Komentari na WordPress stranama

Komentari na stranama

Prema podrazumevanim podešavanjima, WordPress ispod svakog posta i strane postavlja mesto za komentare. U nekim slučajevima vi to ne želite, naročito na stranama (Pages) koje služe kao statički sadržaj. Na primer, nema smisla na kontakt strani imati sekciju za komentare, i tome slično. Kako uklanjate komentare? Postoje dva načina: globalno i za svaku pojedinačnu stranu.

Globalno to postižete ukoliko odete u Settings>Discussion i odčekirate sva polja koja se tamo nalaze. Ovo će sprečiti pojavljivanje komentar sekcije na novokreiranim stranama ali će na prethodno kreiranim ostati sekcija sa komentarima.

U ovoj ali i situaciji kada želite kontrolu na nivou pojedinačne strane ili posta, otići ćete na pojedinačni post (ili stranu) i u sekciji Discussion odčekirati obe stavke prikazane ispod:

66-WordPress-upravljanje-prikazom-komentara

U slučaju da vam sekcija Discussion nije prikazana, potrebno je kliknuti na Screen Options u gornjem desnom uglu

67-WordPress-izbor-prikaza-stavki-menija

i čekirati prikaz Discussion. Nakon toga, on će se pojaviti i moći ćete da odčekirate oba polja (Allow comments… i Allow Trackbacks…

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn