WordPress teme

Themes (Teme)

Themes (u nastavku ćemo ih nazivati teme) su gotove vizualne i programske celine koje odredjuju izgled i ugradjene funkcionalnosti vašeg sajta. Najbolje ćete shvatiti šta su i čemu služe ako u ovom trenutku posetite vašu home stranu, tj. u pretraživaču ukucate ima vašeg sajta.

Ono što vidite je podrazumevana tema koja dolazi uz WordPress i ona odredjuje izgled i funkcionalnosti vašeg sajta na startu.

NAPOMENA: U momentu pisanja ovog uputstva, aktuelna tema bila je Twenty Fourteen. Koju god temu da imate kao aktuelnu, zbog boljeg praćenja ostatka uputstva, promenite temu u Twenty Fourteen tako što ćete otići u Appearance menu, kliknuti na Themes i dok ste mišem iznad teme Twenty Fourteen, kliknuti na dugme Activate)

Ono što treba da znate je da se ona može menjati i da donekle njena promena ne utiče na sadržaj koji se na vašem sajtu nalazi, u smislu sadržaja na stranama koje postavite. Izgled osnovnog sajta nakon instalacije WordPress-a sa aktiviranom Twenty Fourteen temom, prikazan je na slici ispod:

24-WordPress-administracija

Pojasnićemo odakle potiču neke od celina koje vidite na uvodnoj strani kako bi stekli utisak o tome kako sve funkcioniše.

U gornjem levom uglu vidite ispisan tekst Test Site Taj tekst je onaj koji smo definisali pri instalaciji WordPress-a u polju Site Title. Odmah ispod njega nalazi se tekst: “Just another WordPress site…” koji se prikazuje podrazumevano.

Obe linije teksta možete promeniti tako što ćete u backendu (administratorskom panelu) kliknuti na Settings>General i promeniti polja Site Title i Tagline. Prikaz na slici ispod.

25-WordPress-administracija

Rešena misterija odakle se ovaj tekst pojavljuje i kako ga promeniti

Sledeće što mozete primetiti je tekst Hello World uokviren crvenom bojom na slici ispod.

26-WordPress-administracija

Pored naslova Hello World, vidite i datum kreiranja, 1 komentar koji ćete pregledati ako kliknete iznad teksta 1 comment i, pored toga, tekst “Welcome to WordPress. This is the first…”

Odakle se pojavljuje taj tekst?

Tekst HELLO WORLD, zajedno sa podacima o datumu kreiranja, komentarima i propratnim tekstom ustvari predstavlja WordPress Post (programiran u temi Twenty Fourteen) do koga se dolazi ukoliko se u administratorskom panelu klikne na Posts. Upravo tu je moguća njegova izmena ili brisanje.

27-WordPress-administracija

Ovaj post, kao i druge sadržajne stvari, dolaze uz instalaciju WordPress-a kao demo podaci kako bi se korisnik lakse snašao i vizuelno shvatio šta odakle potiče.

Ako kliknete na naslov “Hello World!” na strani koja se otvara možete izmeniti njegove parametre, naslov, vreme kreiranja kao i njegov sadržaj.

28-WordPress-administracija

Znači, izmenićemo naslov u “Post broj 1”, tekst “Welcome to WordPress…” u neki proizvoljan tekst. Kako bi promenili datum objavljivanja koji se pojavljuje, kliknućemo na Edit u sekciji Publish>Published On i izmeniti datum objave u proizvoljni datum u prošlosti. Nakon ovoga, kliknućemo na dugme Update i pogledati izmene klikom na dugme Preview Changes.

29-WordPress-administracija

Pored izmena koje smo pomenuli, takodje smo u Settings>General delu izmenili Site Title i Tagline kao što se može videti na slici iznad.

Sledeće što ćemo uraditi je dodavanje novog posta. To se radi tako sto se klikne na Posts i izabere Add New. U prozoru koji se otvori unecemo naslov i tekst i kliknuti na dugme Publish.

30-WordPress-administracija

Nakon izvršenih izmena, videćemo da je sada, i “Post broj 2” prikazan na osnovnoj strani, a ispod njega, hronološki, već pomenuti post koji dolazi uz WordPress.

Logično pitanje koje se postavlja je zašto se to tako prikazuje i to na takav način?

Odgovor je vrlo jednostavan. Tako je definisano programskim kodom teme koja je postavljena kao aktivna, u ovom slučaju Twenty Fourteen. Tačnije, tako je definisano u PHP fajlovima koji je sačinjavaju. Izmena ovih fajlova podrazumeva poznavanje takozvane WordPress Template hijerarhije kao i programskog jezika PHP, pa njihova modifikacija neće biti predmet našeg proučavanja.

Da li je moguće promeniti ovaj izgled?

Da. To se postiže promenom aktivne teme na sledeći način:

U meniju sa leve strane izabere se Appearance>Themes. U prozoru koji se otvori biće prikazane teme koje su već instalirane kao dodatak WordPress-u.

31-WordPress-administracija-izbor-teme

Na slici iznad vidimo da je aktivna tema pod imenom Twenty Fourteen a da pored nje postoje još tri instalirane teme (Twenty Fifteen, Twenty Thirteen i Twenty Twelve)

Promena izabrane teme vrši se tako što se stane mišem iznad teme koju želimo da postavimo i klikne pripadajuće dugme Live Preview. Live Preview je ustvari ono što mu ime govori, približan izgled home strane u slučaju da ta tema bude aktivna. Tema se aktivira tako što se ili klikne na dugme Activate ili klikne na dugme Live preview a zatim na dugme Save&Activate.

Čisto radi vežbe, izaberite neku od instaliranih tema, na primer Twenty Fifthteen, kliknite Activate i pogledajte izmenjenu home stranu. U mom slučaju, home stranica sajta sada izgleda ovako:

32-WordPress-administracija-promena-teme

Videćete da prikaz, strukturno izgleda prilično slično prethodnoj temi, ali to ne mora da bude slučaj. Moguće je promenom teme dobiti drastično drugačiji izgled strane.

Kako se instalira tema?

Iako ćemo se u nastavku držati izabrane teme, kada sami budete kreirali sajt i za slučaj da nijedna od preinstaliranih tema ne odgovara željenom dizajnu, temu možete dodatno instalirati. To se radi tako što, dok ste u prozoru Appearance>Themes, kliknete na dugme Add New Theme i pretražite temu koja vam po dizajnu odgovara.

33-WordPress-administracija-promena-teme

Kao što vidite na slici iznad, kriterijumi za pretragu mogu biti : Featured, Popular, Latest a kriterijume pretrage možete bliže definisati ako kliknete na dugme Feature Filter i izaberete parametre koji vam odgovaraju.

Naravno, za slučaj da medju ponudjenim temama nema one koja vam odgovara, možete otići na adresu https://wordpress.org/themes/ i izabrati jednu od 3000 besplatnih tema.

Besplatne ili plaćene teme?

Ovde moramo na nešto da vam skrenemo pažnju. Besplatne teme imaju svoje benefite. Na prvom mestu je njihova cena :).

Naravno, ukoliko je struktura vašeg sajta, u dizajnerskom pogledu jednostavna, velika je verovatnoća da ćete, uz malo utrošenog vremena za pretragu, naći odgovarajuću. Svakako, ukoliko se odlučite za neku od besplatnih tema, gledajte da je njena upotreba raširena jer je time i verovatnoća da nadjete odgovore na pitanja kako budete nailazili ne probleme u implementaciji ili želeli da dodate neku funkcionalnost.

Sa druge strane, plaćene teme imaju bolju dokumentaciju, puno ugradjenih funkcionalnosti i dobru podršku.

Kako menjati neke od parametara izabrane teme?

Većina stvari koje se mogu u okviru teme menjati (bez poznavanja koda) nalazi se u sekciji do koje se dolazi tako što kliknete na Appearance>Customize ili odete u Appearance>Themes i kliknete na Preview željene teme.

32-WordPress-administracija-promena-teme

U zavisnosti od toga šta su kreatori teme predvideli, videćete nešto slično slici iznad, tj. levoj sekciji. U ovom primeru, vidimo meni za promenu parametara izabrane teme Twenty Fifthteen u vidu menija sa leve strane: Site Title&Tagline, Colors. Header Image, Background Image, Widgets (o njima kasnije) i Static Front Page.

Igrajte se sa ovim parametrima kako bi videli kako se promene odražavaju na sam izgled sajta. Menjajte teme i parametre kako bi istražili opcije koje postoje.

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn