Online prodavnice

Online prodavnice (popularno online shops) su najjeftiniji vid prodaje koji ne poznaje granice, radno vreme niti lokaciju radnje. Statistike pokazuju da će u budućnosti ovaj vid prodaje biti najzastupljeniji vid prodaje od danas prisutnih.

Naše iskustvo govori da sva polugotova rešenja koja postoje na tržištu uvek zadovolje većinu potreba jedne kompanije – ali nikada sve!

Iz tog razloga, najviše volimo da prodavnice pravimo od NULE kako bi svaki zahtev, do poslednjeg detalja mogli da ispoštujemo.  Ovako koncipirane aplikacije za online prodaju za kupca znače komfor kupovine a za kompaniju koja prodaje svojevrstan poslovni softver jer se u njemu mogu nalaziti svi podaci kao i statistike po želji kupca.

Naravno, u situacijama kada za tim nema potrebe, u cilju uštede vremena i novca, koristimo proverena polugotova rešenja koja prilagodjavamo specifičnim potrebama korisnika.

Ovakvim vidom prodaje, moguće je izuzetno brzo reagovati korekcijama cena jer se za svaki pojedinačni proizvod vodi detaljna statistika o prodaji.

 

 

Preporučite ovaj članak:
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn