WordPress featured image

Featured Image

Opcija “Set Featured Image” je redundantna opciji koja se nalazi na samoj strani, u sekciji Featured Image, tj. izborom ove opcije postiže se isti efekat kao da ste u sekciji Featured Image kliknuti na Set Featured Image link (u našem slučaju Featured Image je već setovan pa je prikazana opcija “Remove Featured Image”)

99-WordPress-postavljanje-glavne-slike-posta

Iako je Featured Image slika ista kao i svaka druga slika, Featured Image se u raznim temama različito programira (postavlja), tj. različito koristi pri prikazu strana ili postova (Psts, Pages). U slučaju naše izabrane teme, videćete da se Featured Image postavlja iznad naslova strane ili posta. Takodje, na zbirnim stranama gde se prikazuje više postova odjednom, nezavisno od broja slika koje ste stavili u sadržaj, Featured image će jedina biti prikazana. Primer pozicije Featured Image-a u temi Twenty Fourteen:

100-WordPress-prikaz-glavne-slike-posta

Slika obeležena sa 1 postavljena je kao featured image, dok je slika obeležena brojem 2 kao i crvena slika ispod nje ubačena u sadržaj strane preko Add Media.

Na slici ispod vidi se kako se Featured image prikazuje na stranici zbirnih postova:

101-WordPress-prikaz-posta-bez-slike

Postu TOMOS POST 1 pridružena je Featured Image dok TOMOS POST 2 nema postavljen Featured Image.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn