Administracija WordPress sajta

ADMINISTRACIJA WORDPRESS SAJTA

Upoznavanje sa okruženjem

Pre nego počnemo, treba razumeti činjenicu da se WordPress sajt, sa stanovišta administracije, sastoji iz dve celine koje nazivamo:

  • backend (ono što vidi administrator)
  • frontend (ono što vidi posetilac sajta)

Backend je deo namenjen za administraciju sajta dok se pod frontend-om podrazumeva ono što krajnji korisnici vide kada u adresi pretraživača ukucaju ime vašeg sajta. Većinu vremena mi ćemo se baviti backend-om, tj. administriranjem sajta dok će nam front end služiti samo kao provera promena koje napravimo.

Kako bi došli do osnovnog menija administracije, potrebno je da u prozoru pretraživača ukucate www.ime_sajta/wp-admin

i zatim ukucate username/password kombinaciju koju ste definisali prilikom instalacije WordPress-a.

Nakon toga, otvoriće vam se osnovni prozor u kome dominira meni sa leve strane.

21-WordPress-administracija

U njemu se nalazi nekoliko stavki koje ćemo za početak preći samo u osnovnim crtama. Kasnije će većina stavki, prema važnosti, biti detaljnije analizirana.

Polazeći sa vrha na dole, prvo dugme se naziva HOME. Ono služi za povratak na osnovni ekran administracije.

Ispod njega se nalazi stavka Updates koja služi da vas obavesti o ažuriranosti softvera dve najbitnije stavke za funkcionisanje WordPress-a : Themes i Plugins. O njima ćemo govoriti kasnije. Ovde ćemo samo napomenuti da su Themes i Plugins softverske celine koje se koriste u okviru WordPress-a, i da kao i sav softver, povremeno zahtevaju osvežavanje (update), što zbog unošenja novih funkcionalnosti što zbog optimizacije programskog koda ili otklanjanja bagova kao i uočenih sigurnosnih propusta.

Ispod ove stavke nalazi se stavka Posts koja služi za unošenje novih hronoloških sadržaja na sajt. Pored nje, za sličnu namenu koristićemo i stavku Pages. Kasnije ćemo objasniti koja je razlika izmedju njih i kada koju koristiti.

Stavka Media služi za upload, brisanje i izmene upload-ovanih sadržaja kao što su najrazličitiji fajlovi (doc, txt, pdf, xls, itd.) kao i sadržaji poput slika i video zapisa. Njihovu upotrebu videćemo kasnije kada budemo kreirali stranice sajta.

Stavka Comments vezana je za komunikaciju korisnika sa vama (vašim sajtom) i predstavlja komentare koje korisnici ostavljaju na vašem sajtu tokom pregleda odredjenih stranica. Ovaj deo služi za manipulaciju komentarima, njihovom brisanju, izmeni kao i odobravanju ili odbijanju njihovog obajvljivanja na samoj stranici.

Stavke koje smo do sada pomenuli odnose se u velikoj meri na sam sadržaj koji se postavlja na sajtu, tj. onaj deo koji je korisnicima najviše vidljiv dok su preostale stavke indirektno vezane za izgled i funkcionalnost sajta, u celini.

Stavka Appearance , kao što se može videti na slici ispod, predstavlja skup funkcija za manipulaciju kao što su: Themes, Widgets, Menus, Background,itd.

22-WordPress-administracija

Najbitnije stavke ćemo proći kasnije.

Stavka Plugins predstavlja skup dodatno instaliranih softvera koji se koriste u radu sa WordPress-a ali nisu deo osnovne instalacije. Jedan od primera bio bi umetanje kontakt forme na jednu od stranica sajta, za čiju sveukupnu funkcionalnost koristimo nešto što nazivamo Plugin.

Stavka Users služi za definisanje i manipulaciju korisničkim nalozima koji mogu imati različite privilegije, od postavljanja samog sadržaja na stranicama pa do kompletne administracije sajta. Jedan od korisnika koji je već kreiran je onaj koga smo kreirali pri instalaciji WordPress-a i on, podrazumevano, ima najviše, Administratorske privilegije.

Stavku Tools nećemo puno obradjivati. Namenjena je naprednijem korišćenju WordPress-a.

Poslednja stavka, Settings, odnosi se na bazična podešavanja i sastavljena je iz stavki prikazanih kao: General, Writing, Reading, Discussion, Media, Permalinks.

23-WordPress-administracija

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn