Hijerarhija WordPress sadržaja

Hijerarhija sadrzaja

Pod hijerarhijom sadržaja ovde podrazumevamo način na koji su organizovane stranice i postovi.

Pages – stranice su organizovane tako da mogu biti u odnosu Parent/Child. Nikakva dalja kategorizacija nije moguća. To praktično znači da jedna strana A strani B može biti roditelj (Parent) dok je strana B dete strane A. Pomenuto definišete u podešavanjima strane Page Attributes u polju Parent na svakoj pojedinačnoj stranici.

69-WordPress-hijerarhija-strana

Iskreno, onog trenutka kada budete naučili kako da radite sa WordPress loop-om, ova hijerarhija dobija na značaju. Bez tog znanja, ova kategorizacija služi više za internu organizaciju sadržaja. Ova problematika nije tema ovog kursa.

Posts – postovi mogu biti svrstani u kategorije. Praktično, i u slučaju da nemate nijednu kategoriju, one su već svrstane u kategoriju Uncategorized. Ako pogledate jedan od kreiranih postova, videćete da je on svrstan u kategoriju Uncategorized. Takodje, WordPress ima ugradjenu kategorizaciju postova po datumu kada su kreirani, na primer, mesecu u kome su kreirani. Naravno, podrazumevanoj kategoriji Uncategorized možete promeniti ime ili je ostaviti bez ijednog pridruženog posta.

70-WordPress-kategorizacija-postova

Kao što vidite na slici iznad, moguće je čak i dok uredjujete sam post dodati novu kategoriju koja će se pojavljivati kao izbor i kod narednih postova koje napravite.

Za razliku od kategorizacije strana, primenu ove vrste kategorizacije možete automatski videti ako vratite Widget Categories. On će predstavljati jednu vrstu sortiranja postova po kategorijama koje napravite. Čisto vežbe radi, u glavnom meniju izaberite Posts>Categories.

Dok stojite mišem iznad naslova Uncategorized, kliknite na link Edit.

71-WordPress-promena-kategorije

U prozoru koji se pojavi, izmenite polje Name i polje Slug u Automobili i automobili, respektivno. Ukoliko kliknete Update, svi postojeći postovi biće automatski pridruženi kategoriji Automobili. Toga treba biti svestan.

Polje name je ime kategorije koje će se pojaviti u meniju koji ćemo kasnije videti. Polje slug će biti deo URL-a ka vašem postu, tj. post pod imenom Post 1 imaće URL adresu www.ime_sajta/automobili/post-1

I ovde vidite da imamo polje Parent i odnosi se na mogućnost kreiranja hijerarhije medju kategorijama. Na primer, u našem slucaju, moguće je kreirati kategorije Audi, BMW, Mercedes, Volvo i staviti da im je Parent Automobili.

Vratimo se našem pojašnjenju korišćenja kategorija. Kreirajte još jednu top level kategoriju (pored već kreirane Automobili) i dajte joj ime Motori (slug postavite kao motori) i kliknite na dugme Add new Category.

Nakon toga kreirajte kategorije Audi, BMW, Mercedes, Volvo i definišite im Automobili kao Parent kategoriju.

Zatim kreirajte kategorije Honda, Suzuki i Tomos i definišite im kategoriju Motori kao Parent kategoriju. Nakon što završite vaš prikaz kategorija bi trebalo da izgleda kao na slici ispod:

72-WordPress-kreiranje-kategorije

Sledeće što treba da uradite je da kreirate po dva-tri posta i pridružite ih odredjenim kategorijama. Na primer, kreirajte post Audi A1, Audi A3, Audi Q5. Ukoliko ne poznajete modele pomenutih brendova možete ih nazvati i Audi post 1, Audi post 2, Mercedes post 1, itd. :) Bitno je da za svaku od kreiranih kategorija imate bar po jedan post pridružen toj kategoriji. Tekst posta možete ubaciti proizvoljno, tj. ubacite ga čisto radi kasnijeg razumevanja prikaza.

NAPOMENA: Pre ovoga izbrišite sve postove koji su već kreirani (zbog bolje preglednosti)

Da bi izbrisali sve postove, kliknite na checkbox pored Title (čime će svi postovi biti selektovani) a onda iz menija izaberite Move to Trash i zatim dugme Apply, kao na slici ispod.

73-WordPress-brisanjepostova

Sada kreirajte postove koje smo pomenuli. Procedura za kreiranje jednog posta je sledeća:

U meniju izaberite Posts.

U vrhu ekrana kliknite na Add new

74-WordPress-izbor-pocetne-strane

U polju pri vrhu unesite Audi post 1

U polju ispod unesite proizvoljan tekst (u primeru na slici “Prvi Audi post”).

Zatim u sekciji Categories sa desne strane izaberite Audi kao kategoriju kojoj post pripada.

Kliknite na Publish (ili Update ukoliko ste ga već objavili, tj. prethodno pritisnuli dugme Publish)

Ovu proceduru ponovite za sve naredne postove (sa čekiranjem odgovarajuće kategorije)

Kako da kreirani postovi budu vidljivi na sajtu?

Prvi način

Ako se setite prethodnih podešavanja vezanih za Settings>Reading, mi smo jednu od kreiranih strana setovali kao Posts Page. U našem slučaju, strana se zvala TEST STRANA 1A. Znači, ukoliko sada odete na sajt i kliknete na tu stranu, videćete sve postove iz svih kategorija, hronološki prikazane. Pre ove naše izmene, tj. dok je pomenuto setovanje bilo na default vrednostima (Your Latest Posts) ovi postovi bili bi prikazani na home strani našeg sajta.

75-WordPress-kategorizacija-postova

Drugi način.

Ipak, mi želimo da naši postovi budu prikazani po kategorijama kojima pripadaju. Ovo se može postići tako što ćemo otići u Appearance>Widgets i u neku od sekcija predvidjenih temom koju koristimo (u našem slučaju ima ih tri) ubaciti box sa nazivom Categories. Prikaz na slici ispod.

76-WordPress-kategorije-u-sidebar-meniju

Kao što vidite, postavili smo box Categories iz sekcije Available Widgets u sekciji Primary Sidebar (levi vertikalni deo strane).

Ako pogledamo sada front end sajta, on će izgledati kao na slici ispod.

77-WordPress-prikaz-kategorije-u-sidebar-meniju

Zašto nema parent kategorija Automobili i Motori?

78-WordPress-prikaz-kategorije-u-sidebar-meniju-hijerarhija

Ako kliknete na strelicu na dole u okviru boxa Categories videćete da na raspolaganju imamo više opcija. Čekirajte opciju Show Hierarchy, kliknite Save i dobićete prikaz kao na slici ispod, tj. videćete i pomenute Parent kategorije.

79-WordPress-prikaz-kategorije-u-sidebar-meniju-hijerarhija

Da ste kojim slučajem, pored kategorije Tomos, čekirali i pripadajuću parent kategoriju Motori (slika ispod)

80-WordPress-prikaz-kategorije-u-sidebar-meniju

kategorija Motori bila bi prikazana u listi i bez čekiranja opcije Show Hierarchy. (slika ispod)

81-WordPress-prikaz-kategorije-u-sidebar-meniju

Ako sada čekiramo i opciju Display as a Dropdown, videćemo kako izgleda prikaz kategorija u vidu padajućeg menija.

82-WordPress-prikaz-kategorije-u-sidebar-meniju-dropdown

Kada smo već ovde, vredi pomenuti i opciju Show Posts Count koja prikazuje broj članaka u okviru svake kategorije.

83-WordPress-prikaz-kategorije-u-sidebar-meniju-dropdown-sa-brojem-postova

Za razliku od stranica (Pages) za čije sortiranje smo morali da kreiramo poseban meni, u slučaju Post-ova se vrlo lako automatski dobija prikaz stranica sortiran po kriterijumu hijerarhije.

Ukoliko vam smeta naziv CATEGORIES i želite da vaša sekcija nosi naziv VOZILA, sve što treba da uradite je da u okviru Appearance>Widgets strane otvorite Categories koji ste prethodno ubacili i u polje Title unesete željeno ime.

84-WordPress-prikaz-kategorije-u-sidebar-meniju-dropdown-sa-brojem-postova

Na sajtu će umesto reči CATEGORIES biti ispisana rec VOZILA.

85-WordPress-prikaz-kategorije-u-sidebar-meniju-dropdown-sa-brojem-postova

Ukoliko bi kreirani box Categories:Vozila prebacili iz Primary Sidebar-a u Content Sidebar, dobili bi prikaz kao na slici ispod

86-WordPress-prikaz-kategorije-u-sidebar-meniju-dropdown-sa-brojem-postova

Za slučaj da ga prebacite u sekciju Footer Widget Area, prikaz na sajtu izgledao bi ovako:

87-WordPress-prikaz-kategorije-u-footer-meniju-dropdown-sa-brojem-postova

Ono što je važno je da klik na svaku od kategorija, nezavisno od pozicije na strani, prikazuje hronološki samo postove koji pripadaju toj kategoriji.

Takodje, važno je primetiti da jedan post može pripadati različitim kategorijama, što kod stranica nije moguće postici. To pokazuje njihovu mnogo veću fleksibilnost.

Strane mogu imati samo jednog Parent-a.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn