Kreiranje galerije slika

Kreiranje galerije slika

Nakon što kliknete na Add Media, kliknite na Create Gallery pre nego upload-ujete sve slike koje želite da budu deo galerije ili nakon što ste ih upload-ovali.

Nakon toga, u donjem desnom uglu, kliknite na dugme Create a new Gallery. Pojaviće vam se prozor kao na slici ispod

98-WordPress-kreiranje-galerije-slika

Prvo što možete uraditi u okviru ovog prozora je promena redosleda slika u galeriji. To radite tako što mišem stanete iznad slike i dok vam je levi taster miša pritisnut, pomerate sliku na željenu poziciju. Drugo što možete uraditi je izbrisati neku od slika koju ste greškom upload-ovali u galeriju, klikom na x u gornjem desnom uglu slike. Takodje svakoj slici možete dati naslov (Caption this image…) ili im izmeniti raspored klikom na dugme “Reverse Order”. Sledeće što možete uraditi je smešteno u sekciji GALLERY SETTINGS. Ovde je vrlo važno da “Link to” opciju podesite na “Media File”. Instalacijom plugin-a koji ćemo kasnije obraditi ( WP Fullscreen Galleria) dobićete efekat prikaza full screen galerije sa nekim animacijama za lakše prolaženje kroz galeriju slika.

“Columns” služi da odredite broj slika koji će biti postavljen u jednom redu raspoloživog prostora za sadržaj strane, pre nego se sledeća slika prebaci u novi.

“Random order” znači da će svaki put slike biti prikazane u nekom proizvoljnom rasporedu, nezavisno od onog koji ste definisali sa leve strane.

“Size” definiše da li će slike biti izlistane u Thumbnail veličini ili nekoj drugoj. Kada uradite sve ovo, kliknite na “Insert Gallery”, pa na dugme “Update” koje se nalazi na strani kako bi videli izmene.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn