Bekap i oporavak sajta

Kako radite bekap i oporavak WordPress sajta (bez pomoćnih alata za bekap)?

WordPress sajt, kao što smo pomenuli, sastavljen je iz dve celine:

  • svih fajlova koji se nalaze u home direktorijumu sajta i
  • MySQL baze podataka

U ovom primeru pretpostavićemo da koristite cPanel kao softver za administraciju i nemate obezbedjen bekap softver od strane provajdera.

BEKAP SAJTA

  1. Bekap home foldera

Prvo što treba da uradite je da se ulogujete na vaš cPanel nalog. To radite tako što u adresnoj liniji pretraživača ukucate www.ime_sajta/cpanel i unesete dodeljeni username/password za pristup cPanelu

Na strani koja vam se pojavi izaberite File Manager.

11-WordPress-bekap

U većini slučajeva, pojaviće vam se prozor kao na slici ispod:

12-WordPress-bekap

U slučaju da ste u nekom prethodnom otvaranju čekirali opciju Skip this question…. ovaj prozor će izostati.

Izaberite Home Directory (ukoliko već nije izabran kao opcija) i čekirajte opciju Show Hidden Files. Kliknite na dugme GO.

U prozoru koji se pojavljuje izaberite sve fajlove i direktorijume tako što cete kliknuti na prvi odozgo i držeći taster Shift označiti sve fajlove u okviru home foldera. Nakon što ste ih izabrali, kliknite na dugme Compress (u gornjem meniju strane) – 1.

13-WordPress-bekap

Nakon izvesnog vremena, pojaviće se zip folder koji će imati ime prvog fajla/foldera koji ste označili. Reimenujte ga u nešto smisleno, na primer ime_sajta-bekap-10mart.zip

Kliknite na njega i pritisnite dugme Download iz gornjeg menija – 2.

Ovim je proces bekapa home foldera završen. Preostaje još da uradite bekap baze.

  1. Bekap baze podataka

Ukoliko to već niste uradili, prvo što treba da uradite je da se ulogujete na vaš cPanel nalog. To radite tako što u adresnoj liniji pretraživača ukucate www.ime_sajta/cpanel i unesete dodeljeni username/password za pristup cPanelu.

U prozoru koji vam se otvori, izaberite phpMyAdmin pod sekcijom Databases

14-WordPress-bekap-baze

U prozoru koji vam se otvara sa leve strane uočićete spisak baza podataka (ili jednu) vezanu za vaš WordPress sajt. Baza, kao što ste videli pri kreiranju, može imati prefiks (u ovom slučaju it4you_) koji je deo setupa vašeg provajdera.

15-WordPress-bekap-baze

Kliknite na ime baze (1) nakon čega će se u desnom delu prozora pojaviti spisak svih tabela koje se u njoj nalaze. Nakon toga, kliknite na TAB u vrhu stranice pod imenom Export (2)

Nakon što kliknete na dugme Export, pojaviće vam se prozor kao na slici ispod.

16-WordPress-bekap-baze

Možete ostaviti podrazumevane parametre i kliknuti na dugme GO. Moja preporuka je da je za Export Method bolje izabrati Custom i u okviru njega čekirati parametar Add DROP TABLE/…. pa tek nakon toga kliknuti na dugme GO.

Ovim je bekap vašeg WordPress sajta kompletno završen.

17-WordPress-bekap-baze

OPORAVAK SAJTA

Oporavak WordPress sajta je obrnuti proces pomenutom bekapu i obavlja se tako što se nezavisno izvrši import baze podataka i prepiše sadržaj home foldera sadržajem iz bekapa.

  1. Oporavak home foldera

Pre procedure oporavka, kompresovati trenutni sadržaj home foldera i zipovati ga kako bi u slučaju neuspelog oporavka bilo sačuvano bar trenutno stanje home foldera. Nakon toga, izbrisati sadržaj home foldera. Foldere koji se mogu zateći u okviru home folder-a, kao što su cgi-bin i slično a koji nisu direktno vezani za WordPress instalaciju, ne dirati!

Restore home foldera obavlja se tako sto se prethodno skinuti zipovani (ili tar-ovani ) folder (ime_sajta-bekap-10mart.zip, u našem primeru bekapa) upload-uje u home direktorijum. Nakon završenog upload-a, kliknuti na taj folder i iz menija kliknuti na Extract.

18-WordPress-restore-baze

Ovim je oporavak home foldera završen.

  1. Oporavak baze podataka

Ukoliko to već niste uradili, prvo što treba da uradite je da se ulogujete na vaš cPanel nalog. To radite tako što u adresnoj liniji pretraživača ukucate www.ime_sajta/cpanel i unesete dodeljeni username/password za pristup cPanelu.

U prozoru koji vam se otvori, izaberite phpMyAdmin pod sekcijom Databases

19-WordPress-restorebaze

U prozoru koji vam se otvara sa leve strane uočićete spisak baza podataka (ili jednu) vezanu za vaš WordPress sajt. Izaberite bazu čiji oporavak hoćete da uradite i iz menija iznad izaberite opciju Import

20-WordPress-restore-baze

Nakon toga, sa lokalnog računara, izaberite prethodno sačuvani fajl (koji predstavlja bekap vaše baze) i kliknite na dugme GO.

Nakon par minuta, dobićete obaveštenje o završenom Importu baze i u ovom momentu oporavak vašeg WordPress sajta je završen.

NAPOMENA: Postoje situacije u kojima je MySQL baza velika (iskustvo je da sve veće od 15MB može da napravi problem pri upload-u) i da javi grešku pri upload-u, tj. upload ne izvrši uspešno. U tim slučajevima, najbolje je upload-ovati bazu (.sql fajl koji je predstavlja) u home folder i zamoliti provajdera da to učini umesto vas.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn