Rad u temi i meniji

Nakon što smo napravili malu digresiju po pitanju izbora teme, vratimo se osnovnoj strani sajta kako bi istražili elemente koji se na njoj nalaze i odakle dolaze. Naravno, pre toga je neophodno vratiti default temu sa kojom smo počeli, tj. otići u Appearance>Themes i kao aktivnu izabrati Twenty Fourteen temu. Izgled sajta treba da bude kao na slici ispod.

NAPOMENA: Ukoliko želite, nakon što postavite WordPress, ili počnete sa radom na već postavljenom sajtu, uradite bekap WordPress instalacije i baze po prethodno opisanoj proceduri kako bi u slučaju da u probama preterate :) mogli da se procesom povratka u početno stanje izvučete iz neprilika.

35-WordPress-nova-strana

Ako pogledamo gornji zatamnjen deo sajta videćemo tekst “SAMPLE PAGE”. Ovo je ustvari default pozicija glavnog menija u ovoj temi. Glavni meni je u WordPressu sastavljen, po defaultu, od stranica “Pages” koje kreiramo. Ova stranica, kao i HELLO WORLD post dolazi kao demo.

Ako kliknemo na tekst SAMPLE PAGE, videćemo nešto poput ovoga na slici ispod.

36-WordPress-nova-strana

Ovo je podrazumevani izgled test strane koja dolazi uz WordPress i koja se naravno može izmeniti ili obrisati. Kako je možemo izmeniti?

 

37-WordPress-nova-stranaAko kliknemo na Pages u levom meniju videćemo da trenutno postoji samo jedna strana na sajtu. Klikom na njen naslov vršimo izmene naslova i njenog sadržaja.

38-WordPress-izmena-strane

Izmenite naslov strane i pripadajući tekst, kliknite na dugme Update i pogledajte izmene na sajtu. Pored izmenjenog naslova i teksta, videćete da je i tekst u meniju promenjen. Umesto “Sample Page” sada stoji “Test strana 1”.

39-WordPress-izmena-strane

Da li stranica u WordPress-u mora da izgleda baš ovako? Ne mora. Opet u zavisnosti od teme, postoji više mogućih izgleda strane, i to svake pojedinačno.

40-WordPress-izmena-strane

Na slici iznad vidite sekciju koja se naziva Page Attributes. Nas zanima padajući meni Template koji predefinisano ima izabran template pod imenom Default Template. Iz menija izaberite neki drugi, kliknite na Update i pogledajte izmenjenu stranu klikom na Preview Changes. Na ovaj način, na nivou pojedinačne stranice, možete menjati njen izgled, tj. prilagoditi ga sadržaju vaše strane.

Hajde da vidimo šta se desava ako dodamo još jednu stranu. Kako to radimo? Analogno kreiranju Posta, kliknućemo na Pages i izabrati Add New. Nakon što joj dodelimo naslov i tekst, i kliknemo na dugme Publish, kliknemo zatim na Preview Changes, videćemo da je njen naslov dodat u liniji menija.

Klikom na naslov odlazimo na stranu Test strana 2.

Prvo pitanje koje se nameće je, zašto se novo kreirane strane pojavljuju u meniju dok se novokreirani postovi ne pojavljuju?

Drugo pitanje je zašto se postovi hronoloski prikazuju na home strani a stranice nigde sem kada se na njih klikne u meniju?

Odgovor je komplikovano jednostavan: “Obe stvari su podrazumevano ponasanje WordPress-a. “

Ipak, prvo da odgovorimo na pitanje zašto se stranice pojavljuju u meniju?

WordPress pod stranom podrazumeva nepromenljivi sadržaj, tj. sadržaj koji se vremenom ne menja ili menja vrlo retko. Zbog toga se stranice postavljaju u meniju.

Odgovor na drugo pitanje je usko vezan sa tim kako WordPress posmatra postove. On ih posmatra kao promenljivi hronološki vezan sadržaj koji vremenom gubi na značaju i biva zamenjen novim kako bi korisnici prvo ugledali najsvežije informacije. Ovo je ujedno i razlog zašto ih ne stavlja u meni liniju, jer smatra da je stavljanje sadržaja koji vremenom gubi na značaju, neprikladno. Drugi razlog je što bi umetanjem postova u meni, vremenom meni vise ne bi ličio na meni. Naravno, ove stvari se mogu menjati. Za neke je potrebno poznavanje programiranja, dok za druge nije.

Ovde možemo primetiti još jedno od podrazumevanog ponašanja WordPress-a. To je da on u meniju postavlja stranice sa leva na desno po abecednom pravilu, tj. stranica sa početnim slovom A, biće uvek prva u meniju, bez obzira na hronologiju kada je nastala. Ovo se takodje prilično razlikuje u odnosu na postove gde je vreme kreiranja posta uslov za sortiranje.

Hajde da, dok pričamo o tome, pogledamo kako se kreiraju meniji (sastavljeni od stranica i default ponašanja WordPress-a) koji imaju vise nivoa, tj. efekat da se jedna stranica hijerarhijski nalazi ispod druge, tj. pojavljuje u momentu kada kliknemo na roditeljsku stranu (ili predjemo mišem iznad njenog naziva u meniju)

41-WordPress-roditelj-strane

To postižemo tako što ćemo izmeniti jedan parametar u setovanjima TEST STRANA 2. Parametar koji menjamo je prikazan na slici iznad i nalazi se u sekciji Page Attributes pod Parent. Dovoljno je iz menija izaberemo TEST STRANA 1 i meni će poprimiti hijerarhijski izgled kao na slici dole.

42-WordPress-roditelj-strane

Na slici vidimo da je TEST STRANA 2 definisana kao podstrana TEST STRANE 1. Obrnuti efekat postigli bi ukoliko bi na TEST STRANA 2 ostavili za Parent – (no parent) a strani TEST STRANA 1 kao roditelja postavili TEST STRANA 2 (Parent: Test strana 2)

Kako bi pokazali da se isti problem sortiranja strana po abecednom redu, tj. njihovog redosleda prikazivanja javlja i u ovom slučaju, kreiraćemo stranu sa nazivom TEST STRANA 1A, dodeliti joj za Parent TEST STRANA 1 i videti da se i ona prikazuje iznad TEST STRANA 2, bez našeg uticaja na to.

 43-WordPress-roditelj-strane

Kako da utičemo na redosled prikazivanja strana u meniju, kako u okviru glavnog menija tako i u podmenijima?

Hajde da pretpostavimo da želimo da naslov TEST STRANA 1 bude sa desne strane u odnosu na naslov TEST STRANA 2. Takodje, želimo da TEST STRANA 1A bude ispod TEST STRANA 2 u podmeniju. Kako bi to postigli?

Jedan od načina, preporučen je da u administratorskom panelu, u meniju sa leve strane, izaberemo Appearance>Menus.

Izgled te strane prikazan je na slici ispod.

44-WordPress-meni

Ovde vidimo da nemamo baš puno opcija za izmene. Tu šansu ćemo dobiti ukoliko kliknemo unutar polja Menu Name i unesemo ime novog menija koji želimo da uredjujemo (umesto default menija sa pomenutim ponašanjem) i kliknemo na Create Menu. Meni u našem slučaju nosi ime “Glavni”.

NAPOMENA: U zavisnosti od izabrane teme, neke podržavaju kreiranje Custom Menu-ja. Većina ih podržava ali to treba uzeti u obzir.

Nakon klika na Create Menu strana se menja utoliko što u desnom delu prozora imamo par sledećih opcija kao i još jedan Tab:

45-WordPress-meni

Pre nego što kreiramo strane i postavimo ih hijerarhijski, objasnićemo nove parametre koji su prikazani na slici iznad.

Čekiranje opcije “Automatically add new top…” (2) znači da će svaka novo kreirana strana biti automatski dodata u ravni osnovnog menija. Ovo ponašanje je podrazumevano ponašanje koje smo već imali. Sada je razlika u tome što na takav scenario možemo da utičemo.

Opcije 3 i 4 direktno zavise od izabrane teme, tj. njene podrške za moguće lokacije menija koji postavljamo na strani. Ovi parametri se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane teme.

Top primary menu lokacija je upravo ona lokacija koju smo prethodno videli, dok je Secondary menu in left sidebar pozicija menija na levoj strani u temi Twenty Fourteen. Kako bi videli njihove stvarne pozicije, moraćemo da dodamo neke novokreirane strane u tek kreirani meni (Glavni).

To radimo na sledeći način.

Iz levog prozora (sekcija Pages) prvo izaberemo View All a zatim strane koje hoćemo da postavimo kao deo menija Glavni i kliknemo na dugme Add to menu.

46-WordPress-meni-ubacivanje-strana

Nakon što kliknemo, dobijamo meni kao na slici ispod:

47-WordPress-meni-ubacivanje-strana

Kao što možete videti, u meni su dodate 3 strane: Test strana 1, TEST STRANA 1A i TEST STRANA2. Ukoliko kliknemo na Save Menu i čekiramo oba polja u Theme Locations (Top primary menu i Secondary menu in left sidebar) dobićemo prikaz kao na slici ispod:

48-WordPress-meni-sidebar

Ovo znači da je u okviru teme, na predvidjenim lokacijama umetnut meni pod nazivom Glavni. Stranice su poredjane ponovo po abecednom redu ali se to lako može ispraviti na sledeći način:

U meniju u kome se nalaze stavke stati mišem iznad stavke koju želimo da pomerimo i držeći pritisnut levi tester miša povlačimo je na mesto na kome želimo da bude:

49-WordPress-meni-struktura

Po pitanju hijerarhije, željeni prikaz postižemo pomeranjem svake od stavki ulevo u odnosu na stranu koja će joj biti roditelj. Na primer, meni koji u administratorskom panelu izgleda ovako:

50-WordPress-meni-struktura

na sajtu će izgledati ovako:

51-WordPress-meni-struktura

  1. u osnovnom nivou, TEST STRANA 2 biće sa leve strane (ispred) TEST STRANA 1A, dok će TEST STRANA 1 biti podstrana strane TEST STRANA 2.

Na ovaj način, moguće je napraviti strukturu kakvu želimo bez striktnog postavljanja Parent-a na svakoj strani i bez obzira na ograničenja sortiranja po abecednom rasporedu.

Posts kao deo menija

Sigurno ste primetili da u meniju, do sada, nismo imali nijedan post. Do sada smo kreirali postove “Pozdrav svete!” i “Post broj 2”. Sada ćemo videti kako se jednostavno bilo koji post dodaje u meni, tj. gotovo identično kao i strana.

52-WordPress-meni-struktura

To postižemo tako što sa leve strane izaberemo Tab “Posts”, čekiramo željeni post i kliknemo na Add to Menu. Po defaultu, post će biti postavljen u osnovni nivo pri dnu menija ali se to prevlačenjem može promeniti tako da post hijerarhijski može biti postavljen bilo gde u okviru menija. Za slučaj da meni sačuvamo u ovakvom obliku:

53-WordPress-meni-struktura

on će na sajtu biti prikazan kao:

54-WordPress-meni-struktura

Kao što smo ranije videli, naša izabrana tema podržava 2 menija, jedan glavni horizontalni i drugi koji se nalazi u delu sa leve strane i postavljen vertikalno.

Ovo znači da, pored menija Glavni, možemo kreirati još jedan potpuno nezavistan meni i smestiti ga sa leve strane. Takodje, moguća je promena pozicije menija i naknadno.

Ostali delovi strane i odakle potiču?

Posle ove digresije, nastavljamo sa proučavanjem izgleda osnovne strane sajta i elemenata na njoj. Sada ćemo se zadržati na delu sa leve strane koji izgleda ovako:

55-WordPress-pretraga

Pri kreiranju “sekundarnog” menija videli smo da on nosi naziv “Secondary menu in left sidebar”. Šta je to left sidebar?

Sidebar je danas de facto standard u dizajnu i programiranju web strana i predstavlja deo izgleda strane postavljen sa leve ili desne strane. U njemu se nalaze razne stvari, u našem slučaju vec pomenuti meni, zatim search polje (u obliku pravougaonika), ispod njega sekcija pod nazivom Recent posts, pa recent Comments, Archives, Categories i na kraju Meta sekcija.

Otkud ti elementi dolaze, tj. kako možemo uticati na prikaz levog dela strane?

Ukoliko u meniju sa leve strane kliknemo na Appearance>Widgets, doći cemo na stranu koja izgleda kao na slici ispod.

56-WordPress-meni-pozicije

Prva celina koju primećujemo je Available Widgets (1). Ona predstavlja listu raspoloživih gotovih programskih celina koje je moguće ubaciti u jedan od programiranih segmenata stranice vezane za temu koju koristimo. Znači, u slučaju teme Twenty Fourteen, imamo tri segmenta strane u koje je moguće ubaciti ove celine, tzv. Widget-e.

Primary Sidebar (2), Footer Widget Area (3) i na kraju Content Sidebar.

Primary Sidebar smo upravo proučili, tj. widget-i koji su u njemu uskladišteni se prikazuju u levom vertikalnom delu prozora. Promena mesta pojedinih widget-a po vertikali, njihovo dodavanje ili uklanjanje dešava se na ovoj stranici.

Da bi videli koje celine su predvidjene dizajnom kao Footer Widget Area i Content Sidebar, u njih ćemo postaviti Recent Posts i Recent Comments. To radimo prevlačenjem predmetnih Widget-a iz Available sekcije u sekciju u kojoj želimo da ih postavimo. Nakon što to uradimo, strana izgleda ovako:

57-WordPress-meni-u-widgets-sekciji

a frontend sajta, tj. deo namenjen posetiocima sajta:

58-WordPress-sidebar-widgets

Na slici iznad prikazan je Content Sidebar i njegov dizajn uklopljen u samu stranicu, a na slici ispod celina pod nazivom Footer Widget Area:

59-WordPress-sidebar

Kao što se u ove celine mogu dodavati Widget-i isto tako se mogu i uklanjati. Za slučaj da sve widget-e uklonimo iz svih temom predvidjenih celina, backend strana Appearance>Widgets izgledaće ovako:

60-WordPress-administracija

Zbirne mogućnosti izmena teme

Neke od pomenutih ugradjenih mogućnosti za izmene mogu se naći na jednom mestu, tačnije pri izboru teme i proceni njene editabilnosti, potrebno je nakon aktiviranja teme otići u sekciju Appearance>Customize.

U slučaju naše teme, ta stranica izgleda ovako:

61-WordPress-izmena-teme

Sa leve strane prikazan je meni, tj. set mogućnosti koje je moguće menjati. Site Title & Tagline smo već obradili, kao i stvari vezane za Menije (Navigation). Ostaje nam da pogledamo sekciju Colors, Header Image, Background Image i Static Front Page

Colors

Ova sekcija nam dozvoljava promenu boje teksta.

Header Image

Ovde je moguće upload-ovati sliku čija je pozicija predvidjena iznad linije menija, tako da nakon postavljanja strana izgleda nekako ovako:

62-WordPress-header-slika

Background image

Sigurno ste tokom rada primetili prazan prostor na desnoj ivici ekrana (po vertikali) Ovaj prostor je predvidjen za nešto što se u ovoj temi naziva Background image i nakon upload-a slike, on dobija sledeći izgled:

63-WordPress-background-slika

Podrazumevano podešavanje je Tile (Background repeat parametar) pa se slika ponavlja po vertikali. Moguće je izabrati i no repeat ili Tile horizontally i videti efekat koji se dobija.

Static front page je opcija koju nećemo obraditi u ovoj sekciji jer se ona odnosi na globalna podešavanja, nezavisno od teme koju koristimo. Iz tog razloga bolje je da je obradimo na mestu na kome treba a to je odmah u nastavku.

Izbor početne strane

Do sada se verovatno pitate da li je moguće promeniti početnu stranu, tj. da li neka druga strana može biti takozvani home page sajta. Nekada se ova strana naziva i landing page ili osnovna strana sajta.

Moguće je. Prema podrazumevanim podešavanjima, WordPress kao početnu stranu prikazuje blog stranicu koja ima hijerarhijski prikazane Postove kao sadržaj.

Zašto je to tako?

Kada je nastao, WordPress je bio platforma za blog. To znači da u sebi nije ni sadržao Pages kao opcije. Vremenom je shvaćeno da se prilagodjavanjem platforme može napraviti proizvod koji će jednako dobro služiti i za kreiranje statičkih sajtova ali i kombinacije istih.

Taj izgled prikazan je na slici ispod:

64-WordPress-izbor-pocetne-strane

Ukoliko nekim slučajem želite da postavite neku drugu stranu kao početnu, izabraćete iz menija sa leve strane Settings>Reading i umesto “Your Latest posts” izabrati “A static page” i za “Front Page” izabrati neku od već kreiranih strana. Nakon što sačuvate podešavanja, ta strana bice prikazana kao početna.

65-WordPress-izbor-pocetne-strane

Ukoliko za Posts Page izaberete neku od kreiranih strana, postovi poredjani hronološki biće prikazani kao njen sadržaj.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn