Kreiranje sadržaja WordPress stranice

IZGLED POJEDINAČNE STRANICE

Sve do sada, manje više, bavili smo se izgledom zajedničkog dela sajta, tj. sadržaja koji se pojavljuje na svim stranama. Tu mislimo na meni, kategorije, Widget-e, itd.

Prostor čije dizajniranje sada zelimo da obradimo je prostor koji zauzima sadržaj pojedinačne stranice, tj. deo prikaza označen crvenom bojom.

91-WordPress-izgled-pojedinacne-stranice

Ovaj deo uredjuje se tako što se udje u odredjenu stranu klikom na Pages i izborom odgovarajuće stranice.

92-WordPress-izmena-pojedinacne-stranice

Na samom vrhu postoji dugme Add Media. Ono služi za umetanje multimedijalnog sadržaja u samu stranicu. To može biti slika, galerija slika, video zapis, pdf dokument, itd.

Add media

Nakon što kliknete na Add Media, pojaviće vam se prozor kao na slici ispod.

93-WordPress-izbor-slike-video-zapisa

Sa leve strane imate meni u okviru koga možete da uradite više stvari: umetnete pojedinačnu sliku, kreirate galeriju slika, postavite sliku kao Featured Image (o njoj ćemo nešto kasnije) ili umetnete sliku/video sa neke javne Web adrese na kojoj se slika ili predmetni video nalazi.

Umetanje slike

Obavezno izaberite tab Upload Files.

94-WordPress-izbor-slike-video-zapisa

Kliknite na dugme Select Files i izaberite sliku sa lokalnog računara. Kada se završi upload slike, u desnom donjem delu prozora imate nekoliko opcija pod sekcijom ATTACHMENT DISPLAY SETTINGS.

Alignment govori kako želite da poravnate sliku u odnosu na raspoloživi prostor sadržaja: levo, desno centrično ili bez poravnanja.

“Link to” daje mogućnost povezivanja slike nakon što se na nju izvrši klik mišem. Opcije su:

95-WordPress-izbor-velicine-slike

Media File, Attachment Page, Custom URL i none. Za vas su u ovom trenutku najbitnije Custom URL (koji vas vodi na web adresu koju unesete) i NONE što znači da se ništa neće desiti nakon što kliknete na sliku.

Size ima više opcija: Thumbnail, Medium, Large Full Size.

96-WordPress-linkovanje-slike

Full size opcija je ona kojom želite da prikazete sliku u originalnoj veličini. Medium, Large i Thumbnail su veličine slika (posebnih) koje WordPress automatski kreira nakon što kliknete na dugme Upload. Ova podešavanja možete izmeniti ako odete u Settings>Media i promenite veličine koje će WordPress kreirati:

97-WordPress-definisanje-velicina-slika

Kao što vidite na slici, možete promeniti vrednost veličine u pixelima za Thumbnail, Medium i Large varijante.

Nakon što izaberete željene parametre, možete kliknuti na “Insert into Page” a zatim na “Update” kako bi videli izmene.

NAPOMENA: Dimenzije slike, njeno poravnjanje i linkovanje možete i naknadno menjati, klikom na sliku i izborom ikonice za edit u obliku olovke.

Promenu dimenzije slike možete vršiti i proizvoljno, tako što ćete kliknuti na sliku i izabrati ivične pravougaonike koji se pojave, povećavajući ili smanjujući na taj način, sliku.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn