instalacije. Uglavnom se svode na tri: ime baze podataka, ime i password korisnika koji joj je pridružen. (To su oni podaci koje smo kreirali u procesu kreiranja baze podataka)

7-WordPress-instalacija

Pored pomenutih podataka, potreban vam je i podatak Database host čija je vrednost u većini slučajeva “localhost”. U slučaju da se razlikuje, vaš hosting provajder će poslati taj podatak zajedno sa ostalim podacima za pristup nakon aktivacije hosting paketa. Ostaje da kliknete na Let’s go!

Na sledećoj strani unosite potrebne podatke:

8-WordPress-instalacija

Podatak za table prefix možete ostaviti na podrazumevanoj vrednosti (wp_)

Nakon što ste uneli ispravne podatke i kliknuli na dugme Submit, na sledećoj stranici dobijate obaveštenje o tome.

9-WordPress-instalacija

Sve što treba da uradite je da kliknete na još jedno dugme (Run the install) i nakon toga odlazite na stranu u kojoj unosite informacije vezane za administraciju sajta:

10-WordPress-instalacija

Site Title – naslov vašeg sajta (ovaj podatak se može naknadno izmeniti)

Username – korisničko ime za administraciju WordPress-a

Password – lozinka koja će biti pridružena upravo definisanom korisniku

NAPOMENA: Ovo je različit username/password od onog korišćenog za kreiranje i pristup bazi podataka. Ovaj username služi za administraciju samog WordPress sajta. Preporuka je da za korisničko ime ne koristite admin već nešto jedinstveno. Time smanjujete mogućnost hakovanja vašeg naloga za pristup.

Your email – mail adresa pridružena administratoru sajta. (korisniku koga ste ovom prilikom kreirali) On vam je od neprocenjive važnosti ukoliko zaboravite korisničko ime ili lozinku, jer će vam u tom slučaju biti poslat link za reset lozinke na mail koji ovom prilikom navedete.

Privacy – treba ostaviti odčekirano ovo polje jer sajt ne treba da bude vidljiv pretraživačima u fazi razvoja sajta. To se menja kasnije, kada sajt bude spreman za produkciju.

Nakon klika na Install WordPress vaš sajt je potpuno podešen i spreman za upotrebu.

Nakon ovoga predstoji nam modifikacija izgleda i funkcionalnosti sajta.

Instalacija WordPress-a preko pomoćnih softvera

Prethodno objašnjena instalacija WordPress-a odnosi se na sva okruženja, tj. okruženja u kojima nema nikakvih dodatnih skripti/softvera.

Nasuprot tome, u slučaju da vaš provajder ima neko od rešenja za automatsku instalaciju WordPress-a, možete ga instalirati direktno iz cPanela. Jedan od pomenutih softvera je Fantastico De Luxe. On će za vas kreirati MySQL bazu podataka, verziju WordPress-a koja se trenutno nalazi na serveru a od vas će tražiti samo par neophodnih podataka tokom instalacije (username, password koji želite za administraciju sajta, ime sajta i opis) i povezati sve u celinu. Pri zakupu hostinga pitajte vašeg provajdera da li ima i koji alat za automatizaciju instalacije WordPress-a kao i da li je voljan da to učini u vaše ime.

NAPOMENA: Obzirom da se ovim postupkom instalira verzija WordPress-a koja se nalazi na serveru, ona u većini slučajeva nije najnovija. Zbog toga je najbolja praksa, odmah nakon instalacije, otići u WordPress admin panel i inicirati update WordPress-a na najnoviju verziju.

Kako radite bekap i oporavak WordPress sajta (bez pomoćnih alata za bekap)?

WordPress sajt, kao što smo pomenuli, sastavljen je iz dve celine:

 • svih fajlova koji se nalaze u home direktorijumu sajta i
 • MySQL baze podataka

U ovom primeru pretpostavićemo da koristite cPanel kao softver za administraciju i nemate obezbedjen bekap softver od strane provajdera.

BEKAP SAJTA

 1. Bekap home foldera

Prvo što treba da uradite je da se ulogujete na vaš cPanel nalog. To radite tako što u adresnoj liniji pretraživača ukucate www.ime_sajta/cpanel i unesete dodeljeni username/password za pristup cPanelu

Na strani koja vam se pojavi izaberite File Manager.

11-WordPress-bekap

U većini slučajeva, pojaviće vam se prozor kao na slici ispod:

12-WordPress-bekap

U slučaju da ste u nekom prethodnom otvaranju čekirali opciju Skip this question…. ovaj prozor će izostati.

Izaberite Home Directory (ukoliko već nije izabran kao opcija) i čekirajte opciju Show Hidden Files. Kliknite na dugme GO.

U prozoru koji se pojavljuje izaberite sve fajlove i direktorijume tako što cete kliknuti na prvi odozgo i držeći taster Shift označiti sve fajlove u okviru home foldera. Nakon što ste ih izabrali, kliknite na dugme Compress (u gornjem meniju strane) – 1.

13-WordPress-bekap

Nakon izvesnog vremena, pojaviće se zip folder koji će imati ime prvog fajla/foldera koji ste označili. Reimenujte ga u nešto smisleno, na primer ime_sajta-bekap-10mart.zip

Kliknite na njega i pritisnite dugme Download iz gornjeg menija – 2.

Ovim je proces bekapa home foldera završen. Preostaje još da uradite bekap baze.

 1. Bekap baze podataka

Ukoliko to već niste uradili, prvo što treba da uradite je da se ulogujete na vaš cPanel nalog. To radite tako što u adresnoj liniji pretraživača ukucate www.ime_sajta/cpanel i unesete dodeljeni username/password za pristup cPanelu.

U prozoru koji vam se otvori, izaberite phpMyAdmin pod sekcijom Databases

14-WordPress-bekap-baze

U prozoru koji vam se otvara sa leve strane uočićete spisak baza podataka (ili jednu) vezanu za vaš WordPress sajt. Baza, kao što ste videli pri kreiranju, može imati prefiks (u ovom slučaju it4you_) koji je deo setupa vašeg provajdera.

15-WordPress-bekap-baze

Kliknite na ime baze (1) nakon čega će se u desnom delu prozora pojaviti spisak svih tabela koje se u njoj nalaze. Nakon toga, kliknite na TAB u vrhu stranice pod imenom Export (2)

Nakon što kliknete na dugme Export, pojaviće vam se prozor kao na slici ispod.

16-WordPress-bekap-baze

Možete ostaviti podrazumevane parametre i kliknuti na dugme GO. Moja preporuka je da je za Export Method bolje izabrati Custom i u okviru njega čekirati parametar Add DROP TABLE/…. pa tek nakon toga kliknuti na dugme GO.

Ovim je bekap vašeg WordPress sajta kompletno završen.

17-WordPress-bekap-baze

OPORAVAK SAJTA

Oporavak WordPress sajta je obrnuti proces pomenutom bekapu i obavlja se tako što se nezavisno izvrši import baze podataka i prepiše sadržaj home foldera sadržajem iz bekapa.

 1. Oporavak home foldera

Pre procedure oporavka, kompresovati trenutni sadržaj home foldera i zipovati ga kako bi u slučaju neuspelog oporavka bilo sačuvano bar trenutno stanje home foldera. Nakon toga, izbrisati sadržaj home foldera. Foldere koji se mogu zateći u okviru home folder-a, kao što su cgi-bin i slično a koji nisu direktno vezani za WordPress instalaciju, ne dirati!

Restore home foldera obavlja se tako sto se prethodno skinuti zipovani (ili tar-ovani ) folder (ime_sajta-bekap-10mart.zip, u našem primeru bekapa) upload-uje u home direktorijum. Nakon završenog upload-a, kliknuti na taj folder i iz menija kliknuti na Extract.

18-WordPress-restore-baze

Ovim je oporavak home foldera završen.

 1. Oporavak baze podataka

Ukoliko to već niste uradili, prvo što treba da uradite je da se ulogujete na vaš cPanel nalog. To radite tako što u adresnoj liniji pretraživača ukucate www.ime_sajta/cpanel i unesete dodeljeni username/password za pristup cPanelu.

U prozoru koji vam se otvori, izaberite phpMyAdmin pod sekcijom Databases

19-WordPress-restorebaze

U prozoru koji vam se otvara sa leve strane uočićete spisak baza podataka (ili jednu) vezanu za vaš WordPress sajt. Izaberite bazu čiji oporavak hoćete da uradite i iz menija iznad izaberite opciju Import

20-WordPress-restore-baze

Nakon toga, sa lokalnog računara, izaberite prethodno sačuvani fajl (koji predstavlja bekap vaše baze) i kliknite na dugme GO.

Nakon par minuta, dobićete obaveštenje o završenom Importu baze i u ovom momentu oporavak vašeg WordPress sajta je završen.

NAPOMENA: Postoje situacije u kojima je MySQL baza velika (iskustvo je da sve veće od 15MB može da napravi problem pri upload-u) i da javi grešku pri upload-u, tj. upload ne izvrši uspešno. U tim slučajevima, najbolje je upload-ovati bazu (.sql fajl koji je predstavlja) u home folder i zamoliti provajdera da to učini umesto vas.

ADMINISTRACIJA WORDPRESS SAJTA

Upoznavanje sa okruženjem

Pre nego počnemo, treba razumeti činjenicu da se WordPress sajt, sa stanovišta administracije, sastoji iz dve celine koje nazivamo:

 • backend (ono što vidi administrator)
 • frontend (ono što vidi posetilac sajta)

Backend je deo namenjen za administraciju sajta dok se pod frontend-om podrazumeva ono što krajnji korisnici vide kada u adresi pretraživača ukucaju ime vašeg sajta. Većinu vremena mi ćemo se baviti backend-om, tj. administriranjem sajta dok će nam front end služiti samo kao provera promena koje napravimo.

Kako bi došli do osnovnog menija administracije, potrebno je da u prozoru pretraživača ukucate www.ime_sajta/wp-admin

i zatim ukucate username/password kombinaciju koju ste definisali prilikom instalacije WordPress-a.

Nakon toga, otvoriće vam se osnovni prozor u kome dominira meni sa leve strane.

21-WordPress-administracija

U njemu se nalazi nekoliko stavki koje ćemo za početak preći samo u osnovnim crtama. Kasnije će većina stavki, prema važnosti, biti detaljnije analizirana.

Polazeći sa vrha na dole, prvo dugme se naziva HOME. Ono služi za povratak na osnovni ekran administracije.

Ispod njega se nalazi stavka Updates koja služi da vas obavesti o ažuriranosti softvera dve najbitnije stavke za funkcionisanje WordPress-a : Themes i Plugins. O njima ćemo govoriti kasnije. Ovde ćemo samo napomenuti da su Themes i Plugins softverske celine koje se koriste u okviru WordPress-a, i da kao i sav softver, povremeno zahtevaju osvežavanje (update), što zbog unošenja novih funkcionalnosti što zbog optimizacije programskog koda ili otklanjanja bagova kao i uočenih sigurnosnih propusta.

Ispod ove stavke nalazi se stavka Posts koja služi za unošenje novih hronoloških sadržaja na sajt. Pored nje, za sličnu namenu koristićemo i stavku Pages. Kasnije ćemo objasniti koja je razlika izmedju njih i kada koju koristiti.

Stavka Media služi za upload, brisanje i izmene upload-ovanih sadržaja kao što su najrazličitiji fajlovi (doc, txt, pdf, xls, itd.) kao i sadržaji poput slika i video zapisa. Njihovu upotrebu videćemo kasnije kada budemo kreirali stranice sajta.

Stavka Comments vezana je za komunikaciju korisnika sa vama (vašim sajtom) i predstavlja komentare koje korisnici ostavljaju na vašem sajtu tokom pregleda odredjenih stranica. Ovaj deo služi za manipulaciju komentarima, njihovom brisanju, izmeni kao i odobravanju ili odbijanju njihovog obajvljivanja na samoj stranici.

Stavke koje smo do sada pomenuli odnose se u velikoj meri na sam sadržaj koji se postavlja na sajtu, tj. onaj deo koji je korisnicima najviše vidljiv dok su preostale stavke indirektno vezane za izgled i funkcionalnost sajta, u celini.

Stavka Appearance , kao što se može videti na slici ispod, predstavlja skup funkcija za manipulaciju kao što su: Themes, Widgets, Menus, Background,itd.

22-WordPress-administracija

Najbitnije stavke ćemo proći kasnije.

Stavka Plugins predstavlja skup dodatno instaliranih softvera koji se koriste u radu sa WordPress-a ali nisu deo osnovne instalacije. Jedan od primera bio bi umetanje kontakt forme na jednu od stranica sajta, za čiju sveukupnu funkcionalnost koristimo nešto što nazivamo Plugin.

Stavka Users služi za definisanje i manipulaciju korisničkim nalozima koji mogu imati različite privilegije, od postavljanja samog sadržaja na stranicama pa do kompletne administracije sajta. Jedan od korisnika koji je već kreiran je onaj koga smo kreirali pri instalaciji WordPress-a i on, podrazumevano, ima najviše, Administratorske privilegije.

Stavku Tools nećemo puno obradjivati. Namenjena je naprednijem korišćenju WordPress-a.

Poslednja stavka, Settings, odnosi se na bazična podešavanja i sastavljena je iz stavki prikazanih kao: General, Writing, Reading, Discussion, Media, Permalinks.

23-WordPress-administracija

Themes (Teme)

Themes (u nastavku ćemo ih nazivati teme) su gotove vizualne i programske celine koje odredjuju izgled i ugradjene funkcionalnosti vašeg sajta. Najbolje ćete shvatiti šta su i čemu služe ako u ovom trenutku posetite vašu home stranu, tj. u pretraživaču ukucate ima vašeg sajta.

Ono što vidite je podrazumevana tema koja dolazi uz WordPress i ona odredjuje izgled i funkcionalnosti vašeg sajta na startu.

NAPOMENA: U momentu pisanja ovog uputstva, aktuelna tema bila je Twenty Fourteen. Koju god temu da imate kao aktuelnu, zbog boljeg praćenja ostatka uputstva, promenite temu u Twenty Fourteen tako što ćete otići u Appearance menu, kliknuti na Themes i dok ste mišem iznad teme Twenty Fourteen, kliknuti na dugme Activate)

Ono što treba da znate je da se ona može menjati i da donekle njena promena ne utiče na sadržaj koji se na vašem sajtu nalazi, u smislu sadržaja na stranama koje postavite. Izgled osnovnog sajta nakon instalacije WordPress-a sa aktiviranom Twenty Fourteen temom, prikazan je na slici ispod:

24-WordPress-administracija

Pojasnićemo odakle potiču neke od celina koje vidite na uvodnoj strani kako bi stekli utisak o tome kako sve funkcioniše.

U gornjem levom uglu vidite ispisan tekst Test Site Taj tekst je onaj koji smo definisali pri instalaciji WordPress-a u polju Site Title. Odmah ispod njega nalazi se tekst: “Just another WordPress site…” koji se prikazuje podrazumevano.

Obe linije teksta možete promeniti tako što ćete u backendu (administratorskom panelu) kliknuti na Settings>General i promeniti polja Site Title i Tagline. Prikaz na slici ispod.

25-WordPress-administracija

Rešena misterija odakle se ovaj tekst pojavljuje i kako ga promeniti

Sledeće što mozete primetiti je tekst Hello World uokviren crvenom bojom na slici ispod.

26-WordPress-administracija

Pored naslova Hello World, vidite i datum kreiranja, 1 komentar koji ćete pregledati ako kliknete iznad teksta 1 comment i, pored toga, tekst “Welcome to WordPress. This is the first…”

Odakle se pojavljuje taj tekst?

Tekst HELLO WORLD, zajedno sa podacima o datumu kreiranja, komentarima i propratnim tekstom ustvari predstavlja WordPress Post (programiran u temi Twenty Fourteen) do koga se dolazi ukoliko se u administratorskom panelu klikne na Posts. Upravo tu je moguća njegova izmena ili brisanje.

27-WordPress-administracija

Ovaj post, kao i druge sadržajne stvari, dolaze uz instalaciju WordPress-a kao demo podaci kako bi se korisnik lakse snašao i vizuelno shvatio šta odakle potiče.

Ako kliknete na naslov “Hello World!” na strani koja se otvara možete izmeniti njegove parametre, naslov, vreme kreiranja kao i njegov sadržaj.

28-WordPress-administracija

Znači, izmenićemo naslov u “Post broj 1”, tekst “Welcome to WordPress…” u neki proizvoljan tekst. Kako bi promenili datum objavljivanja koji se pojavljuje, kliknućemo na Edit u sekciji Publish>Published On i izmeniti datum objave u proizvoljni datum u prošlosti. Nakon ovoga, kliknućemo na dugme Update i pogledati izmene klikom na dugme Preview Changes.

29-WordPress-administracija

Pored izmena koje smo pomenuli, takodje smo u Settings>General delu izmenili Site Title i Tagline kao što se može videti na slici iznad.

Sledeće što ćemo uraditi je dodavanje novog posta. To se radi tako sto se klikne na Posts i izabere Add New. U prozoru koji se otvori unecemo naslov i tekst i kliknuti na dugme Publish.

30-WordPress-administracija

Nakon izvršenih izmena, videćemo da je sada, i “Post broj 2” prikazan na osnovnoj strani, a ispod njega, hronološki, već pomenuti post koji dolazi uz WordPress.

Logično pitanje koje se postavlja je zašto se to tako prikazuje i to na takav način?

Odgovor je vrlo jednostavan. Tako je definisano programskim kodom teme koja je postavljena kao aktivna, u ovom slučaju Twenty Fourteen. Tačnije, tako je definisano u PHP fajlovima koji je sačinjavaju. Izmena ovih fajlova podrazumeva poznavanje takozvane WordPress Template hijerarhije kao i programskog jezika PHP, pa njihova modifikacija neće biti predmet našeg proučavanja.

Da li je moguće promeniti ovaj izgled?

Da. To se postiže promenom aktivne teme na sledeći način:

U meniju sa leve strane izabere se Appearance>Themes. U prozoru koji se otvori biće prikazane teme koje su već instalirane kao dodatak WordPress-u.

31-WordPress-administracija-izbor-teme

Na slici iznad vidimo da je aktivna tema pod imenom Twenty Fourteen a da pored nje postoje još tri instalirane teme (Twenty Fifteen, Twenty Thirteen i Twenty Twelve)

Promena izabrane teme vrši se tako što se stane mišem iznad teme koju želimo da postavimo i klikne pripadajuće dugme Live Preview. Live Preview je ustvari ono što mu ime govori, približan izgled home strane u slučaju da ta tema bude aktivna. Tema se aktivira tako što se ili klikne na dugme Activate ili klikne na dugme Live preview a zatim na dugme Save&Activate.

Čisto radi vežbe, izaberite neku od instaliranih tema, na primer Twenty Fifthteen, kliknite Activate i pogledajte izmenjenu home stranu. U mom slučaju, home stranica sajta sada izgleda ovako:

32-WordPress-administracija-promena-teme

Videćete da prikaz, strukturno izgleda prilično slično prethodnoj temi, ali to ne mora da bude slučaj. Moguće je promenom teme dobiti drastično drugačiji izgled strane.

Kako se instalira tema?

Iako ćemo se u nastavku držati izabrane teme, kada sami budete kreirali sajt i za slučaj da nijedna od preinstaliranih tema ne odgovara željenom dizajnu, temu možete dodatno instalirati. To se radi tako što, dok ste u prozoru Appearance>Themes, kliknete na dugme Add New Theme i pretražite temu koja vam po dizajnu odgovara.

33-WordPress-administracija-promena-teme

Kao što vidite na slici iznad, kriterijumi za pretragu mogu biti : Featured, Popular, Latest a kriterijume pretrage možete bliže definisati ako kliknete na dugme Feature Filter i izaberete parametre koji vam odgovaraju.

Naravno, za slučaj da medju ponudjenim temama nema one koja vam odgovara, možete otići na adresu https://wordpress.org/themes/ i izabrati jednu od 3000 besplatnih tema.

Besplatne ili plaćene teme?

Ovde moramo na nešto da vam skrenemo pažnju. Besplatne teme imaju svoje benefite. Na prvom mestu je njihova cena :).

Naravno, ukoliko je struktura vašeg sajta, u dizajnerskom pogledu jednostavna, velika je verovatnoća da ćete, uz malo utrošenog vremena za pretragu, naći odgovarajuću. Svakako, ukoliko se odlučite za neku od besplatnih tema, gledajte da je njena upotreba raširena jer je time i verovatnoća da nadjete odgovore na pitanja kako budete nailazili ne probleme u implementaciji ili želeli da dodate neku funkcionalnost.

Sa druge strane, plaćene teme imaju bolju dokumentaciju, puno ugradjenih funkcionalnosti i dobru podršku.

Kako menjati neke od parametara izabrane teme?

Većina stvari koje se mogu u okviru teme menjati (bez poznavanja koda) nalazi se u sekciji do koje se dolazi tako što kliknete na Appearance>Customize ili odete u Appearance>Themes i kliknete na Preview željene teme.

32-WordPress-administracija-promena-teme

U zavisnosti od toga šta su kreatori teme predvideli, videćete nešto slično slici iznad, tj. levoj sekciji. U ovom primeru, vidimo meni za promenu parametara izabrane teme Twenty Fifthteen u vidu menija sa leve strane: Site Title&Tagline, Colors. Header Image, Background Image, Widgets (o njima kasnije) i Static Front Page.

Igrajte se sa ovim parametrima kako bi videli kako se promene odražavaju na sam izgled sajta. Menjajte teme i parametre kako bi istražili opcije koje postoje.

Nakon što smo napravili malu digresiju po pitanju izbora teme, vratimo se osnovnoj strani sajta kako bi istražili elemente koji se na njoj nalaze i odakle dolaze. Naravno, pre toga je neophodno vratiti default temu sa kojom smo počeli, tj. otići u Appearance>Themes i kao aktivnu izabrati Twenty Fourteen temu. Izgled sajta treba da bude kao na slici ispod.

NAPOMENA: Ukoliko želite, nakon što postavite WordPress, ili počnete sa radom na već postavljenom sajtu, uradite bekap WordPress instalacije i baze po prethodno opisanoj proceduri kako bi u slučaju da u probama preterate :) mogli da se procesom povratka u početno stanje izvučete iz neprilika.

35-WordPress-nova-strana

Ako pogledamo gornji zatamnjen deo sajta videćemo tekst “SAMPLE PAGE”. Ovo je ustvari default pozicija glavnog menija u ovoj temi. Glavni meni je u WordPressu sastavljen, po defaultu, od stranica “Pages” koje kreiramo. Ova stranica, kao i HELLO WORLD post dolazi kao demo.

Ako kliknemo na tekst SAMPLE PAGE, videćemo nešto poput ovoga na slici ispod.

36-WordPress-nova-strana

Ovo je podrazumevani izgled test strane koja dolazi uz WordPress i koja se naravno može izmeniti ili obrisati. Kako je možemo izmeniti?

 

37-WordPress-nova-stranaAko kliknemo na Pages u levom meniju videćemo da trenutno postoji samo jedna strana na sajtu. Klikom na njen naslov vršimo izmene naslova i njenog sadržaja.

38-WordPress-izmena-strane

Izmenite naslov strane i pripadajući tekst, kliknite na dugme Update i pogledajte izmene na sajtu. Pored izmenjenog naslova i teksta, videćete da je i tekst u meniju promenjen. Umesto “Sample Page” sada stoji “Test strana 1”.

39-WordPress-izmena-strane

Da li stranica u WordPress-u mora da izgleda baš ovako? Ne mora. Opet u zavisnosti od teme, postoji više mogućih izgleda strane, i to svake pojedinačno.

40-WordPress-izmena-strane

Na slici iznad vidite sekciju koja se naziva Page Attributes. Nas zanima padajući meni Template koji predefinisano ima izabran template pod imenom Default Template. Iz menija izaberite neki drugi, kliknite na Update i pogledajte izmenjenu stranu klikom na Preview Changes. Na ovaj način, na nivou pojedinačne stranice, možete menjati njen izgled, tj. prilagoditi ga sadržaju vaše strane.

Hajde da vidimo šta se desava ako dodamo još jednu stranu. Kako to radimo? Analogno kreiranju Posta, kliknućemo na Pages i izabrati Add New. Nakon što joj dodelimo naslov i tekst, i kliknemo na dugme Publish, kliknemo zatim na Preview Changes, videćemo da je njen naslov dodat u liniji menija.

Klikom na naslov odlazimo na stranu Test strana 2.

Prvo pitanje koje se nameće je, zašto se novo kreirane strane pojavljuju u meniju dok se novokreirani postovi ne pojavljuju?

Drugo pitanje je zašto se postovi hronoloski prikazuju na home strani a stranice nigde sem kada se na njih klikne u meniju?

Odgovor je komplikovano jednostavan: “Obe stvari su podrazumevano ponasanje WordPress-a. “

Ipak, prvo da odgovorimo na pitanje zašto se stranice pojavljuju u meniju?

WordPress pod stranom podrazumeva nepromenljivi sadržaj, tj. sadržaj koji se vremenom ne menja ili menja vrlo retko. Zbog toga se stranice postavljaju u meniju.

Odgovor na drugo pitanje je usko vezan sa tim kako WordPress posmatra postove. On ih posmatra kao promenljivi hronološki vezan sadržaj koji vremenom gubi na značaju i biva zamenjen novim kako bi korisnici prvo ugledali najsvežije informacije. Ovo je ujedno i razlog zašto ih ne stavlja u meni liniju, jer smatra da je stavljanje sadržaja koji vremenom gubi na značaju, neprikladno. Drugi razlog je što bi umetanjem postova u meni, vremenom meni vise ne bi ličio na meni. Naravno, ove stvari se mogu menjati. Za neke je potrebno poznavanje programiranja, dok za druge nije.

Ovde možemo primetiti još jedno od podrazumevanog ponašanja WordPress-a. To je da on u meniju postavlja stranice sa leva na desno po abecednom pravilu, tj. stranica sa početnim slovom A, biće uvek prva u meniju, bez obzira na hronologiju kada je nastala. Ovo se takodje prilično razlikuje u odnosu na postove gde je vreme kreiranja posta uslov za sortiranje.

Hajde da, dok pričamo o tome, pogledamo kako se kreiraju meniji (sastavljeni od stranica i default ponašanja WordPress-a) koji imaju vise nivoa, tj. efekat da se jedna stranica hijerarhijski nalazi ispod druge, tj. pojavljuje u momentu kada kliknemo na roditeljsku stranu (ili predjemo mišem iznad njenog naziva u meniju)

41-WordPress-roditelj-strane

To postižemo tako što ćemo izmeniti jedan parametar u setovanjima TEST STRANA 2. Parametar koji menjamo je prikazan na slici iznad i nalazi se u sekciji Page Attributes pod Parent. Dovoljno je iz menija izaberemo TEST STRANA 1 i meni će poprimiti hijerarhijski izgled kao na slici dole.

42-WordPress-roditelj-strane

Na slici vidimo da je TEST STRANA 2 definisana kao podstrana TEST STRANE 1. Obrnuti efekat postigli bi ukoliko bi na TEST STRANA 2 ostavili za Parent – (no parent) a strani TEST STRANA 1 kao roditelja postavili TEST STRANA 2 (Parent: Test strana 2)

Kako bi pokazali da se isti problem sortiranja strana po abecednom redu, tj. njihovog redosleda prikazivanja javlja i u ovom slučaju, kreiraćemo stranu sa nazivom TEST STRANA 1A, dodeliti joj za Parent TEST STRANA 1 i videti da se i ona prikazuje iznad TEST STRANA 2, bez našeg uticaja na to.

 43-WordPress-roditelj-strane

Kako da utičemo na redosled prikazivanja strana u meniju, kako u okviru glavnog menija tako i u podmenijima?

Hajde da pretpostavimo da želimo da naslov TEST STRANA 1 bude sa desne strane u odnosu na naslov TEST STRANA 2. Takodje, želimo da TEST STRANA 1A bude ispod TEST STRANA 2 u podmeniju. Kako bi to postigli?

Jedan od načina, preporučen je da u administratorskom panelu, u meniju sa leve strane, izaberemo Appearance>Menus.

Izgled te strane prikazan je na slici ispod.

44-WordPress-meni

Ovde vidimo da nemamo baš puno opcija za izmene. Tu šansu ćemo dobiti ukoliko kliknemo unutar polja Menu Name i unesemo ime novog menija koji želimo da uredjujemo (umesto default menija sa pomenutim ponašanjem) i kliknemo na Create Menu. Meni u našem slučaju nosi ime “Glavni”.

NAPOMENA: U zavisnosti od izabrane teme, neke podržavaju kreiranje Custom Menu-ja. Većina ih podržava ali to treba uzeti u obzir.

Nakon klika na Create Menu strana se menja utoliko što u desnom delu prozora imamo par sledećih opcija kao i još jedan Tab:

45-WordPress-meni

Pre nego što kreiramo strane i postavimo ih hijerarhijski, objasnićemo nove parametre koji su prikazani na slici iznad.

Čekiranje opcije “Automatically add new top…” (2) znači da će svaka novo kreirana strana biti automatski dodata u ravni osnovnog menija. Ovo ponašanje je podrazumevano ponašanje koje smo već imali. Sada je razlika u tome što na takav scenario možemo da utičemo.

Opcije 3 i 4 direktno zavise od izabrane teme, tj. njene podrške za moguće lokacije menija koji postavljamo na strani. Ovi parametri se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane teme.

Top primary menu lokacija je upravo ona lokacija koju smo prethodno videli, dok je Secondary menu in left sidebar pozicija menija na levoj strani u temi Twenty Fourteen. Kako bi videli njihove stvarne pozicije, moraćemo da dodamo neke novokreirane strane u tek kreirani meni (Glavni).

To radimo na sledeći način.

Iz levog prozora (sekcija Pages) prvo izaberemo View All a zatim strane koje hoćemo da postavimo kao deo menija Glavni i kliknemo na dugme Add to menu.

46-WordPress-meni-ubacivanje-strana

Nakon što kliknemo, dobijamo meni kao na slici ispod:

47-WordPress-meni-ubacivanje-strana

Kao što možete videti, u meni su dodate 3 strane: Test strana 1, TEST STRANA 1A i TEST STRANA2. Ukoliko kliknemo na Save Menu i čekiramo oba polja u Theme Locations (Top primary menu i Secondary menu in left sidebar) dobićemo prikaz kao na slici ispod:

48-WordPress-meni-sidebar

Ovo znači da je u okviru teme, na predvidjenim lokacijama umetnut meni pod nazivom Glavni. Stranice su poredjane ponovo po abecednom redu ali se to lako može ispraviti na sledeći način:

U meniju u kome se nalaze stavke stati mišem iznad stavke koju želimo da pomerimo i držeći pritisnut levi tester miša povlačimo je na mesto na kome želimo da bude:

49-WordPress-meni-struktura

Po pitanju hijerarhije, željeni prikaz postižemo pomeranjem svake od stavki ulevo u odnosu na stranu koja će joj biti roditelj. Na primer, meni koji u administratorskom panelu izgleda ovako:

50-WordPress-meni-struktura

na sajtu će izgledati ovako:

51-WordPress-meni-struktura

 1. u osnovnom nivou, TEST STRANA 2 biće sa leve strane (ispred) TEST STRANA 1A, dok će TEST STRANA 1 biti podstrana strane TEST STRANA 2.

Na ovaj način, moguće je napraviti strukturu kakvu želimo bez striktnog postavljanja Parent-a na svakoj strani i bez obzira na ograničenja sortiranja po abecednom rasporedu.

Posts kao deo menija

Sigurno ste primetili da u meniju, do sada, nismo imali nijedan post. Do sada smo kreirali postove “Pozdrav svete!” i “Post broj 2”. Sada ćemo videti kako se jednostavno bilo koji post dodaje u meni, tj. gotovo identično kao i strana.

52-WordPress-meni-struktura

To postižemo tako što sa leve strane izaberemo Tab “Posts”, čekiramo željeni post i kliknemo na Add to Menu. Po defaultu, post će biti postavljen u osnovni nivo pri dnu menija ali se to prevlačenjem može promeniti tako da post hijerarhijski može biti postavljen bilo gde u okviru menija. Za slučaj da meni sačuvamo u ovakvom obliku:

53-WordPress-meni-struktura

on će na sajtu biti prikazan kao:

54-WordPress-meni-struktura

Kao što smo ranije videli, naša izabrana tema podržava 2 menija, jedan glavni horizontalni i drugi koji se nalazi u delu sa leve strane i postavljen vertikalno.

Ovo znači da, pored menija Glavni, možemo kreirati još jedan potpuno nezavistan meni i smestiti ga sa leve strane. Takodje, moguća je promena pozicije menija i naknadno.

Ostali delovi strane i odakle potiču?

Posle ove digresije, nastavljamo sa proučavanjem izgleda osnovne strane sajta i elemenata na njoj. Sada ćemo se zadržati na delu sa leve strane koji izgleda ovako:

55-WordPress-pretraga

Pri kreiranju “sekundarnog” menija videli smo da on nosi naziv “Secondary menu in left sidebar”. Šta je to left sidebar?

Sidebar je danas de facto standard u dizajnu i programiranju web strana i predstavlja deo izgleda strane postavljen sa leve ili desne strane. U njemu se nalaze razne stvari, u našem slučaju vec pomenuti meni, zatim search polje (u obliku pravougaonika), ispod njega sekcija pod nazivom Recent posts, pa recent Comments, Archives, Categories i na kraju Meta sekcija.

Otkud ti elementi dolaze, tj. kako možemo uticati na prikaz levog dela strane?

Ukoliko u meniju sa leve strane kliknemo na Appearance>Widgets, doći cemo na stranu koja izgleda kao na slici ispod.

56-WordPress-meni-pozicije

Prva celina koju primećujemo je Available Widgets (1). Ona predstavlja listu raspoloživih gotovih programskih celina koje je moguće ubaciti u jedan od programiranih segmenata stranice vezane za temu koju koristimo. Znači, u slučaju teme Twenty Fourteen, imamo tri segmenta strane u koje je moguće ubaciti ove celine, tzv. Widget-e.

Primary Sidebar (2), Footer Widget Area (3) i na kraju Content Sidebar.

Primary Sidebar smo upravo proučili, tj. widget-i koji su u njemu uskladišteni se prikazuju u levom vertikalnom delu prozora. Promena mesta pojedinih widget-a po vertikali, njihovo dodavanje ili uklanjanje dešava se na ovoj stranici.

Da bi videli koje celine su predvidjene dizajnom kao Footer Widget Area i Content Sidebar, u njih ćemo postaviti Recent Posts i Recent Comments. To radimo prevlačenjem predmetnih Widget-a iz Available sekcije u sekciju u kojoj želimo da ih postavimo. Nakon što to uradimo, strana izgleda ovako:

57-WordPress-meni-u-widgets-sekciji

a frontend sajta, tj. deo namenjen posetiocima sajta:

58-WordPress-sidebar-widgets

Na slici iznad prikazan je Content Sidebar i njegov dizajn uklopljen u samu stranicu, a na slici ispod celina pod nazivom Footer Widget Area:

59-WordPress-sidebar

Kao što se u ove celine mogu dodavati Widget-i isto tako se mogu i uklanjati. Za slučaj da sve widget-e uklonimo iz svih temom predvidjenih celina, backend strana Appearance>Widgets izgledaće ovako:

60-WordPress-administracija

Zbirne mogućnosti izmena teme

Neke od pomenutih ugradjenih mogućnosti za izmene mogu se naći na jednom mestu, tačnije pri izboru teme i proceni njene editabilnosti, potrebno je nakon aktiviranja teme otići u sekciju Appearance>Customize.

U slučaju naše teme, ta stranica izgleda ovako:

61-WordPress-izmena-teme

Sa leve strane prikazan je meni, tj. set mogućnosti koje je moguće menjati. Site Title & Tagline smo već obradili, kao i stvari vezane za Menije (Navigation). Ostaje nam da pogledamo sekciju Colors, Header Image, Background Image i Static Front Page

Colors

Ova sekcija nam dozvoljava promenu boje teksta.

Header Image

Ovde je moguće upload-ovati sliku čija je pozicija predvidjena iznad linije menija, tako da nakon postavljanja strana izgleda nekako ovako:

62-WordPress-header-slika

Background image

Sigurno ste tokom rada primetili prazan prostor na desnoj ivici ekrana (po vertikali) Ovaj prostor je predvidjen za nešto što se u ovoj temi naziva Background image i nakon upload-a slike, on dobija sledeći izgled:

63-WordPress-background-slika

Podrazumevano podešavanje je Tile (Background repeat parametar) pa se slika ponavlja po vertikali. Moguće je izabrati i no repeat ili Tile horizontally i videti efekat koji se dobija.

Static front page je opcija koju nećemo obraditi u ovoj sekciji jer se ona odnosi na globalna podešavanja, nezavisno od teme koju koristimo. Iz tog razloga bolje je da je obradimo na mestu na kome treba a to je odmah u nastavku.

Izbor početne strane

Do sada se verovatno pitate da li je moguće promeniti početnu stranu, tj. da li neka druga strana može biti takozvani home page sajta. Nekada se ova strana naziva i landing page ili osnovna strana sajta.

Moguće je. Prema podrazumevanim podešavanjima, WordPress kao početnu stranu prikazuje blog stranicu koja ima hijerarhijski prikazane Postove kao sadržaj.

Zašto je to tako?

Kada je nastao, WordPress je bio platforma za blog. To znači da u sebi nije ni sadržao Pages kao opcije. Vremenom je shvaćeno da se prilagodjavanjem platforme može napraviti proizvod koji će jednako dobro služiti i za kreiranje statičkih sajtova ali i kombinacije istih.

Taj izgled prikazan je na slici ispod:

64-WordPress-izbor-pocetne-strane

Ukoliko nekim slučajem želite da postavite neku drugu stranu kao početnu, izabraćete iz menija sa leve strane Settings>Reading i umesto “Your Latest posts” izabrati “A static page” i za “Front Page” izabrati neku od već kreiranih strana. Nakon što sačuvate podešavanja, ta strana bice prikazana kao početna.

65-WordPress-izbor-pocetne-strane

Ukoliko za Posts Page izaberete neku od kreiranih strana, postovi poredjani hronološki biće prikazani kao njen sadržaj.

Komentari na stranama

Prema podrazumevanim podešavanjima, WordPress ispod svakog posta i strane postavlja mesto za komentare. U nekim slučajevima vi to ne želite, naročito na stranama (Pages) koje služe kao statički sadržaj. Na primer, nema smisla na kontakt strani imati sekciju za komentare, i tome slično. Kako uklanjate komentare? Postoje dva načina: globalno i za svaku pojedinačnu stranu.

Globalno to postižete ukoliko odete u Settings>Discussion i odčekirate sva polja koja se tamo nalaze. Ovo će sprečiti pojavljivanje komentar sekcije na novokreiranim stranama ali će na prethodno kreiranim ostati sekcija sa komentarima.

U ovoj ali i situaciji kada želite kontrolu na nivou pojedinačne strane ili posta, otići ćete na pojedinačni post (ili stranu) i u sekciji Discussion odčekirati obe stavke prikazane ispod:

66-WordPress-upravljanje-prikazom-komentara

U slučaju da vam sekcija Discussion nije prikazana, potrebno je kliknuti na Screen Options u gornjem desnom uglu

67-WordPress-izbor-prikaza-stavki-menija

i čekirati prikaz Discussion. Nakon toga, on će se pojaviti i moći ćete da odčekirate oba polja (Allow comments… i Allow Trackbacks…

Layout pojedinačne strane – izbor template-a

Ovde ćemo detaljnije obraditi mogućnost promene izgleda strane. Iako bi pomislili da naša tema ima samo jedan izgled strane (Pages), u praksi je moguće promeniti njihov izgled izborom opcije Template koja se nalazi u sekciji Page Attributes, opcija Template.

68-WordPress-izbor-templejta-strane

Koji i kakav template će biti dostupan zavisi od aktivne teme. U našem slučaju, na raspolaganju imamo Full width Page Template ali se u drugim temama može naći više njih.

Hijerarhija sadrzaja

Pod hijerarhijom sadržaja ovde podrazumevamo način na koji su organizovane stranice i postovi.

Pages – stranice su organizovane tako da mogu biti u odnosu Parent/Child. Nikakva dalja kategorizacija nije moguća. To praktično znači da jedna strana A strani B može biti roditelj (Parent) dok je strana B dete strane A. Pomenuto definišete u podešavanjima strane Page Attributes u polju Parent na svakoj pojedinačnoj stranici.

69-WordPress-hijerarhija-strana

Iskreno, onog trenutka kada budete naučili kako da radite sa WordPress loop-om, ova hijerarhija dobija na značaju. Bez tog znanja, ova kategorizacija služi više za internu organizaciju sadržaja. Ova problematika nije tema ovog kursa.

Posts – postovi mogu biti svrstani u kategorije. Praktično, i u slučaju da nemate nijednu kategoriju, one su već svrstane u kategoriju Uncategorized. Ako pogledate jedan od kreiranih postova, videćete da je on svrstan u kategoriju Uncategorized. Takodje, WordPress ima ugradjenu kategorizaciju postova po datumu kada su kreirani, na primer, mesecu u kome su kreirani. Naravno, podrazumevanoj kategoriji Uncategorized možete promeniti ime ili je ostaviti bez ijednog pridruženog posta.

70-WordPress-kategorizacija-postova

Kao što vidite na slici iznad, moguće je čak i dok uredjujete sam post dodati novu kategoriju koja će se pojavljivati kao izbor i kod narednih postova koje napravite.

Za razliku od kategorizacije strana, primenu ove vrste kategorizacije možete automatski videti ako vratite Widget Categories. On će predstavljati jednu vrstu sortiranja postova po kategorijama koje napravite. Čisto vežbe radi, u glavnom meniju izaberite Posts>Categories.

Dok stojite mišem iznad naslova Uncategorized, kliknite na link Edit.

71-WordPress-promena-kategorije

U prozoru koji se pojavi, izmenite polje Name i polje Slug u Automobili i automobili, respektivno. Ukoliko kliknete Update, svi postojeći postovi biće automatski pridruženi kategoriji Automobili. Toga treba biti svestan.

Polje name je ime kategorije koje će se pojaviti u meniju koji ćemo kasnije videti. Polje slug će biti deo URL-a ka vašem postu, tj. post pod imenom Post 1 imaće URL adresu www.ime_sajta/automobili/post-1

I ovde vidite da imamo polje Parent i odnosi se na mogućnost kreiranja hijerarhije medju kategorijama. Na primer, u našem slucaju, moguće je kreirati kategorije Audi, BMW, Mercedes, Volvo i staviti da im je Parent Automobili.

Vratimo se našem pojašnjenju korišćenja kategorija. Kreirajte još jednu top level kategoriju (pored već kreirane Automobili) i dajte joj ime Motori (slug postavite kao motori) i kliknite na dugme Add new Category.

Nakon toga kreirajte kategorije Audi, BMW, Mercedes, Volvo i definišite im Automobili kao Parent kategoriju.

Zatim kreirajte kategorije Honda, Suzuki i Tomos i definišite im kategoriju Motori kao Parent kategoriju. Nakon što završite vaš prikaz kategorija bi trebalo da izgleda kao na slici ispod:

72-WordPress-kreiranje-kategorije

Sledeće što treba da uradite je da kreirate po dva-tri posta i pridružite ih odredjenim kategorijama. Na primer, kreirajte post Audi A1, Audi A3, Audi Q5. Ukoliko ne poznajete modele pomenutih brendova možete ih nazvati i Audi post 1, Audi post 2, Mercedes post 1, itd. :) Bitno je da za svaku od kreiranih kategorija imate bar po jedan post pridružen toj kategoriji. Tekst posta možete ubaciti proizvoljno, tj. ubacite ga čisto radi kasnijeg razumevanja prikaza.

NAPOMENA: Pre ovoga izbrišite sve postove koji su već kreirani (zbog bolje preglednosti)

Da bi izbrisali sve postove, kliknite na checkbox pored Title (čime će svi postovi biti selektovani) a onda iz menija izaberite Move to Trash i zatim dugme Apply, kao na slici ispod.

73-WordPress-brisanjepostova

Sada kreirajte postove koje smo pomenuli. Procedura za kreiranje jednog posta je sledeća:

U meniju izaberite Posts.

U vrhu ekrana kliknite na Add new

74-WordPress-izbor-pocetne-strane

U polju pri vrhu unesite Audi post 1

U polju ispod unesite proizvoljan tekst (u primeru na slici “Prvi Audi post”).

Zatim u sekciji Categories sa desne strane izaberite Audi kao kategoriju kojoj post pripada.

Kliknite na Publish (ili Update ukoliko ste ga već objavili, tj. prethodno pritisnuli dugme Publish)

Ovu proceduru ponovite za sve naredne postove (sa čekiranjem odgovarajuće kategorije)

Kako da kreirani postovi budu vidljivi na sajtu?

Prvi način

Ako se setite prethodnih podešavanja vezanih za Settings>Reading, mi smo jednu od kreiranih strana setovali kao Posts Page. U našem slučaju, strana se zvala TEST STRANA 1A. Znači, ukoliko sada odete na sajt i kliknete na tu stranu, videćete sve postove iz svih kategorija, hronološki prikazane. Pre ove naše izmene, tj. dok je pomenuto setovanje bilo na default vrednostima (Your Latest Posts) ovi postovi bili bi prikazani na home strani našeg sajta.

75-WordPress-kategorizacija-postova

Drugi način.

Ipak, mi želimo da naši postovi budu prikazani po kategorijama kojima pripadaju. Ovo se može postići tako što ćemo otići u Appearance>Widgets i u neku od sekcija predvidjenih temom koju koristimo (u našem slučaju ima ih tri) ubaciti box sa nazivom Categories. Prikaz na slici ispod.

76-WordPress-kategorije-u-sidebar-meniju

Kao što vidite, postavili smo box Categories iz sekcije Available Widgets u sekciji Primary Sidebar (levi vertikalni deo strane).

Ako pogledamo sada front end sajta, on će izgledati kao na slici ispod.

77-WordPress-prikaz-kategorije-u-sidebar-meniju

Zašto nema parent kategorija Automobili i Motori?

78-WordPress-prikaz-kategorije-u-sidebar-meniju-hijerarhija

Ako kliknete na strelicu na dole u okviru boxa Categories videćete da na raspolaganju imamo više opcija. Čekirajte opciju Show Hierarchy, kliknite Save i dobićete prikaz kao na slici ispod, tj. videćete i pomenute Parent kategorije.

79-WordPress-prikaz-kategorije-u-sidebar-meniju-hijerarhija

Da ste kojim slučajem, pored kategorije Tomos, čekirali i pripadajuću parent kategoriju Motori (slika ispod)

80-WordPress-prikaz-kategorije-u-sidebar-meniju

kategorija Motori bila bi prikazana u listi i bez čekiranja opcije Show Hierarchy. (slika ispod)

81-WordPress-prikaz-kategorije-u-sidebar-meniju

Ako sada čekiramo i opciju Display as a Dropdown, videćemo kako izgleda prikaz kategorija u vidu padajućeg menija.

82-WordPress-prikaz-kategorije-u-sidebar-meniju-dropdown

Kada smo već ovde, vredi pomenuti i opciju Show Posts Count koja prikazuje broj članaka u okviru svake kategorije.

83-WordPress-prikaz-kategorije-u-sidebar-meniju-dropdown-sa-brojem-postova

Za razliku od stranica (Pages) za čije sortiranje smo morali da kreiramo poseban meni, u slučaju Post-ova se vrlo lako automatski dobija prikaz stranica sortiran po kriterijumu hijerarhije.

Ukoliko vam smeta naziv CATEGORIES i želite da vaša sekcija nosi naziv VOZILA, sve što treba da uradite je da u okviru Appearance>Widgets strane otvorite Categories koji ste prethodno ubacili i u polje Title unesete željeno ime.

84-WordPress-prikaz-kategorije-u-sidebar-meniju-dropdown-sa-brojem-postova

Na sajtu će umesto reči CATEGORIES biti ispisana rec VOZILA.

85-WordPress-prikaz-kategorije-u-sidebar-meniju-dropdown-sa-brojem-postova

Ukoliko bi kreirani box Categories:Vozila prebacili iz Primary Sidebar-a u Content Sidebar, dobili bi prikaz kao na slici ispod

86-WordPress-prikaz-kategorije-u-sidebar-meniju-dropdown-sa-brojem-postova

Za slučaj da ga prebacite u sekciju Footer Widget Area, prikaz na sajtu izgledao bi ovako:

87-WordPress-prikaz-kategorije-u-footer-meniju-dropdown-sa-brojem-postova

Ono što je važno je da klik na svaku od kategorija, nezavisno od pozicije na strani, prikazuje hronološki samo postove koji pripadaju toj kategoriji.

Takodje, važno je primetiti da jedan post može pripadati različitim kategorijama, što kod stranica nije moguće postici. To pokazuje njihovu mnogo veću fleksibilnost.

Strane mogu imati samo jednog Parent-a.

UBACIVANJE PROIZVOLJNOG TEKSTA U NEKE OD WIDGET SEKCIJA

Sa izabranom temom, na raspolaganju su nam tri pomenute sekcije. Kako u neku od njih možemo ubaciti proizvoljan tekst? Iz sekcije Available widgets možemo uzeti box pod nazivom Text i ubaciti ga u neku od sekcija.

88-WordPress-tekstualni-widget

Nakon klika na dugme Save, strane će izgledati ovako:

89-WordPress-tekstualni-widget-prikaz

Kao i u slučaju menija, i ovde celine u okviru neke sekcije mogu biti vertikalno rasporedjene u redosledu koji nam odgovara. Na primer, tekstualni box može biti iznad ubačenog CATEGORIES boxa (Vozila)

90-WordPress-tekstualni-widget-prikaz

OSTALI FORMATI POSTOVA

Kod strana smo pomenuli da mogu imati pridružen različit Template (Full Width Page u našem slučaju).

Za razliku od strana, WordPress dolazi sa nekoliko predefinisanih tipova Post-ova: Aside, Image, Video, Audio, Quote, Link i Gallery.

Postovi koje smo do sad pravili bili su tipa Standard.

Ovom prilikom nećemo obradjivati sve tipove postova, ali ćemo pomenuti jedan kako bi izvukli zaključak kako da ih koristite.

Razlika u prikazima ovih tipova postova uglavnom zavisi od teme koju ste izabrali. Na primer, Aside tip posta neće se puno razlikovati od regularnog posta. Namena tipa Aside je da predstavi kratak članak koji se, kao što mu ime kaže, može prikazivati sa strane.

Ono za šta mozete iskoristiti ove tipove posta su dodatne kategorizacije. Na primer, u okviru ove teme, možete izabrati Asides kao grupu postova odredjenog sadržaja. Idite u Appearance>Widgets i iz Available Widgets sekcije izaberite Twenty Fourteen Ephemera i za Post Format to Show izaberite Aside. Isto možete uraditi i sa ostalim postovima drugih tipova (video, image, gallery, itd.)

IZGLED POJEDINAČNE STRANICE

Sve do sada, manje više, bavili smo se izgledom zajedničkog dela sajta, tj. sadržaja koji se pojavljuje na svim stranama. Tu mislimo na meni, kategorije, Widget-e, itd.

Prostor čije dizajniranje sada zelimo da obradimo je prostor koji zauzima sadržaj pojedinačne stranice, tj. deo prikaza označen crvenom bojom.

91-WordPress-izgled-pojedinacne-stranice

Ovaj deo uredjuje se tako što se udje u odredjenu stranu klikom na Pages i izborom odgovarajuće stranice.

92-WordPress-izmena-pojedinacne-stranice

Na samom vrhu postoji dugme Add Media. Ono služi za umetanje multimedijalnog sadržaja u samu stranicu. To može biti slika, galerija slika, video zapis, pdf dokument, itd.

Add media

Nakon što kliknete na Add Media, pojaviće vam se prozor kao na slici ispod.

93-WordPress-izbor-slike-video-zapisa

Sa leve strane imate meni u okviru koga možete da uradite više stvari: umetnete pojedinačnu sliku, kreirate galeriju slika, postavite sliku kao Featured Image (o njoj ćemo nešto kasnije) ili umetnete sliku/video sa neke javne Web adrese na kojoj se slika ili predmetni video nalazi.

Umetanje slike

Obavezno izaberite tab Upload Files.

94-WordPress-izbor-slike-video-zapisa

Kliknite na dugme Select Files i izaberite sliku sa lokalnog računara. Kada se završi upload slike, u desnom donjem delu prozora imate nekoliko opcija pod sekcijom ATTACHMENT DISPLAY SETTINGS.

Alignment govori kako želite da poravnate sliku u odnosu na raspoloživi prostor sadržaja: levo, desno centrično ili bez poravnanja.

“Link to” daje mogućnost povezivanja slike nakon što se na nju izvrši klik mišem. Opcije su:

95-WordPress-izbor-velicine-slike

Media File, Attachment Page, Custom URL i none. Za vas su u ovom trenutku najbitnije Custom URL (koji vas vodi na web adresu koju unesete) i NONE što znači da se ništa neće desiti nakon što kliknete na sliku.

Size ima više opcija: Thumbnail, Medium, Large Full Size.

96-WordPress-linkovanje-slike

Full size opcija je ona kojom želite da prikazete sliku u originalnoj veličini. Medium, Large i Thumbnail su veličine slika (posebnih) koje WordPress automatski kreira nakon što kliknete na dugme Upload. Ova podešavanja možete izmeniti ako odete u Settings>Media i promenite veličine koje će WordPress kreirati:

97-WordPress-definisanje-velicina-slika

Kao što vidite na slici, možete promeniti vrednost veličine u pixelima za Thumbnail, Medium i Large varijante.

Nakon što izaberete željene parametre, možete kliknuti na “Insert into Page” a zatim na “Update” kako bi videli izmene.

NAPOMENA: Dimenzije slike, njeno poravnjanje i linkovanje možete i naknadno menjati, klikom na sliku i izborom ikonice za edit u obliku olovke.

Promenu dimenzije slike možete vršiti i proizvoljno, tako što ćete kliknuti na sliku i izabrati ivične pravougaonike koji se pojave, povećavajući ili smanjujući na taj način, sliku.

Kreiranje galerije slika

Nakon što kliknete na Add Media, kliknite na Create Gallery pre nego upload-ujete sve slike koje želite da budu deo galerije ili nakon što ste ih upload-ovali.

Nakon toga, u donjem desnom uglu, kliknite na dugme Create a new Gallery. Pojaviće vam se prozor kao na slici ispod

98-WordPress-kreiranje-galerije-slika

Prvo što možete uraditi u okviru ovog prozora je promena redosleda slika u galeriji. To radite tako što mišem stanete iznad slike i dok vam je levi taster miša pritisnut, pomerate sliku na željenu poziciju. Drugo što možete uraditi je izbrisati neku od slika koju ste greškom upload-ovali u galeriju, klikom na x u gornjem desnom uglu slike. Takodje svakoj slici možete dati naslov (Caption this image…) ili im izmeniti raspored klikom na dugme “Reverse Order”. Sledeće što možete uraditi je smešteno u sekciji GALLERY SETTINGS. Ovde je vrlo važno da “Link to” opciju podesite na “Media File”. Instalacijom plugin-a koji ćemo kasnije obraditi ( WP Fullscreen Galleria) dobićete efekat prikaza full screen galerije sa nekim animacijama za lakše prolaženje kroz galeriju slika.

“Columns” služi da odredite broj slika koji će biti postavljen u jednom redu raspoloživog prostora za sadržaj strane, pre nego se sledeća slika prebaci u novi.

“Random order” znači da će svaki put slike biti prikazane u nekom proizvoljnom rasporedu, nezavisno od onog koji ste definisali sa leve strane.

“Size” definiše da li će slike biti izlistane u Thumbnail veličini ili nekoj drugoj. Kada uradite sve ovo, kliknite na “Insert Gallery”, pa na dugme “Update” koje se nalazi na strani kako bi videli izmene.

Featured Image

Opcija “Set Featured Image” je redundantna opciji koja se nalazi na samoj strani, u sekciji Featured Image, tj. izborom ove opcije postiže se isti efekat kao da ste u sekciji Featured Image kliknuti na Set Featured Image link (u našem slučaju Featured Image je već setovan pa je prikazana opcija “Remove Featured Image”)

99-WordPress-postavljanje-glavne-slike-posta

Iako je Featured Image slika ista kao i svaka druga slika, Featured Image se u raznim temama različito programira (postavlja), tj. različito koristi pri prikazu strana ili postova (Psts, Pages). U slučaju naše izabrane teme, videćete da se Featured Image postavlja iznad naslova strane ili posta. Takodje, na zbirnim stranama gde se prikazuje više postova odjednom, nezavisno od broja slika koje ste stavili u sadržaj, Featured image će jedina biti prikazana. Primer pozicije Featured Image-a u temi Twenty Fourteen:

100-WordPress-prikaz-glavne-slike-posta

Slika obeležena sa 1 postavljena je kao featured image, dok je slika obeležena brojem 2 kao i crvena slika ispod nje ubačena u sadržaj strane preko Add Media.

Na slici ispod vidi se kako se Featured image prikazuje na stranici zbirnih postova:

101-WordPress-prikaz-posta-bez-slike

Postu TOMOS POST 1 pridružena je Featured Image dok TOMOS POST 2 nema postavljen Featured Image.

Ubacivanje teksta u sadržaj strane

Tekst se u sadržaj strane ubacuje ili kopiranjem iz nekog text editora kao što je Notepad ili sličan program ali NIKAKO direktno iz Word-a jer onda blok teksta, uz vidljiv tekst, povlači i mnoga nevidljiva formatiranja pa dolazi do čudnog formatiranja teksta na strani. Ukoliko tekst ipak hoćete da iskopirate iz Word-a ili sličnog tekst procesora, obavezno ga PRVO iskopirajte u Notepad pa tek zatim iz Notepad-a u WordPress prostor za sadržaj. Ovako ćete ukloniti sva formatiranja.

Formatiranje teksta u WordPress-u obavlja se slično kao i u ostalim tekst procesorima. Za tu namenu, u WordPress-u postoji sekcija sa komandama, koja se nalazi tik iznad prozora za ubacivanje sadržaja a ispod dugmeta Add Media.

102-WordPress-formatiranje-teksta

Naravno, postoje plugin-ovi koji obogaćuju prikazanu paletu.

KREIRANJE SADRŽAJA POSTA

Sadržaj posta je sličan kreiranju sadržaja strane. Jedina bitna razlika je sekcija pod imenom Excerpt koja služi za prikaz teksta na zbirnim post stranama, tj. na stranama gde su zbirno prikazani svi postovi ili svi postovi odredjene kategorije. U slučaju da ne definišete excerpt tekst, WordPress će na tim stranama prikazati početni deo teksta iz sadržaja posta, tj. odredjeni broj karaktera teksta koji ste uneli u deo predvidjen za sadržaj.

Optimizacija slika i videa

Ono što je vrlo bitno pomenuti ovom prilikom je format i veličina slika koje se upload-uju na sajt. Neoptimizovane slike ne samo što usporavaju učitavanje stranice vebsajta na kojoj se nalaze, već smanjuju i njen ranking kod pretraživača (zbog brzine učitavanja) kao i činjenice da mogu enormno povećati veličinu sajta. Ovaj problem se dalje prenosi na veličinu hosting paketa koji morate kupiti kao i dužina izrade bekapa sajta. Ova priča je još opasnija u slučaju lokalnog skladištenja video zapisa. Čisto ilustracije radi, jedan neoptimizovan video zapis u trajanju od 15 minuta može zauzeti isto onoliko prostora koliko i celokupan sadržaj ostatka sajta. Zbog toga je preporuka da slike ne kreirate u veličini većoj od 1024px po široj strani i obavezno ih provučete kroz neki od online alata za optimizaciju. Podržani formati slika u WordPress-u su png, jpeg i gif. Slike tipa bmp treba izbegavati jer su ogromne po veličini a postoje i problemi sa njihovim prikazom u odredjenim pretraživačima.

Online alat za optimizaciju png slika naziva se TinyPNG https://tinypng.com/ a ostale možete kompresovati na adresi http://www.imageoptimizer.net , i sličnim sajtovima. Jedan od zgodnih alata koji je ujedno i besplatan je RIOT, koji se instalira na lokalnom računaru na kome se slike nalaze. Podržava smanjivanje kako jpeg, tako i png i gif formata.

Preporuka za video je da ga, čak i kada želite da ga uslužujete sa svog sajta prethodno upload-ujete na youtube a zatim skinete pomoću nekog od mp4 download-era. Ukoliko to nije obavezno, uvek video linkujte sa Youtube-a ili sličnog servisa za online skladištenje video zapisa.

Linkovi pojedinačnih stranica

Prema podrazumevanim podešavanjima, WordPress dodeljuje svakoj stranici link kao što je ovaj:

ime_sajta/?p=63 ukoliko je u pitanju post ili

ime_sajta/?page_id=16 ukoliko je u pitanju strana

To nije dobro iz više razloga. Prvi je lošiji SEO ranking a drugi što ID stranice, koji WordPress dodeljuje svakoj strani, biva prikazan kao deo linka. Treći je što je ovako nemoguće kreirati link koji može da se upamti.

Ovo se može promeniti tako što se ode u Settings>Permalinks i umesto podrazumevanih podešavanja, izabere Post Name opcija ili custom i na kraju klikne Save Changes.

103-WordPress-postavljanje-formata-linkova-strana

Pravilo je da postavite strukturu Permalink-ova (URL adresa) na Custom Structure i unesete /%category%/%postname%/

Tada će i roditeljske strane biti deo URL-a ali i kategorije u kojima se postovi nalaze.

NAPOMENA: Kada budete postavljali, tj. kreirali produkcioni sajt, PRE kreiranja bilo kakvih strana ili postova, obrišite postojeće strane (Sample page ili slično) i postojeće post-ove (Sample Post ili slično) podesite Settings>Permalinks na Custom Structure “ /%category%/%postname%/ “ pa tek onda kreirajte strane, kategorije postova i same postove. U suprotnom, imaćete velike probleme u ispravnom prikazu linkova, tj. hijerarhije koju želite.

PLUGIN-ovi

Pored tema, čija je važnost presudna za sveukupni izgled sajta, najbitnija uloga plugin-ova u WordPress-u je šira funkcionalnost koju oni obezbedjuju. Plugin-ovi mogu biti namenjeni za lakšu administraciju samog sajta (primeri takvih plugin-ova su: Clone, TinyMCE, Post Types Order) dok je druga grupa namenjena boljoj vidljivosti sajta u pretraživačima. (SEO)

Posebnu grupu plugin-ova čine oni koji su namenjeni funkcionalnostima vidljivim na sajtu (primeri za to su: Contact plugin, WP Fullscreen Galleria, Facebook plugin, itd.)

Podela koju navodimo nema nikakve veze sa zvaničnom i u principu je data zbog vašeg boljeg razumevanja da plugin-ovi mogu obavljati razne dodatne funkcije u WordPress-u.

Postoji ogromna biblioteka plugin-ova koji su besplatni. Besplatne plugin-ove treba tražiti u zvaničnoj biblioteci WordPress-a na adresi https://wordpress.org/plugins/ ili po funkciji koju plugin treba da obavi, pretragom u nekom od pretraživača.

Ovi besplatni plugin-ovi mogu imati svoje proširene verzije (Pro version) koje se naplaćuju dok je osnovna varijanta softvera besplatna za korišćenje.

Ono o ćemu morate voditi računa je “kvalitet” plugin-a. Prvo, ukoliko plugin nije kompatibilian sa verzijom WordPress-a koja je aktuelna i nije update-ovan duže vreme, velika je verovatnoća da se od razvoja plugin-a odustalo. Druga bitnija stvar je što ukoliko plugin nije kompatibilan sa verzijom WordPress-a koju koristite, postoji velika verovatnoća da ce narušiti rad samog sajta. Najgore je što moze narušiti tako da neke od funkcionalnosti drugih plugin-ova ne budu upotrebljive. Takodje, broj download-a odredjenog plugin-a govori o njegovoj upotrebljivosti pa i na to treba obratiti pažnju. Pre instalacije svakog plugin-a treba uraditi bekap sajta (po prethodno objašnjenoj proceduri ili korišćenjem softvera koji obezbedjuje provajder u okviru cPanel-a) jer se puno puta dešava da nakon instalacije plugin-a umesto sajta imate prazan ekran ili grešku koju ne znate kako da ispravite ili pak sajt postane nedostupan.

Postoje trikovi kako da nasilno disable-ujete plugin u slučaju problema ali su oni deo naprednog poznavanja WordPress-a. Za sada je najbolje da pre instalacije novog plugin-a uradite bekap sajta (home foldera i baze)

Takodje postoje plugin-ovi koji se plaćaju i kojih nema u WordPress biblioteci. Mesto na kome možete naći najviše plaćenih plugin-ova je Code Canyon http://codecanyon.net/category/wordpress mada ima i drugih.

Plugin se, nezavisno od njegove funkcije, instalira na sledeći način:

Iz menija se odabere Plugins>Add New i zatim iz predloženih kategorija (Featured, Popular, Recommended) kao i pretragom (Search Plugins) proveri dostupnost.

104-WordPress-pluginovi

Hajde da prodjemo kroz proceduru instalacije jednog plugin-a koga ćete svakako instalirati, bez obzira na potrebe sajta. Ovaj plugin služi za bolju SEO optimizaciju tj. rangiranje stranica sajta kod pojedinih pretraživača kao što su Google, Bing, Yahoo i drugi.

Ime plugin-a je WordPress SEO by Yoast i možete ga naći u Popular sekciji ili unošenjem tačnog imena u Search Plugins prozoru.

Nakon što vam bude prikazan, imate dve opcije: “More Details” – gde možete videti razne informacije vezane za plugin i “Install Now” dugme.

Kliknite na “Install Now” i nakon par sekundi pojaviće se prozor u kome treba kliknuti na link “Activate Plugin”.

105-WordPress-plugin-instalacija

Nakon toga, plugin je instaliran i aktiviran i može se koristiti.

105-WordPress-plugin-spisak

Kako funkcioniše ovaj plugin?

Nakon instalacije i aktiviranja, svaka stranica će dobiti posebnu sekciju za uredjivanje pod imenom WordPress SEO by Yoast

 

107-WordPress-SEO-pluginPostoji nekoliko tabova.

U tabu General unosite SEO Title koji odgovara naslovu koji želite da pretraživač postavi za tu stranicu. Drugi koristan tekst koji ukratko opisuje sadržaj stranice je Meta Description. Snippet Preview je deo u kome se prikazuje kako će pretraživač videti i prezentovati tu stranu u svojim rezultatima pretrage.

Focus keyword je nesto što pretraživači sve manje koriste ali su to ustvari ključne reči koje opisuju stranu.

Drugi zanimljiv tab je Advanced. U njemu definišete da li želite da strana bude vidljiva pretraživačima ili ne. U većini slučajeva ostavićete default podešavanja.

Poslednji zanimljiv tab je Social. U njemu unosite naslov, tekst i sliku kojom želite da predstavite stranu prilikom share-ovanja na Facebook-u. Možete ostaviti default podešavanja.

Najznačajnije je podesiti General tab. U slučaju da ga ne podesite, sama aplikacija će uzeti originalni naslov strane i početak teksta na njoj postaviti kao opis.

Vrlo je važno ovo podesiti na svakoj strani sajta kako bi sveukupan SEO skor bio što bolji a stranice sajta bile dobro rangirane. Pored ovih podešavanja, postoji mnoštvo stvari koje pretraživači koriste u cilju rangiranja. Većina tih stvari bi mogla da se smesti u poruku: pišite zanimljiv i kvalitetan tekst na vašim stranama.

Contact Form 7

Drugi plugin koji ćemo predstaviti naziva se Contact Form 7 i služi za kreiranje kontakt forme za komunikaciju sa posetiocima sajta i direktno slanje mailova na zadatu adresu administratora sajta. Formu kreiranu ovim plugin-om možete umetnuti na bilo koju stranu sajta. Za tu namenu koristi se nešto što nazivamo shortcode i predstavlja jednostavan kod kojim direktno u sadržaj stranice umećemo formu za kontakt, bez poznavanja programiranja.

Proći ćemo proceduru instalacije. Nakon što odete u Plugins>Add new i po prethodnoj proceduri instalirate i aktivirate plugin, sledeće što treba uraditi je kreiranje i postavljanje same forme na željenu stranu. Detalje kreiranja samih polja forme nećemo ovom prilikom obradjivati.

Nakon instalacije, ujedno se instalira i default forma, do koje se dolazi klikom na Contact>Contact Form 1

108-WordPress-Contact-Form-7

Ova forma podrazumevano ima polje za unos imena (Name), mail adrese (Your Email), polja za poruku (Your message) kao i dugme za slanje (Send). Ovu formu postavljamo na stranicu tako što iskopiramo kod dat pri vrhu strane:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

u mesto predvidjeno za sadržaj strane. Primer ubacivanja dat na slici ispod.

109-WordPress-Contact-Form-7

Nakon toga, kliknemo na dugme Update a zatim na Preview Changes kako bi videli kako se ovaj shortcode prikazuje na samoj strani. Vidimo da je umesto teksta prikazana forma za kontakt.

110-WordPress-Contact-Form-7-prikaz-na-strani

Naravno, ima još dosta mogućnosti za podešavanje, od dodavanja polja u formu, definisanja mail adrese na koju će popunjeni podaci dodatno biti poslati, stilizovanja, itd.

Post Types Order

WordPress po defaultu, postove prikazuje po vremenu nastanka. Ukoliko želimo da lako preuredimo kojim redosledom će se postovi prikazivati, koristićemo ovaj plugin. Nakon instalacije, upozorava nas da je obavezno prvo izvršiti podešavanja. Dovoljno je otići na Settings link i kliknuti na Save Changes.

Nakon toga, u meniju Posts sa leve strane pojaviće se opcija Re-order. Klikom na nju dobićete vizualni prikaz svih objavljenih postova (u svim kategorijama). Menjate njihov redosled tako što stanete nad neki od njih, držite pritisnut levi taster miša i pomerite ga na željenu lokaciju. Nakon što ispomerate sve postove na mesto koje želite, potrebno je kliknuti na dugme Update i promene će biti vidljive na sajtu odmah. Znači, nezavisno od redosleda prikaza po datumu, koje WordPress koristi, moci ćete da izmenite redosled prikaza postova, kako u zbirnom prikazu tako i po kategorijama.

111-WordPress-post-type-order

Widgets

Widgets su programske celine slične plugin-ovima i ima ih već ugradjenih (prethodno pomenuti: recent posts, recent comments, archive, itd.) ali i onih koji se pojavljuju nakon instalacije nekog od plugin-ova kao izbor. Tačnije, plugin može biti tako kreiran da obezbedjuje i mogućnost kreiranja i prikazivanja u obliku widgeta a može biti i bez te programske mogućnosti.

Blog

WordPress je na svom početku bio zamišljen kao blog platforma. Vremenom je prerastao u alat za kreiranje kako sajtova sa statičkim sadržajem tako i sajtova sa mešovitim sadržajem. Zapravo, trenutna tendencija i jeste da obe stvari koristite na web prezentaciji. Ukoliko se radi o kompanijskom sajtu, blog funkcionalnost možete iskoristiti kao sekciju novosti dok osnovne stranice sajta koje kreirate čine njegovu okosnicu. Drugi primer bio bi kada je sadržaj prvenstveno dinamičan, tj. podseća na blog koji dominira, ali se u menijima nalazi i nekoliko strana sa statičkim sadržajem.

To bi bilo sve za sad.

Srećan početak rada sa trenutno najmoćnijom i najjednostavnijom platformom za izradu veb sajtova.

Poštovani čitaoče,

Kao autor, odričem se finansijske nadoknade za ovaj edukativni materijal, ali se ne odričem autorskih prava. Sva prava na ovaj materijal su zadržana.Ovaj materijal je besplatan za privatnu upotrebu. Ne smete ga prodavati, menjati ili polagati prava na njega, u celini ili u njegovim delovima.

Iznad svega, i najvažnije, nadam se da će vam biti od koristi.

Bratimir Timotijević, IT4YOU

Beograd, Mart 2015.

 

Srdačno,

Bratimir Timotijević

IT4YOU

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn