WordPress widgets

UBACIVANJE PROIZVOLJNOG TEKSTA U NEKE OD WIDGET SEKCIJA

Sa izabranom temom, na raspolaganju su nam tri pomenute sekcije. Kako u neku od njih možemo ubaciti proizvoljan tekst? Iz sekcije Available widgets možemo uzeti box pod nazivom Text i ubaciti ga u neku od sekcija.

88-WordPress-tekstualni-widget

Nakon klika na dugme Save, strane će izgledati ovako:

89-WordPress-tekstualni-widget-prikaz

Kao i u slučaju menija, i ovde celine u okviru neke sekcije mogu biti vertikalno rasporedjene u redosledu koji nam odgovara. Na primer, tekstualni box može biti iznad ubačenog CATEGORIES boxa (Vozila)

90-WordPress-tekstualni-widget-prikaz

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn